RX

RX-onderzoek

RX-opnames zijn opnames van het lichaam die gemaakt worden met behulp van “RX”-stralen. Deze worden ook “X”-stralen of “röntgenstralen” genoemd. Om een bepaald lichaamsdeel goed in beeld te brengen worden vaak meerdere opnames gemaakt: je zal dus meerdere keren moeten draaien en keren tijdens het onderzoek om dat lichaamsdeel van verschillende kanten te kunnen bekijken.

Tijdens het nemen van de foto zal je moeten staan, zitten of liggen, afhankelijk van het lichaamsdeel en afhankelijk van de vraag van uw dokter. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je voor een RX van de enkel moet gaan neerzitten, maar kan het ook zijn dat er staande opnames nodig zijn om te zien wat de zwaartekracht doet met de verhoudingen van de beenderen in het lichaam.

 • Bij welk type aandoeningen is een RX-onderzoek aangeraden?
  • RX van de longen/borstkas/thorax: het kan zijn dat uw arts deze opnames aanvraagt om ziektes van de longen aan te tonen, zoals een longontsteking, vocht op de longen of een gezwel. Maar de opname kan ook nodig zijn om te kijken of het hart vergroot is bijvoorbeeld of, na een val om een breuk van de ribben uit te sluiten.
  • RX van de buik/abdomen: het kan zijn dat de arts wil kijken of er zich veel stoelgang of vrije lucht in de buik bevindt. Het kan ook zijn dat er een gerichte opname wordt genomen om te kijken of er nierstenen zijn.
  • RX van botten/gewrichten: om te kijken of er een breuk is na een ongeval, of om arthrose of arthritis uit te sluiten. Structuren zoals kraakbeen, ligamenten, meniscus, kruisbanden, pezen zijn niet zichtbaar op een foto maar het kan wel zijn dat uw arts een RX aanvraagt om een idee te krijgen van de eventuele schade aan gewrichten. Zo zullen kraakbeenletsels een vernauwing geven van het gewricht wat dan weer wel te zien is op een foto. Op die manier kan een foto een eerste indruk geven van de eventuele schade in een gewricht.
  • RX van de rug/nek: na een ongeval om te kijken of er breuken zijn. Soms kan er ook een breuk ontstaan zonder dat er een val of ongeval is geweest, door osteoporose bijvoorbeeld. Ook kan zo’n opname nuttig zijn om te kijken of er artrose is. Met een RX-foto kan men wel geen hernia of uitstulping van de tussenwervelschijf evalueren, daar zijn andere technieken beter voor, zoals MRI.
 • Hoe lang duurt een RX-onderzoek?

  Reken op 15 à 20 minuten voor 1 onderzoek. Indien het gaat over meerdere onderzoeken die in verschillende zalen moeten gebeuren, kan de tijd wel oplopen.

 • Hoe verloopt zo’n onderzoek?
  1. Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  2. Neem plaats in de wachtzaal en wacht tot een medisch beeldvormer je oproept en begeleidt naar de juiste onderzoekszaal. Men zal je vragen naar je volledige naam en geboortedatum, dit is in je eigen belang om patiëntverwisselingen te voorkomen. Men zal je ook vragen naar een eventuele zwangerschap.
  3. Vaak zal je in de kleedcabine kledij moeten uitdoen. De regio die in beeld moet worden gebracht moet bloot zijn omdat kleren kunnen storen en foutieve informatie kunnen geven. Over wat je wel en niet mag aanhouden, oordeelt de verpleegkundige en dit is afhankelijk van het lichaamsdeel dat moet afgebeeld worden. Ook sieraden, horloges moeten vaak uit omdat ze vaak storend zijn op foto’s. Het gemakkelijkst is, dat je deze sieraden thuislaat, zo is de kans dat je iets verliest ook kleiner. De kleedcabine kan op slot, doe dit ook.
  4. Nadien word je begeleid in de onderzoeksruimte. Hier zal je ten opzichte van het apparaat zo geplaatst worden dat het lichaamsdeel goed wordt afgebeeld. Men zal je helpen om dit zo goed mogelijk te doen. Onderzoekszalen komen vaak kil en koud over, maar het personeel is getraind om je zo goed mogelijk te begeleiden.
  5. Vaak zal je na het onderzoek opnieuw even moeten wachten. Dit komt, omdat de opnames bekeken worden door de radioloog om te zien of ze voldoende duidelijk zijn. Afhankelijk van de drukte kan het dus even duren vooraleer de radioloog de beelden heeft bekeken. Soms kan een bijkomende opname nuttig zijn. Zijn er levensbedreigende /dringende zaken te zien op de foto’s, dan zal de radioloog ook al contact opnemen met jouw arts en kan het zijn dat je al instructies krijgt via de radioloog over wat de volgende stap is.
  6. Na het onderzoek mag je de dienst verlaten. Je hoeft je niet af te melden aan het secretariaat, de factuur wordt opgestuurd. De dienst radiologie werkt met derde betalersregel dus enkel het remgeld wordt aan je doorgerekend.
  7. Gaat het om een arbeidsongeval of heb je een speciale regeling met de mutualiteit, meld dit aan de secretaresse. Zij doet het nodige.
  8. Heb je een afwezigheidsattest nodig voor het werk of voor de school, vraag er naar aan het secretariaat; deze documenten worden voor je in orde gebracht.
 • Een RX-onderzoek bij (mogelijke) zwangerschap
  • Indien je zwanger bent of er is kans op zwangerschap: bespreek dit met de arts die het onderzoek aanvraagt en bij twijfel, overleg met de dienst radiologie.
  • Indien je kind een RX-onderzoek moet ondergaan en je bent zwanger, hou er dan rekening mee dat je niet in de zaal mag aanwezig zijn tijdens het RX-onderzoek. Grotere kinderen kunnen gerust even zonder begeleider, maar voor kleine kinderen kunnen dit onderzoek en de apparatuur beangstigend zijn. Voorzie bij kleine kinderen dus best een andere begeleider waarmee je kind vertrouwd is.
 • Zijn er nevenwerkingen achteraf?

  Er zijn geen nevenwerkingen achteraf.

 • Wat met het resultaat?
  • Voor niet dringende opnames wordt het verslag gemaakt door de radioloog en aan de aanvragende arts bezorgd. De meeste artsen in de regio zijn aangesloten op Medibridge, een systeem dat via internet het resultaat online bezorgt aan de huisarts via beveiligde verbindingen. Dit gaat vrij snel maar het lukt niet altijd om het resultaat op de avond zelf al bij de aanvragende arts te krijgen. Doorgaans is het verslag er wel de dag nadien.
  • Indien het om dringende zaken gaat, zal de radioloog proberen om contact op te nemen met je arts en zal het beleid besproken worden. Zo kan het gebeuren dat je, bijvoorbeeld in het geval van een breuk of een longontsteking doorverwezen wordt naar de dienst spoedgevallen. Dit gebeurt na overleg en met de goedkeuring van je arts (of zijn/haar collega indien het gaat om een groepspraktijk). Indien je arts niet kan bereikt worden en de radioloog oordeelt dat het gaat om een dringende of levensbedreigende zaak, dan zal dit met je besproken worden en kan je, in eigen belang, doorverwezen worden naar de dienst spoedgevallen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog bijkomende vragen? Neem dan gerust contact op met het secretariaat radiologie. Afhankelijk van de gewenste informatie, verbinden wij u door met de juiste verpleegkundige of arts.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.