Financiële info

Wat kost mijn verblijf/ ingreep?

Alle kosten die je verblijf en verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. Enkel die bedragen waarvoor geen tussenkomst vanwege je ziekenfonds bestaat, worden je aangerekend.

 • Personen die niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering moeten alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen. Die kosten kunnen sterk oplopen. Het is dus van het grootste belang dat je verplichte ziekteverzekering in orde is. Is er een probleem, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met je ziekenfonds.
 • Bepaalde ingrepen, o.a. om zuiver esthetische redenen, worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. In dat geval moet je alle kosten van je ziekenhuisopname zelf betalen. Je kan terecht bij je arts of je ziekenfonds voor meer informatie over de terugbetaalbaarheid van bepaalde ingrepen.

Wanneer je opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet je dat bij opname melden. Als de arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bepaalde kosten worden nooit door de arbeidsongevallenverzekering vergoed, bijvoorbeeld de supplementen voor een eenpersoonskamer. Die moet je zelf betalen.

Als je bijkomend een hospitalisatieverzekering hebt, dan kan je verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen in de kosten van je ziekenhuisopname. Alleen je verzekeringsmaatschappij kan je informeren over de kosten die zij al dan niet terugbetalen. Contacteer je verzekeringsmaatschappij om te weten welke kosten gedekt worden door je hospitalisatieverzekering.

Goed om weten

 • Bij voorschotten verkiezen we duidelijk betalingen via bancontact.
 • Moet ik een voorschot betalen?

  Het ziekenhuis kan een voorschot vragen. Het voorschot wordt dan in mindering gebracht van de (eind)factuur. De hoogte van de voorschotten is wettelijk beperkt en is afhankelijk van een aantal factoren:

  Rechtshebbende met voorkeurstarief

  • Gemeenschappelijke of tweepersoonskamer: € 50
  • Individuele kamer: € 385
  • Luxe-kamer materniteit: € 500

  Rechtshebbende zonder voorkeurstarief

  • Gemeenschappelijke of tweepersoonskamer: € 150
  • Individuele kamer: € 385
  • Luxe-kamer materniteit: € 500

  Buitenlandse patiënten (zonder EZVK)

  • Gemeenschappelijke of tweepersoonskamer: € 750
  • Individuele kamer: € 1.500
  • Luxe-kamer materniteit: € 1.500

  Voor een ambulante opname op de spoeddienst geldt een voorschot van € 30 (of € 50 tijdens de nacht of in het weekend). Voor een opname op een eenpersoonskamer via het dagziekenhuis vragen we een voorschot van € 60 (€ 55 in campus Blankenberge).

  We vragen je om dit voorschot, in de mate van het mogelijke, niet cash maar via Bancontact te betalen.

 • Wat is een geconventioneerd arts?

  Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de erelonen die ze mogen aanrekenen.

  Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren.

  De gedeeltelijk geconventioneerde arts respecteert de tarieven slechts op bepaalde dagen en bepaalde uren, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt.

  De niet-geconventioneerde arts is vrij om zijn tarieven zelf te hanteren.

  De conventiestatus van de artsen verbonden aan AZ Zeno vind je terug op de website en kan ook worden opgevraagd bij het onthaal.

 • Info voor Nederlandse patiënten

  AZ Zeno heeft een contract afgesloten met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars. Vóór je ziekenhuisopname contacteer je best altijd je zorgverzekeraar en vraag je een garantieverklaring of S2-document (eerder 'E112'-document) of Europese Ziekteverzekeringkaart (EZVK).

  Enkel indien de zorgverzekeraar op de garantieverzekering vermeldt dat het ziekenhuis direct met hen mag afrekenen, zal de bijhorende factuur ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verzonden worden (behalve de supplementen i.v.m. een éénpersoonskamer).

  Voor de andere garantieverzekeringen zal het ziekenhuis de kosten eerst aan de patiënt aanbieden. Je moet deze zelf aan het ziekenhuis betalen en vervolgens aangeven bij je zorgverzekering. Voor de afhandeling via het S2-formulier of de EZVK stuurt het ziekenhuis de factuur naar een Belgische mutualiteit (conform internationale verdragen). Er blijft via deze procedure steeds een eigen aandeel te betalen. De factuur met je eigen aandeel (remgeld) en eventuele kosten van de éénpersoonskamer sturen we naar je thuisadres.

  Hieronder vind je de lijst van Nederlandse zorgverzekeraars waarmee AZ Zeno een contract afsloot:

  • CZ
  • Ohra
  • Nationale NL
  • Politie zorgpolis PZP
  • Achmea Agis
  • Achmea Interpolis
  • Achmea Zilveren Kruis
  • Achmea OZB-OZF
  • Achmea Avéro
  • Achmea Turiën & Co
  • Achmea Avéro
  • Achmea FBTO
  • Zilveren Kruis
  • ASR
  • Aevitae
  • Aevitea/Eucare
  • Stad Holland
  • DSW
  • inTwente
  • Caresq
  • ONVZ
  • VvAA
  • PNO
  • VRZ
 • Heb je nog extra vragen?

  Heb je nog vragen omtrent je ziekenhuisfactuur, betaalbaarheid van je ingreep of financiën in het algemeen?Neem dan contact op met de dienst patiëntenboekhouding op het nummer +32 (0)50 534 083 (dagelijks bereikbaar van 9u - 17u) of via patientenboekhouding@azzeno.be.

  Je kan ook steeds bij de medewerkers van het onthaal of bij je behandelend arts terecht.

Wil je een nauwkeuriger zicht krijgen op de ziekenhuiskosten? In dit gedetailleerde overzicht van de ziekenhuisfactuur, krijg je een beter zicht op de verschillende onderdelen van de factuur en de verschillende kosten die gemaakt zullen worden tijdens je opname/ ingreep.

De ziekenhuisfactuur in detail

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.