Kwaliteit maken we samen & samen maken we kwaliteit!

Elke arts of medewerker heeft hierin een rol. Het is een weerspiegeling van hoe we zorgen voor de ander en elkaar. ‘Het gaat bij kwaliteit zowel om rationele, objectieve kenmerken als om relationele, subjectieve ervaringen’!

Kwaliteit is dus overal en zit in grote maar ook vaak kleine dingen.

Doch is het geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt een continu verbeteren. Dat doen we via concrete verbeterprojecten.

Daarom stimuleren we dialoog, (zelf)reflectie en transparantie. Om zorgprocessen te stroomlijnen werden zorgpaden opgezet. We definiëren kwaliteitsdimensies en monitoren deze via indicatoren. Op de zorgafdelingen gebeuren interne audits en finaal wordt ons ziekenhuis ondersteund en extern getoetst door Qualicor (voorheen NIAZ). Deze internationaal erkende organisatie toetst onze instelling op geregelde tijdstippen met wetenschappelijk onderbouwde normen erkend door ISQua. In 2017 verkreeg ons ziekenhuis voor het eerst het internationale NIAZ-kwaliteitslabel. In januari ’23 werden onze kwaliteitsinspanningen opnieuw geprezen met de uitreiking van het Qualicor-kwaliteitslabel na een audit in november ‘22. De resultaten van deze audit kan je bekijken in het verslag. Vanaf 2023 stapt ons ziekenhuis in een sequentieel programma waarbij ons ziekenhuis om de 20 maanden getoetst wordt.

De stem van de patiënt is en blijft belangrijk in ons kwaliteitsverhaal. ‘Zeno luistert’, ‘onze warm verblijf kaartjes’ en de Vlaamse Patiënten Peiling zijn enkele voorbeelden van hoe we tevredenheid toetsen. Deze resultaten gebruiken we in onze verbetercultuur.

Geen kwaliteit zonder veiligheid. Om de veiligheid te borgen werden dan ook verschillende maatregelen geïmplementeerd in onze werking. Hierdoor proberen we alle onbedoelde gebeurtenissen waarbij iemand schade oploopt of had kunnen oplopen te vermijden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt worden alle artsen en medewerkers aangemoedigd om incidenten te melden en deze bespreekbaar te maken via onze open disclosure procedure. We zetten in op een veiligheidscultuur.

Kwaliteit maken we zichtbaar door het publiceren van onze resultaten op www.zorgkwaliteit.be en het delen van onze inspectieverslagen via de overheid.

Samen worden we steeds beter!

Heeft u een suggestie om onze zorg beter te maken? Wilt u een incident melden? Dat kan steeds via: kwaliteit@azzeno.be

Incidenten, klachten of suggesties melden

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen of vraag naar informatie of verduidelijking van een patiënt
(individueel of in groep) met betrekking tot de hulpverlening. Vragen, bezorgdheden, klachten, opmerkingen, reacties, conflicten, meningsverschillen en andere dilemma’s vallen dus onder “klachten”. Het recht om een klacht in te dienen staat omschreven in artikel 11 van de wet betreffende de rechten van de patiënt (22 augustus 2002). U kunt uw klacht rechtstreeks bij de betrokkene aankaarten of contact opnemen met de Ombudsdienst.

Wat is een medisch incident?

Een medisch incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek. In dit verband worden ook termen als ‘medisch incident’, ‘medische fout’ of ‘onbedoelde schade’ gebruikt. De patiënt, zijn vertegenwoordiger of de nabestaanden kunnen hiervoor een ‘medische klacht’ indienen. U kunt een medisch incident rechtstreeks doorgeven aan de betrokkene of contact opnemen met de Ombudsdienst. Ook gerechtelijke stappen of het indienen van een aanvraag tot tussenkomst bij het Fonds voor Medische Ongevallen zijn mogelijk.

Incidenten, klachten, suggesties of positieve reacties melden

U kunt een medisch incident rechtstreeks doorgeven aan de betrokkene of contact opnemen met de Ombudsdienst. We behandelen alle klachten met de nodige discretie. De Ombudsdienst probeert adviserend en bemiddelend op te treden binnen de wettelijke bepalingen. Je wordt tevens op de hoogte gebracht van het gevolg dat al dan niet aan je klacht wordt gegeven.

Naast klachten en vragen zijn natuurlijk ook positieve reacties of suggestie op je verblijf of het ziekenhuis welkom bij de Ombudsdienst. Ze kunnen een stimulans en hart onder de riem zijn voor de medewerkers.

We behandelen alle klachten met de nodige discretie. De Ombudsdienst probeert adviserend en bemiddelend op te treden binnen de wettelijke bepalingen. Je wordt tevens op de hoogte gebracht van het gevolg dat al dan niet aan je klacht wordt gegeven.

Verloop van de procedure

Wie uw klacht behandelt en hoe er met deze incidenten, klachten en suggesties wordt omgegaan, lees je op de pagina van de Ombudsdienst onder 'verloop van de procedure'.

Wie is wie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.