Arthrografie

Arthrografie

Bij arthrografie wordt contrast ingespoten in een gewricht. De juiste positie wordt bepaald aan de hand van RX-stralen. Arthrografieën van knieën en schouders worden het frequentst gebruikt, deze onderzoeken worden afzonderlijk beschreven.

CT arthrografie van de knie

 • Wat is het?

  CT-arthrografie is een onderzoek waarbij men contrast inspuit in de knie om structuren zoals kraakbeen en meniscus beter te kunnen onderzoeken/beoordelen.

 • Waarom?

  Indien men een CT-scan zou doen van de knie zonder eerst een inspuiting met contrast te geven, dan zijn het kraakbeen en de meniscus niet goed zichtbaar. Het contrast in het gewricht wordt ingespoten om het onderscheid tussen de meniscus, kraakbeen en andere structuren mogelijk te maken.

  Ter info: bij een MRI-scan hoeft dit niet. Toch kan het zijn dat de huisarts of orthopedist dit onderzoek vraagt omwille van een specifiek probleem aan het kraakbeen of de meniscus. Ook kan het zijn dat een MRI-onderzoek niet mogelijk is bij jou omwille van een pacemaker of andere redenen.

 • Waarop kan je letten voorafgaand aan het onderzoek?

  Indien je zwanger bent of er is kans op zwangerschap: bespreek dit met de arts die het onderzoek aanvraagt en bij twijfel, overleg met de dienst radiologie. Dit onderzoek kan NIET doorgaan als je zwanger bent.

  Indien je ooit een allergische reactie hebt gehad op de toediening van intraveneus contrast, dan is het aangewezen dat je dit bespreekt met je arts. Dit moet nagekeken worden en het kan zijn dat je op voorhand medicatie moet innemen voor dit onderzoek.

  Ben je allergisch aan bepaalde ontsmettingsmiddelen (zoals isobetadine), meld dit aan de verpleegkundigen op de dienst radiologie. Men ontsmet standaard met isobetadine maar als men weet heeft van een contactallergie zal men met een ander middel ontsmetten.

 • Hoe verloopt het onderzoek?
  • Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  • Nadien neem je plaats in de juiste wachtzaal en zal een verpleegkundige of medisch beeldvormer je oppikken en begeleiden naar de zaal. Men zal je vragen naar je volledige naam en geboortedatum, dit is in je eigen belang om patiëntverwisselingen te voorkomen. Men zal je ook vragen naar eventuele zwangerschap.
  • In de kleedcabine kan je de lange broek en schoenen uitdoen.
  • Na het betreden van de zaal zal je moeten liggen op de tafel. Men zal je bevragen welke zijde moet onderzocht worden.
  • Men zal je knie ontsmetten want dit onderzoek moet steriel gebeuren.
  • De plaats van inspuiting wordt bepaald aan de hand van X-stralen. Doorgaans geeft men geen lokale verdoving voor dit onderzoek omdat de prik van de inspuiting meestal snel gebeurt. Indien je toch lokale verdoving wenst kan dit besproken worden. Bij het inspuiten van het contrast in de knie kan men soms een vreemd gevoel hebben, dit is normaal.
  • Het is belangrijk dat je je been goed ontspant tijdens het inspuiten. Hoe meer de spieren ontspannen zijn, hoe vlotter de inspuiting zal verlopen.
  • Indien de plaats en de hoeveelheid contrast voldoende is, wordt de spuit verwijderd en zal men een verbandje aanleggen.
  • Nadien word je begeleid naar de scanner en kan je knie gescand worden.
 • Hoelang duurt het onderzoek?
  • Je rekent best op 30 minuten voor de inspuiting zelf.
  • Afhankelijk van de drukte op CT kan de wachttijd 15 minuten zijn. Voor de scanner zelf reken je best op 10 minuten.
 • Zijn er nevenwerkingen achteraf?
  • Het contrast dat in de knie werd ingespoten zal geleidelijk aan opgenomen worden door de bloedbaan en verdwijnen. Het kan zijn dat je een vreemd gevoel hebt in je knie op het moment van het onderzoek en in de uren daarna. Dit is normaal en trekt doorgaans weg in de uren die volgen op het onderzoek.
  • Een inspuiting in de knie kan aanleiding geven tot een infectie of ontsteking, al is de kans klein. Indien je in de dagen volgend op het onderzoek last hebt van tekenen van infectie zoals een rood gezwollen warme knie, al dan niet gepaard gaande met koorts; dan is het aangewezen om een arts te consulteren, bij voorkeur de huisarts. Een infectie moet snel behandeld worden met antibiotica, dus wacht hier niet mee
 • Wat met het resultaat?

  Het resultaat wordt doorgegeven aan de aanvragende arts. Dit kan enkele dagen duren.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.