Dagcentrum geriatrie

Geriatrie

Dagcentrum geriatrie

In het dagcentrum behandelen we patiënten met geheugenproblemen, valrisico en patiënten die intraveneuze medicatie nodig hebben. Meestal komen patiënten na doorverwijzing van hun huisarts of een specialist bij ons terecht. Er wordt een afspraak gemaakt op het geriatrisch dagcentrum (tussen 8 uur en 17 uur). De verpleegkundige van de eenheid zorgt voor de coördinatie van de geplande onderzoeken en behandelingen. Enkele dagen voor de onderzoeken neemt de verpleegkundige contact op met de patiënt of contactpersoon van de patiënt om hem of haar te informeren over de opnamedatum en een toelichting te geven bij het dagprogramma.

TCG6058
06 01 2022 Afb 242
06 01 2022 Afb 273

Multidisciplinaire Zorg: Het Geriatrisch Dagcentrum in Detail

In het dagcentrum behandelen we patiënten met geheugenproblemen, valrisico en patiënten die intraveneuze medicatie nodig hebben. Meestal komen patiënten na doorverwijzing van hun huisarts of een specialist bij ons terecht. Er wordt een afspraak gemaakt op het geriatrisch dagcentrum (tussen 8 uur en 17 uur). De verpleegkundige van de eenheid zorgt voor de coördinatie van de geplande onderzoeken en behandelingen. Enkele dagen voor de onderzoeken neemt de verpleegkundige contact op met de patiënt of contactpersoon van de patiënt om hem of haar te informeren over de opnamedatum en een toelichting te geven bij het dagprogramma.

Het doel van het geriatrisch dagcentrum is de patiënten op ambulante basis een volwaardige multidisciplinaire geriatrische benadering te garanderen. Dit wil enerzijds zeggen dat niet alleen het medisch luik bekeken wordt maar ook het dagdagelijks functioneren, de mobiliteit en de sociale situatie. Anderzijds kunnen door het bestaan van het dagziekenhuis niet alleen opnames voor niet-acuut zieke patiënten vermeden worden maar kan ook het aantal transporten van en naar het ziekenhuis gereduceerd worden. Waar het voor de geriatrische patiënt door verminderde mobiliteit en transportmogelijkheden vaak moeilijk is om naar ambulante afspraken te komen, geeft het dagcentrum geriatrie het voordeel dat een aantal testen en onderzoeken op 1 dag kunnen gebundeld worden. Hierdoor valt voor de patiënt ook de stress door de tijdsdruk weg en kunnen zij op een meer ontspannen manier de nodige testen afleggen, waardoor ook meer realistische resultaten kunnen bekomen worden. De avond zelf nog krijgt de patiënt een brief mee met de gestelde diagnose en het behandelplan. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Contact

T: +32 (0)50 53 51 95

E: geriatrisch.dagziekenhuis.kn@azzeno.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.