Kwaliteit maken we samen & samen maken we kwaliteit!

Elke arts of medewerker heeft hierin een rol. Het is een weerspiegeling van hoe we zorgen voor de ander en elkaar. ‘Het gaat bij kwaliteit zowel om rationele, objectieve kenmerken als om relationele, subjectieve ervaringen’!

Kwaliteit is dus overal en zit in grote maar ook vaak kleine dingen.

Doch is het geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt een continu verbeteren.

Daarom stimuleren we dialoog, (zelf)reflectie en transparantie. Om zorgprocessen te stroomlijnen werden zorgpaden opgezet. We definiëren kwaliteitsdimensies en monitoren deze via indicatoren. Op de zorgafdelingen gebeuren interne audits en finaal wordt ons ziekenhuis ondersteund en extern getoetst door Qualicor (voorheen NIAZ). Deze internationaal erkende organisatie toetst onze instelling op geregelde tijdstippen met wetenschappelijk onderbouwde normen erkend door ISQua. In 2017 verkreeg ons ziekenhuis voor het eerst het internationale NIAZ-kwaliteitslabel. In januari ’23 werden onze kwaliteitsinspanningen opnieuw geprezen met de uitreiking van het Qualicor-kwaliteitslabel na een audit in november ‘22. Vanaf 2023 stapt ons ziekenhuis in een sequentieel programma waarbij ons ziekenhuis om de 20 maanden getoetst wordt.

De stem van de patiënt is en blijft belangrijk in ons kwaliteitsverhaal. ‘Zeno luistert’, ‘onze warm verblijf kaartjes’ en de Vlaamse Patiënten Peiling zijn enkele voorbeelden van hoe we tevredenheid toetsen. Deze resultaten gebruiken we in onze verbetercultuur.

Geen kwaliteit zonder veiligheid. Om de veiligheid te borgen werden dan ook verschillende maatregelen geïmplementeerd in onze werking. Hierdoor proberen we alle onbedoelde gebeurtenissen waarbij iemand schade oploopt of had kunnen oplopen te vermijden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt worden alle artsen en medewerkers aangemoedigd om incidenten te melden en deze bespreekbaar te maken via onze open disclosure procedure. We zetten in op een veiligheidscultuur.

Kwaliteit maken we zichtbaar door het publiceren van onze resultaten op www.zorgkwaliteit.be en het delen van onze inspectieverslagen via de overheid.

Samen worden we steeds beter!

Heeft u een suggestie om onze zorg beter te maken? Wilt u een incident melden? Dat kan steeds via: kwaliteit@azzeno.be

Wie is wie

Mikebard

Mike Bardyn

Kwaliteitscoördinator

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.