Afdeling geriatrie

De afdeling op Campus Knokke-Heist richt zich tot acute patiënten. Mogelijke klachten zijn een gebrek aan eetlust, ongewilde vermagering, verminderde mobiliteit, incontinentie, kortademigheid, plotse verwardheid, koorts of moeheid. Vaak zijn er verschillende aandoeningen die met elkaar interageren en een neerwaartse spiraal doen ontstaan. Hier richten we ons op het verbeteren van deze acute en chronische aandoeningen met als doel de patiënt te laten aansterken en zelfstandigheid terug te winnen. Bij een ongeneeslijke aandoening leggen we de nadruk op de kwaliteit van leven.

De afdeling op Campus Blankenberge heeft meer aandacht voor gerontopsychiatrische aandoeningen en het aanpassen van de therapie aan die specifieke deelpopulatie. Ook wordt er tijd genomen op psychosociale problematieken dieper uit te spitten en op zoek te gaan naar de best passende woonplaats voor de oudere.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.