Radiologische onderzoeken bij kinderen

Je kind moet een radiologisch onderzoek ondergaan, dat wil zeggen een CT-scan of röntgenfoto’s.

Deze inwendige beelden spelen een belangrijke rol bij de zorgverlening. Ze maken het mogelijk om informatie te verkrijgen die nodig is voor de medische opvolging van je kind. We vragen je om de informatie in deze folder te lezen en te bespreken met het medisch team dat instaat voor de zorgverlening aan je kind.

20210718 103545

Wat moet ik weten als ouder?

Radiologische onderzoeken maken gebruik van ioniserende straling om een beeld van het lichaam te maken.

Bij kinderen wordt de dosis zo laag mogelijk gehouden. Omdat ze nog veel groeien, delen hun lichaamscellen zich vaak en zijn ze hierdoor gevoeliger aan röntgenstralen.

Een radiologisch onderzoek zal pas plaatsvinden indien dit absoluut noodzakelijk is. Zowel de aanvragende arts als de radioloog zullen erop toezien dat de verwachte voordelen van dit onderzoek duidelijk groter zijn dan de mogelijke risico’s.

20210718 102901

Wat kan ik doen als ouder?

  • Motiveer je kind voor het onderzoek, leg uit wat er zal gebeuren. Vertel dat het noodzakelijk is om dit onderzoek te doen zodat we kunnen kijken waarom hij of zij zich niet goed voelt.
  • Het onderzoek zal geen pijn doen. Zeg dit duidelijk aan je kind.
  • Neem het favoriete speelgoed of de lievelingsknuffel mee van je kind.
  • Indien er geen kans op zwangerschap is, mag je meestal bij je kind blijven tijdens het onderzoek. Wel krijg je steeds een loodschort aan om jezelf te beschermen tegen de straling.
  • Indien je kind recent nog een radiologisch onderzoek onderging, gelieve dit te melden.
  • Dring niet nodeloos aan op het uitvoeren van radiologische onderzoeken die de arts niet nodig vindt.

Het AZ Zeno team staat in voor de gezondheid van je kind. Alle professionals die betrokken zijn bij de medische opvolging van je kind (huisartsen, pediaters, radiologen, verpleegkundigen en technologen medische beeldvorming) werken nauw samen en communiceren voortdurend met elkaar. Zo kunnen ze de behandeling van je kind optimaliseren.

Beelden en resultaten van het onderzoek

De beelden zijn onmiddellijk beschikbaar na het onderzoek. Je kan een externe link naar een beveiligde website vragen aan het secretariaat. Als je de procedure volgt die uitgelegd staat op de externe link die je meekrijgt, kunnen jij en je arts onmiddellijk na het onderzoek de beelden bekijken.

Werd het onderzoek aangevraagd door een arts binnen AZ Zeno, dan is de link niet nodig. De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt het resultaat ten laatste 3 werkdagen na het onderzoek.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.