MRI

MRI

Sinds de verhuis staat er op de dienst radiologie een nieuw 3T MRI van GE. Deze kwam ter vervanging van de open MRI van PHILIPS, die niet langer werd ondersteund. Het toestel heeft de vorm van een cilinder, met een opening van 70cm. Hierdoor heb je ook bij de gesloten MRI, geen opgesloten gevoel.

MRI staat voor ‘magnetic resonance imaging’. Een MRI-scanner bestaat uit een krachtige magneet die met behulp van radiogolven signalen in het lichaam opwekt. Deze signalen worden vervolgens verwerkt tot beelden. Röntgenstralen worden hierbij niet gebruikt. Onze MRI heeft een veldsterkte van 3 Tesla, dit is de krachtigste toegelaten magneet op de markt voor gebruik bij patiënten.

Goed om weten

 • Praktisch

  Tenzij men het u anders heeft meegedeeld mag u eten, drinken en uw gebruikelijke medicatie innemen voor het onderzoek.

  • Breng uw aanvraagbrief en identiteitskaart mee. Indien het onderzoek is voorgeschreven door een arts binnen AZ ZENO, kan het zijn dat de aanvraag reeds werd doorgegeven aan het secretariaat radiologie. Indien het onderzoek is voorgeschreven door een arts buiten AZ ZENO moet u de aanvraagbrief zeker meenemen anders kan het onderzoek niet doorgaan. Bij twijfel of vragen, contacteer ons gerust op het nummer +32 (0)50 53 47 00

  • Indien het de eerste keer is dat u naar ons ziekenhuis komt, dient u zich eerst aan te melden aan de inschrijfbalie aan de ingang van het ziekenhuis, daarna kunt u zich aanmelden op het secretariaat van de radiologie. Indien u bij ons al in het centraal administratiesysteem gekend bent, kunt u rechtstreeks doorkomen naar de radiologie.

  • U krijgt een vragenlijst mee naar de wachtzaal van de scanner. Mogen wij u vragen deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen, dan danken wij u alvast voor uw medewerking

 • Verloop van het onderzoek

  De verpleegkundige/beeldvormer begeleidt u tot in de zaal en schuift u in het toestel.

  • Net voor de start van het onderzoek krijgt u een drukpeer in de hand. Deze kan u indrukken als u een probleem zou ondervinden tijdens het onderzoek. Dan komt onmiddellijk een verpleegkundige/beeldvormer bij u.

  • Tijdens het maken van de opnames hoort u kloppende of ratelende geluiden (vergelijkbaar met een boormachine). De geluidshinder kan verminderd worden door het gebruik van oordopjes of een koptelefoon. Deze worden u aangeboden door de verpleegkundige/beeldvormer.

  • De tijd die nodig is voor dit type onderzoek kan variëren van 15 minuten tot ongeveer 1 uur. Het is heel belangrijk dat u tijdens de gehele onderzoeksperiode zo stil mogelijk blijft liggen.

  • Tijdens het onderzoek bevindt de verpleegkundige/beeldvormer zich buiten de onderzoeksruimte en bedient het toestel. Via een raam en een camera kan men u zien, via de intercom kan men u horen en via de luidspreker kan men u toespreken. Afhankelijk van welk type onderzoek kan het zijn dat u op een commando moet in- en uitademen, dit wordt u meegedeeld via de luidspreker.

  • Het kan zijn dat er een contraststof wordt ingespoten in de arm. De prik is vergelijkbaar met deze van een bloedafname. Er zal gevraagd worden of u een bepaalde allergie heeft. De contraststof die gebruikt wordt op de MRI bevat geen jodium en veroorzaakt zeer zelden een allergische reactie

 • Mag iedereen een MRI-onderzoek ondergaan?

  Sommige geïmplanteerde apparaten of implantaten kunnen niet toegelaten worden op ons 3 Tesla toestel, andere dan weer wel. Dit hangt af van het type apparaat of implantaat. Enkel als in de bijsluiter van de fabrikant van het apparaat of implantaat vermeld staat dat het toegelaten is op ons toestel, kan het onderzoek doorgaan.

  • Zo zal het onderzoek mogelijks niet kunnen doorgaan indien u :

  - Een pacemaker of interne defibrillator heeft.

  - Een neurostimulator, pijnpomp of morfinepomp heeft.

  - Een cochleair implant heeft.

  - Een metaalsplinter in het oog heeft.

  - Een artificieel lidmaat heeft na een amputatie dat op electronische wijze

  werkt.

  - Een niet-recente vaatclip heeft ter behandeling van een hersenaneurysma.

  • Heeft u een implantaat of apparaat en twijfelt u of het onderzoek kan doorgaan, zoek dan alvast zoveel mogelijk gegevens van uw type toestel en belt u ons gerust op het nummer +32 (0)50 53 47 00 voor verdere informatie.

  • Heeft u minder dan 6 weken geleden een operatie ondergaan dan moet het onderzoek worden uitgesteld.

  • Indien u als vrouw zwanger bent of kan zijn, gelieve dit mee te delen aan de verpleegkundige/beeldvormer. Gezien de risico’s van een MRI-onderzoek voor de ongeboren baby onvoldoende gekend zijn, mogen zwangere vrouwen dit onderzoek alleen ondergaan als het medisch belang van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke nadelen.

 • Beelden en resultaten van het onderzoek

  • De beelden zijn onmiddellijk beschikbaar na het onderzoek. U kan een externe link naar een beveiligde website vragen aan het secretariaat. Als u de procedure volgt die uitgelegd staat op het blad dat u meekrijgt, kunnen u en uw arts onmiddellijk na het onderzoek de beelden bekijken. Werd het onderzoek aangevraagd door een arts binnen AZ ZENO, dan is de link niet nodig.

  • De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt het resultaat binnen de 5 werkdagen na het onderzoek.

 • Meer informatie

  Meer informatie over MRI scan vind je in deze folder:

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.