Neurochirurgische behandelingen

Hernia

Discushernia in rug

De tussenwervelschijf of discus intervertebralis in de onderrug (lumbale wervelkolom) is opgebouwd uit een vezelige ring (annulus fibrosus) en een zachte kern (nucleus pulposus).

Wanneer er degeneratie van een tussenwervelschijf optreedt, kan deze gaan uitpuilen. Soms kan er zelfs een scheurtje in de vezelring van de schijf ontstaan waardoor stukken van de zachte kern naar buiten worden geperst. In dat geval spreken we van een discushernia. Hierdoor kunnen zenuwen bekneld geraken.

Meer info
Hernia nek

Discushernia in nek

De tussenwervelschijf of discus intervertebralis in de nek is opgebouwd uit een vezelige ring (annulus fibrosus) en een zachte kern (nucleus pulposus). Wanneer er degeneratie van een tussenwervelschijf optreedt, kan deze gaan uitpuilen. Soms kan er zelfs een scheurtje in de vezelring van de schijf ontstaan waardoor stukken van de zachte kern naar buiten worden geperst. In dat geval spreken we van een discushernia. Hierdoor kunnen zenuwen bekneld geraken. Zeker in combinatie met extra botvorming ter hoogte van de nekwervels kan dit voor ernstige vernauwing zorgen.

Ook zonder duidelijke recente uitpuiling kan de zenuw bekneld raken tussen botvorming en toegenomen bindweefselvorming, met pijnklachten of krachtverlies tot gevolg.

Meer info
Lumbale en cervicale fusie fixatie

Lumbale en cervicale fusie/fixatie

Een lumbale of cervicale fusie / fixatie is een methode waarbij de wervelkolom als het ware gereconstrueerd wordt. Dit kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijv. voor ernstig geknelde zenuwen door ingezakte wervels die als het ware “opgekrikt” dienen te worden, of omdat er belangrijke steunende structuren verwijderd moeten worden om de zenuwen vrij te leggen. Ook ernstig misvormde ruggen door ouderdom, arthrose, ongevallen of voorgaande operaties kunnen zo hersteld worden.

Meer info
Spinaalkanaalstenose

Spinaalkanaalstenose

Door degeneratie of slijtage van de wervelkolom - welke in de loop van de levensjaren bij iedereen in zekere mate voorkomt - kunnen er vernauwingen optreden thv het ruggenmerg en/of zenuwen. Dit noemen we de zogenaamde "spinaalkanaalstenose".

Deze vernauwingen ontstaan doordat de gewrichtsbanden, facetgewrichten, tussenwervelschijven en de wervellichamen verdikken, van vorm en soms van stand veranderen. Hierdoor kan de ruimte waardoor het ruggenmerg en/of de zenuwen lopen (het zogenaamde "spinale kanaal") geleidelijk aan verkleinen, met druk op het ruggenmerg en zenuwen en dus symptomen tot gevolg.

Naar gelang waar deze vernauwingen optreden (in de nek of lage rug) kunnen er verschillende symptomen optreden.

Meer info
Hydrocephalus waterhoofd

Hydrocephalus (waterhoofd)

Hydrocephalus, "waterhoofd", berust op een gestoorde omloop van het hersen- en ruggemergvocht. Bij "normale druk hydrocephalus" of NPH is er waarschijnlijk sprake van een gestoorde opname van het hersenvocht onder invloed van ouderdom.

Deze stoornis ontstaat heel langzaam over een lange tijdsperiode, zodat de eerste tijd nog wel wat compensatie bestaat. De druk is dan ook niet erg verhoogd, en klachten komen dan ook nog niet eens voortdurend maar in episodes. Geleidelijk zullen de hersenkamers echter gaan uitzetten en zullen er ook verschijnselen gaan ontstaan

Meer info
Nervus ulnaris release

Nervus ulnaris release

Hierover binnenkort meer info.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.