RX contrastonderzoeken

RX Contrastonderzoeken

Er bestaan onderzoeken waar men, met behulp van X-stralen de werking van bepaalde organen wil onderzoeken. Zo kan het zijn dat men de werking van de slokdarm wil onderzoeken, of kan het zijn dat men na een operatie wil uitsluiten dat er een klein lek zou zijn. Bij deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van contrast. Afhankelijk van wat er onderzocht moet worden, wordt dit contrast via verschillende manieren toegediend. Het kan zijn dat het wordt ingespoten via de bloedvaten, of dat u contrast moet drinken. Het kan ook zijn dat contrast via een wonde wordt toegediend, via de blaas, of via de aars. Deze onderzoeken nemen meer tijd in beslag en zijn belastender voor u als patiënt. Omdat deze onderzoeken vaak met onduidelijkheden en angst gepaard gaan bij de mensen die het onderzoek moeten ondergaan, hebben we hieronder enkele onderzoeken specifiek uitgelicht.

Colon inloop met gastrografine

 • Wat omvat dit onderzoek?

  Bij dit onderzoek wordt de dikke darm gevuld, door contrast via een sonde in de aars te laten inlopen.

 • Wanneer is zo'n onderzoek relevant?

  Voorafgaand aan een operatie: het kan zijn dat de chirurg wil weten wat het verloop of de lengte is van de dikke darm, om over voldoende informatie te kunnen beschikken voor het type operatie.

  Bij opstopping: het kan zijn dat men het exacte niveau van de opstopping wil weten. Doorgaans wordt hiervoor een CT-onderzoek uitgevoerd maar als men een stent wil plaatsen kan dit onderzoek noodzakelijk zijn.

 • Waarop letten voorafgaand aan het onderzoek?

  Indien je zwanger bent of er is kans op zwangerschap: bespreek dit met de arts die het onderzoek aanvraagt en bij twijfel, overleg met de dienst radiologie. Dit onderzoek kan niet doorgaan als je zwanger bent.

 • Hoelang duurt het onderzoek?

  Reken voor de volledige duur van het onderzoek op 1 uur.

 • Hoe verloopt het onderzoek?
  • Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  • Nadien neem je plaats in de juiste wachtzaal en zal een verpleegkundige of medisch beeldvormer je oppikken en begeleiden naar de zaal. Men zal je vragen naar de volledige naam en geboortedatum, dit is om patiëntverwisselingen te voorkomen. Men zal je ook vragen naar eventuele zwangerschap.
  • In de kleedcabine zal je de lange broek en slip moeten uitdoen. Ook beha en T-shirt moeten uitgedaan worden. U krijgt een beschermend schortje.
  • Nadien zal je in de zaal binnengebracht worden en zal je moeten neerliggen op de tafel. Nadat de verpleegkundige alles heeft uitgelegd, zal men een sonde plaatsen via de aars. Men gebruikt hiervoor een beetje verdovende gel en het onderzoek wordt zeer voorzichtig uitgevoerd, waarbij men je zal vragen of het gaat. Lukt het niet of ben je angstig, bespreek dit met de verpleegkundige.
  • Nadien wordt, via de sonde in de aars contrast ingebracht in de darmen. Dit kan doorgaans wat koud aanvoelen. Men zal je vragen of het lukt en of je krampen krijgt. Afhankelijk van wat draaglijk is, wordt het onderzoek verdergezet of vertraagd: dit om zoveel mogelijk informatie te krijgen zonder dat men je pijn doet. De radioloog zal tijdens dit onderzoek beelden maken terwijl je draait naar verschillende kanten.
  • Indien de radioloog oordeelt dat er voldoende informatie bekomen is, wordt het onderzoek beëindigd.
  • Nadien kan je plaatsnemen op het toilet.
 • Zijn er nevenwerkingen achteraf?

  De meeste mensen hebben krampen en diarree na dit onderzoek. Vandaar dat je in alle rust zal kunnen plaatsnemen op het toilet. Indien je het wenst kan je ook washandjes en handdoeken krijgen.

  Het kan zijn dat je, in de dagen volgend op het onderzoek blijvend wat diarree hebt.

 • Wat met het resultaat?

  Het resultaat wordt meegedeeld aan de aanvragende arts. Indien het om een dringend onderzoek gaat, kan dit telefonisch.

Colpocystodefecografie

 • Wat?

  Dit is een onderzoek waarbij men de werking van de bekkenbodem in beeld wil brengen.

 • Waarom?

  De bekkenbodem is een complex van organen waarvan de ligging en de werking goed op elkaar moet afgestemd zijn.

  • Bij verzakkingen van blaas, vagina of dikke darm kan dit onderzoek aangevraagd worden om de ernst van het probleem in beeld te brengen.
  • Bij moeilijkheden bij plassen en/of stoelgang maken kan dit onderzoek nuttig zijn.
 • Waarop kan je letten voorafgaand aan het onderzoek?
  • Indien je zwanger bent of er is kans op zwangerschap: bespreek dit met de arts die het onderzoek aanvraagt en bij twijfel, overleg met de dienst radiologie. Dit onderzoek kan niet doorgaan als je zwanger bent.
  • Omdat dit een onderzoek is dat veel tijd in beslag neemt, kan je beter voorzien om wat lectuur mee te brengen.
  • Breng best een maandverband mee.
 • Hoelang duurt het onderzoek?

  1 uur voor de voorbereiding en 1 uur voor het onderzoek zelf. Je rekent best op 2 uur voor de totale tijd van het onderzoek, inclusief voorbereiding.

 • Hoe verloopt het onderzoek?
  • Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  • Na de inschrijving zal men je enkele bekers witte pap geven om op te drinken. Deze zijn bedoeld om de dunne darmen goed in beeld te brengen, maar om ervoor te zorgen dat deze voldoende gevuld zijn, moet minstens één uur gewacht worden.
  • Na ongeveer 1 uur kan het onderzoek van start gaan en zal men je binnenlaten in de kleedcabine. Je zal, behalve de beha, alle kledij moeten uitdoen, maar je krijgt een beschermend schortje.
  • Nadien zal de verpleegkundige je begeleiden in de zaal en beginnen met de voorbereidende zaken. Omdat blaas, vagina en aars moeten onderzocht worden, moeten deze organen ook met contrast gevuld worden. De verpleegkundige begeleidt je tijdens deze stappen.
  • Eerst zal men de blaas vullen: men zal je dus sonderen met een buisje nadat je de blaas hebt leeggeplast. Het contrast zal inlopen en de blaas vullen. Eens de blaas voldoende gevuld is, kan het buisje terug verwijderd worden.
  • Nadien wordt de vagina gevuld met witte pap. Deze witte pap zal er deels terug uitkomen, je hoeft je geen zorgen te maken want de verpleegkundige zal dit met je bespreken en je begeleiden.
  • Nadien wordt de aars gevuld met witte pap door middel van een klein buisje. Dit buisje wordt verwijderd.
  • Je bent nu klaar voor de start van het onderzoek. Men zal een aantal foto’s nemen terwijl je neerligt in zijligging en enkele oefeningen moet doen.
  • Het volgende deel van het onderzoek gebeurt zittend op een pot en opnieuw zal je enkele oefeningen moeten doen. Je zal tijdens dit onderzoek moeten persen waarbij het de bedoeling is dat je de witte pap in de aars uitperst (men zal je vragen om stoelgang te maken en te plassen). Het is niet altijd vanzelfsprekend dat alles lukt maar je wordt optimaal begeleid in het proces. Soms moeten enkele stappen herhaald worden als bepaalde zaken niet goed in beeld gebracht worden. We nemen de tijd om het onderzoek zo vlot mogelijk en zo comfortabel mogelijk te laten verlopen voor je.
  • Als er voldoende opnames genomen zijn is het onderzoek afgelopen.
  • Je zal kunnen plaatsnemen op het toilet en men zal je de nodige hulpmiddelen aanbieden om je te verfrissen.
 • Zijn er nevenwerkingen achteraf?
  • Het kan zijn dat je wittere stoelgang hebt in de dagen volgend op het onderzoek. Ook kan de stoelgang vaster zijn door de witte pap en hebben sommige mensen last van obstipatie of opstopping.
  • Je blaas werd gesondeerd. Sommige mensen zijn gevoelig aan blaasonstekingen: dit kan zich uiten door frequent plassen en een branderig gevoel. Indien zich dit voordoet is het best om je huisarts te raadplegen.
 • Wat met het resultaat?

  Het verslag wordt gemaakt en doorgegeven aan de aanvragende arts. Dit kan enkele dagen duren.

Hysterografie

 • Wat?

  Een hysterografie is een onderzoek waarbij contrast wordt opgespoten in de baarmoeder en de eileiders.

 • Waarom?

  Bij een eisprong moet een eitje, na bevruchting via de eileiders naar de baarmoeder om zich te kunnen innestelen. Bij een zwangerschapswens kan het zijn dat de gynaecoloog zeker wil weten of de eileiders goed doorgankelijk zijn: dit wordt met een hysterografie onderzocht.

 • Waarop kan je letten voorafgaand aan het onderzoek?

  Neem eventueel op voorhand een extra pijnstiller en neem best ook een maandverband mee voor na het onderzoek. Je hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

  Indien er kans is op zwangerschap kan dit onderzoek NIET doorgaan: bespreek dit met de gynaecoloog op voorhand.

  Indien je ooit een allergische reactie hebt gehad op de toediening van intraveneus contrast, dan is het aangewezen dat je dit bespreekt met je arts. Dit moet nagekeken worden en het kan zijn dat je op voorhand medicatie moet innemen voor dit onderzoek.

 • Hoelang duurt het onderzoek?

  Je rekent best op 1u voor de totale duur van het onderzoek.

 • Hoe verloopt het onderzoek?
  • Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  • Nadien neem je plaats in de juiste wachtzaal en zal een verpleegkundige of medisch beeldvormer je oppikken en begeleiden naar de zaal. Men zal je vragen naar je volledige naam en geboortedatum, dit is in je eigen belang om patiëntverwisselingen te voorkomen.
  • Je zal in de kleedcabine je kledij moeten uitdoen. De slip moet uitgedaan worden en je zal een beschermend schortje krijgen.
  • Nadien kan je de zaal betreden en zal je moeten neerliggen op de tafel. De gynaecoloog en de radioloog worden verwittigd en alles wordt met je besproken. Je kan je vragen zeker stellen aan de verpleegkundige die je begeleidt tijdens het onderzoek, zij/hij zal je bijstaan in de zaal tijdens de ganse duur van het onderzoek.
  • De gynaecoloog zal een speculum plaatsen en het contrast opspuiten. De radioloog zal ook aanwezig zijn op het moment van het inspuiten om de beelden te beoordelen. Het moment van inspuiten kan pijnlijk zijn, maar cruciaal om de informatie te beoordelen. Eens de druk in de baarmoeder vermindert, zal de pijn doorgaans wegtrekken.
  • Nadien wordt het speculum verwijderd en is het onderzoek afgelopen.
 • Zijn er nevenwerkingen achteraf?

  Vaginaal bloedverlies is niet ongewoon na het onderzoek. Ook kan het zijn dat de pijn wat blijft aanhouden na het onderzoek, hiervoor mag je gerust een pijnstiller nemen.

 • Wat met het resultaat?

  De gynaecoloog bespreekt doorgaans na het onderzoek de resultaten.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.