Geriatrisch intern liaisonteam

Geriatrie

Geriatrisch intern liaisonteam

Geriatrische patiënten komen niet altijd automatisch op een geriatrische afdeling terecht. Dit kan het geval zijn bij een geplande chirurgische ingreep of wanneer op de urgentiedienst blijkt dat een bepaald medisch probleem een opname op een andere specialistische dienst vraagt. Toch betekent dit niet dat we vanuit het geriatrisch zorgprogramma geen meerwaarde kunnen bieden.

Elke gehospitaliseerde patiënt van 75 jaar of ouder wordt door een teamlid van de verpleegeenheid waar de patiënt verblijft, uiterlijk de dag na de opname gescreend met behulp van een wetenschappelijk gevalideerd instrument. Met die screening gaan we na of hij/zij voldoet aan het geriatrisch risicoprofiel en of de patiënt al dan niet in het zorgprogramma geriatrie moet worden opgenomen.

Als die score positief is, dan weten we dat deze patiënt risico loopt op een geriatrisch syndroom. De belangrijkste geriatrische syndromen herkennen we aan de zogenaamde ‘geriatrische I’s’

  • intellectuele achteruitgang
  • immobiliteit
  • incontinentie
  • iatrogene invloeden. Dit zijn mogelijke gevolgen van een medische ingreep (zoals langdurig medicatiegebruik

De interne liaisonfunctie zorgt voor een complementaire geriatrische benadering aan elke gehospitaliseerde geriatrische patiënt die op een niet-geriatrische dienst verblijft. De leden van het interne liaisonteam vervullen een tweedelijnsfunctie door advies te verlenen op maat van de patiënt.

Op basis van het assessment wordt dus een advies opgesteld en gedocumenteerd in het elektronisch patiëntdossier. De aanvragende arts of dienst kan het advies terugvinden in het patiëntdossier. Op basis van het advies kan men hen zorgplan van de patiënt aanpassen of bijsturen en mee opnemen in de ontslagbrief van de patiënt. Op deze manier is het mogelijk om meer gerichte en multidisciplinaire zorg te verlenen aan geriatrische patiënten elders dan op de acute afdeling geriatrie.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.