Ondek onze kwaliteit

Sinds 2004 registreren we klinische kwaliteitsindicatoren in ons ziekenhuis: valpartijen, doorligwonden (decubitus), het sterftecijfer, wachttijden op de spoeddienst, ziekenhuisinfecties op de dienst intensieve zorgen en het gebruik van handalcohol. Hiervoor zijn we aangesloten bij het netwerk Navigator van de KULeuven.

Onder invloed van de eisenkaders van het agentschap Zorginspectie (van de Vlaamse Overheid), het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) en het streven naar een kwaliteitslabel (NIAZ) werden in 2012 een aantal indicatoren toegevoegd m.b.t. handhygiëne en patiëntenidentificatie.

Eind 2021 startten we met een continue meeting van de patiënttevredenheid.

Deze indicatoren zijn ontwikkeld om de verantwoordelijken binnen het ziekenhuis (het directiecomité, de zorgmanagers, verpleegkundigen en artsen) informatie te geven over de kwaliteit van de zorg. Op die manier kunnen we intern bijsturen en verbeteren waar nodig. De Stuurgroep Kwaliteit en Klinische Paden selecteerde en volgde deze indicatoren op. Indien nodig, start die stuurgroep verbeteractie, maar iedereen kan een verbeterproject opstarten naar aanleiding van de resultaten.

Op deze pagina vind je binnenkort de resultaten van de meeste klinische indicatoren.

De indicatoren die geregistreerd worden in het 'Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals' worden aangeduid met (VIP²). Deze resultaten worden ook gepubliceerd op de website Zorgkwaliteit.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.