Samenwerkingen

Om de begeleiding van onze patiënten te verbeteren, hebben we nauwe samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen, eerstelijnspartners zoals woon- en zorgcentra en huisartsen, alsook met onderwijsinstellingen, thuisverpleging en diverse patiëntenverenigingen.

Een actueel overzicht van alle patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen vind je op www.zelfhulp.be. Trefpunt Zelfhulp vzw is het ondersteunings - en expertisecentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. De Belgische vzw zet zich in voor het ondersteunen en faciliteren van zelfhulpgroepen. Als een "vereniging zonder winstoogmerk" biedt deze organisatie een waardevol platform waar individuen met vergelijkbare uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen op hun persoonlijke reis naar welzijn. Met een focus op het creëren van een positieve en inclusieve gemeenschap, speelt Trefpunt Zelfhulp vzw een cruciale rol bij het versterken van de zelfredzaamheid en het bevorderen van het welzijn van haar deelnemers. Trefpunt Zelfhulp vzw is het ondersteunings - en expertisecentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Patiëntenverenigingen

 • Borst vooruit

  Deze organisatie zet zich in voor borstkankerpatiënten. Door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten kunnen patiënten steun & moed putten uit het lotgenotencontact.

  Contact: www.borstvooruit.info

 • Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)

  De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in België zijn toegewijd aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid. Met deskundige hulp en diverse diensten streven ze ernaar om individuen te ondersteunen in hun mentale welzijn.

  Contact: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/.

 • Centrum Algemeen Welzijn (CAW)

  CAW is een toonaangevende Belgische organisatie voor algemeen welzijnswerk, die individuen en gemeenschappen ondersteunt bij persoonlijke uitdagingen. Met een breed scala aan diensten, waaronder psychosociale ondersteuning en juridisch advies, streeft CAW naar het bevorderen van welzijn en veerkracht in een inclusieve omgeving.

  Contact: www.caw.be

 • Diabetesliga

  De Diabetes Liga heeft als doel de levenskwaliteit van mensen met diabetes te optimaliseren en zet zich actief in voor voortdurende verbetering van diabeteszorg. Om deze missie te vervullen, wordt ingezet op samenwerking tussen mensen met diabetes, zorgverleners, leden, sympathisanten en partners.

  Contact: www.diabetes.be

 • Drughulpverlening De Sleutel

  De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs. Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij hen terecht.

  Contact: Home - De Sleutel

 • MS-liga

  De oprichting van de MS-Liga Vlaanderen had als doel mensen met MS te begeleiden in de complexe wereld van deze aandoening. De missie van de MS-Liga Vlaanderen is gericht op het verbeteren van het algehele welzijn van mensen met MS, hun familieleden en hun directe omgeving

  Contact: www.ms-vlaanderen.be

 • Think Blue Vlaanderen

  Think Blue Vlaanderen, opgericht in 2013, is een Vlaamse patiëntenvereniging voor mannen met prostaatkanker en hun partners. Met meer dan 850 leden biedt de organisatie lotgenotencontact, themadagen en emotionele ondersteuning om het taboe rond prostaatkanker te doorbreken en de drempel voor gesprekken te verlagen.

  Contact: https://think-blue-vlaanderen1...

 • Vereniging voor hoofd-halspatiënten (klank-bord)

  Klank-Bord staat hoofd-hals (ex-) patiënten bij met informatie over kankerbehandeling, spraak- en slikproblemen, enz… en organiseert regelmatig evenementen waar patiënten kunnen samenkomen en ervaringen uitwisselen in een ongedwongen sfeer.

  Contact: www.klank-bord.be

Eerstelijnspartners

 • Huisartsen

  De huisarts is een spilfiguur in de zorg voor de patiënt. We vinden een constructieve samenwerking dan ook erg belangrijk. Naast de dagelijkse contacten zijn er een aantal overlegplatformen tussen onze organisatie en de (voorzitters van de) huisartsenkringen, waarin kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaringen centraal staan.

  Zelf huisarts? Via deze pagina onderstaande knop vind je alle relevante informatie gebundeld

 • Thuisverpleging

  AZ Zeno zet zich actief in voor nauwe samenwerking met thuisverpleegkundigen, met als doel de voortdurende zorg naadloos te kunnen uitbreiden naar de thuisomgeving.

  Daarnaast investeert AZ Zeno ook in de educatie van thuisverpleegkundigen, zodat zij bekwaam zijn in de nieuwste technieken en ontwikkelingen binnen de zorgsector. Op deze manier draagt het ziekenhuis bij aan het waarborgen van hoogwaardige zorg, zelfs buiten de muren van de instelling

 • Woon- en zorgcentra

Onderwijs

 • Wij hechten veel waarde aan onze samenwerking met onderwijsinstellingen in Vlaanderen, zoals scholen, hogescholen en universiteiten. Tal van studenten krijgen bij ons de kans om gedurende enkele weken of maanden praktijkervaring op te doen via stages. Hoewel de meerderheid van deze stages gericht is op zorgberoepen, zijn er ook mogelijkheden binnen andere diensten. Voorafgaand aan de stage organiseren we een onthaal- of introductiemoment om de studenten goed voor te bereiden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.