Vaccinaties

Kindergeneeskunde

Vaccinaties

Vaccinatie tegen Meningococcen type B

Het basisvaccinatieschema van Kind en Gezin bevat reeds een vaccin tegen Meningococcen type C. Sinds de invoering van dit vaccin zagen we een forse daling van de Meningococcen C-infecties. De laatste jaren is er een overwicht van het B-type en zijn ook de W- en Y-types aan een opmars bezig. De Hoge Gezondheidsraad adviseert nu reeds om het type C-vaccin te vervangen door het type ACWY-vaccin (gratis vaccin, gebeurt bij Kind en Gezin).

De Meningococcen B-bacterie komt bij 10 à 30% van de bevolking voor in de keel zonder ziekteklachten (asymptomatisch dragerschap). Ze kan worden overgedragen via speekseldruppels en zo verder het lichaam binnen dringen (invasieve infectie). Dit kan een snel verloop hebben en kan leiden tot ernstige complicaties zoals:

 • Meningitis (hersenvliesontsteking)
 • Sepsis (bloedvergiftiging)

Deze invasieve infecties zijn zeldzaam: ze komen in België ongeveer bij 1/100.000 personen per jaar voor. Maar zelfs met een correcte antibiotica-behandeling is er kans op overlijden (7.5%).

 • De overlevenden hebben 10 à 20% kans op blijvende restletsels:
 • Hersenschade
 • Gehoorverlies
 • Amputatie lidmaat
 • Verminderde nierfunctie
 • Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad
  • Het 4cMen B vaccin is doeltreffend en veilig.
  • Systematische vaccinatie van zuigelingen en jongeren wordt niet aangeraden omdat het effect van vaccinatie op dragerschap en op het voorkomen van Meningoccen B-infecties binnen de totale bevolking nog onvoldoende gekend is.
  • Wil je toch jezelf of je kind beschermen dan kan het vaccin toegediend worden vanaf de leeftijd van 2 maanden. Bij voorkeur gebeurt dit bij kinderen (0-5 jaar) en jongeren (15 – 19 jaar), omdat bij hen de ziekte het meest voorkomt.
  • Vaccinatie is aangeraden bij alle personen (ongeacht hun leeftijd) met een verminderde immuniteit.
 • Kostprijs
  • 86,52 euro per toediening. Met een voorschrift van de arts aan te kopen bij de apotheek.
  • Vaccinatieschema (afhankelijk van de leeftijd waarop gestart wordt)
   • 23 maanden: 3 dosissen
   • Vanaf 2 jaar: 2 dosissen
 • Mogelijke bijwerkingen van het vaccin
  • Bij zuigelingen en kinderen onder 2 jaar
   • Regelmatig: roodheid en gevoeligheid thv de injectieplaats, prikkelbaarheid, koorts.
   • Soms: stuipen, eczeem, netelroos.
   • Zelden: ontsteking van de bloedvatwand.
    Deze bijwerkingen zijn heviger indien het vaccin samen met routinevaccins wordt gegeven. We raden daarom aan om vóór de toediening van het vaccin een dosis Paracetamol te geven en nadien nog 2 dosissen met een interval van 4 à 6h
  • Bij jongeren: hoofdpijn, spierpijn, onwel zijn, pijn thv de injectieplaats

Vaccinatie tegen windpokken (Varicella Zoster)

Besmetting met het Varicella-virus veroorzaakt windpokken, een ziektebeeld met:

 • Koorts
 • Blaasjes op de huid
 • Zweertjes op de slijmvliezen

Na een doorgemaakte infectie is je kind levenslang immuun. Wel blijft het virus sluimerend aanwezig in het lichaam, kan het terug actief worden en zona (gordelroos) veroorzaken.

Wind (of water-)pokken komt frequent voor en heeft meestal een goedaardig verloop.

In een klein aantal gevallen kunnen complicaties voorkomen:

 • Belangrijke littekenvorming
 • Bacteriële bijbesmetting van de huid
 • Longontsteking
 • Encefalitis (ontsteking van het hersenweefsel)
 • Overlijden (In België 1 à 2 sterfgevallen/jaar)

De meeste verwikkelingen en hospitalisaties komen voor bij voordien gezonde kinderen. Zuigelingen, volwassenen en personen met verminderde immuniteit hebben een grotere kans op een ernstig verloop.

Infectie tijdens de zwangerschap kan bij de baby leiden tot huid-, hersen-, oogafwijkingen, onderontwikkelde ledematen,…

 • Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad
  • Het vaccin is doeltreffend (als er 2 dosissen gegeven worden)
  • Veralgemeende vaccinatie wordt momenteel niet aangeraden
   • Uit vrees dat het aantal vaccinaties voor mazelenbof-rubella zou afnemen
   • Wegens de nood aan een veralgemeend vaccinatieprogramma (ook bij oudere kinderen) om te vermijden dat windpokken verschuift naar oudere leeftijdsgroepen.
  • Op eigen vraag kan een Varicella vaccinatie zeker toegediend worden.
  • Vaccinatie is wel aangeraden bij:
   • Niet-immune personen in nauw contact met verzwakte personen en met jonge kinderen.
   • Niet-immune gezondheidsmedewerkers.
   • Niet-immune vrouwen met zwangerschapswens.
 • Vaccinatieschema

  Te starten vanaf 1 jaar. 2 dosissen zijn noodzakelijk.

 • Kostprijs
  • Varilrix 49,88 euro per dosis
  • Varivax 52,52 euro per dosis

  Deze vaccins zijn met een voorschrift van de arts aan te kopen bij de apotheek.

 • Mogelijke bijwerkingen van het vaccin
  • Pijn, roodheid thv de injectieplaats (1/3)
  • Koorts
  • Huiduitslag

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.