Campus Knokke-Heist - Geriatrisch Centrum

De afdeling op Campus Knokke-Heist is vooral gericht op patiënten met acute zorgbehoeften. Mogelijke symptomen omvatten verminderde eetlust, ongewenst gewichtsverlies, beperkte mobiliteit, incontinentie, ademhalingsproblemen, plotselinge verwardheid, koorts of vermoeidheid. Vaak zijn er meerdere aandoeningen die elkaar beïnvloeden en een neerwaartse spiraal veroorzaken. Ons doel is om zowel acute als chronische aandoeningen te verbeteren, met als uiteindelijk streven het herstel van de patiënt en het herwinnen van zelfstandigheid. In gevallen van ongeneeslijke aandoeningen leggen we de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Onze filosofie

Wij benaderen onze patiënten met respect voor de integriteit en individuele noden. Behandeling, opvolging en revalidatie van de patiënten staat in het teken van behoud of verbetering van de zelfstandigheid en het welbevinden. De mantelzorger wordt steeds betrokken bij beslissingen. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke verblijfsduur waarbij de functionele toestand van de patiënt maximaal te verbeteren met een mogelijkheid voor een terugkeer naar de vertrouwde omgeving.

TCG6020
TCG6026

Zo werkt onze dienst

We zijn een multidisciplinair team dat de patiënt tijdens de opname op alle gebied ondersteunt en verzorgt. Een goede coördinatie en samenwerking tussen de geriater, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtiste en sociale dienst zijn dan ook cruciaal. Elke dag ontmoeten onze artsen en verpleegkundigen elkaar om de medische evolutie van de patiënten te bespreken en bij te sturen.

We zetten sterk in op een huiselijke en warme sfeer. We stimuleren patiënten om overdag hun kamer te verlaten en de dienst te verkennen. Ze zijn o.a. welkom in onze gezellig ingerichte woonkamer. Deze ruimte is ideaal voor een koffie, spelletje kaarten of een goeie babbel. Dankzij verschillende evenementen zoals bv. een ontbijtbuffet, verzorgnamiddag, kooksessies, wafelbak,… voelen patiënten zich helemaal thuis.

Eten gebeurt samen in de eetzaal en niet alleen op de kamer. Elke patiënt is vrij een voorkeur door te geven en onze maaltijden zijn aangepast aan de doelgroep om ze toegankelijker te maken.

  • Focus op de noden van de patiënt
  • Je kan bij ons terecht voor:
    • Acute problemen: bij de acute problematiek streven we naar het optimaliseren of stabiliseren van de toestand van de patiënt.
    • Geriatrische problematiek: aandoeningen of gebeurtenissen die frequent voorkomen bij ouderen en die een duidelijke invloed kunnen hebben op de zorgvraag zijn de volgende: hartinsufficiëntie, CVA, infecties, diabetes, dementie, depressie, delier, urologische problemen, obstipatie, locomotorische problemen, multifunctionele gangstoornis en malnutritie.
    • Cognitieve stoornissen of achteruitgang

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.