Opname met overnachting

Opname

Opname met overnachting

 • Voorbereiding op de opname

  Door een ziekenhuisopname komen kinderen vanuit hun vertrouwde omgeving in een, voor hen, onbekende omgeving terecht. Dit kan beangstigend zijn. Je kind krijgt te maken met prikjes, onderzoeken en onbekende mensen in witte schorten die gedurende de opname voortdurend in zijn/haar omgeving komen. Hierdoor kan je kind uit evenwicht raken. Belangrijk is om vooraf te vertellen wat en waarom iets gebeurt zodat je kind het gemakkelijker kan plaatsen en verwerken. Een jong kind heeft vaak genoeg aan een eenvoudige uitleg, een ouder kind wil meer uitleg.

  Afhankelijk van de leeftijd kan je je kind als volgt voorbereiden:

  • Vertel waarom je kind in het ziekenhuis wordt opgenomen.
  • Vertel wanneer je bij je kind aanwezig zal zijn.
  • Vertel wie er op de afdeling werkt zoals dokters, verpleegkundigen, psychologe, spelbegeleidster… ‘iemand die je verzorgt, iemand die naar je luistert, iemand die met je speelt…’
  • Vertel wat er gebeurt op het kindcentrum… ‘temperatuur nemen, een prikje geven als het moet, begeleiden naar een onderzoek,…’
  • Bereid je kind ook spelenderwijze voor door het maken van een tekening, het lezen van een boekje, het spelen met een dokterskoffertje,… Zo ervaart je wat je kind denkt en voelt.
 • Verloop van de opname

  Na opname via de raadpleging van de arts, vragen wij je kind in te schrijven aan de dienst opname. Men zal de identiteitskaart of ISI-kaart van je kind vragen. Indien je kind werd opgenomen via de dienst spoedgevallen, is dit reeds gebeurd. Voor het regelen van de hospitalisatieverzekering en eventuele vragen hieromtrent, kunt zich wenden tot de dienst opname. Je kan hier ook terecht voor vragen in verband met de kamerkeuze.

  Bij opname op ons kindcentrum, word je begeleid naar de onderzoekskamer. Ondertussen werd de verpleegkundige reeds gecontacteerd door de arts omtrent het toedienen van de eerste zorgen. We streven ernaar om de ‘pijnlijke’ handelingen zoveel mogelijk hier te laten doorgaan, zodat de kamer een veilige omgeving blijft. Nadien begeleiden wij je tot aan de kamer. Hier kan je kind even tot rust komen.

 • Kamerkeuze

  Info over de kamerkeuze vind je op deze pagina: Verblijf

 • Ontslag

  Bij ontslag wordt de huisarts door de behandelend arts op de hoogte gesteld van de opname van uw kind. Je krijgt een ontslagformulier mee naar huis waarop je een eventueel dieet, medicatie of behandeling kunt terugvinden.

  Soms kan een opname in het ziekenhuis aanpassingsproblemen thuis geven. Rust en aandacht in de vertrouwde thuissituatie kan dit meestal snel oplossen. Indien je vragen hebt, kan je ons of onze kinderpsychologe steeds contacteren.

  Bij ontslag stellen we het op prijs dat je de tevredenheidskaart invult die je op de kamer terugvindt. Deze mag gedeponeerd worden in de brievenbus op de zorgeenheid. Op deze manier kunnen we onze werking op dienst evalueren en aanpassen waar nodig.

 • Rechten van het kind

  Bij onze visie op kinderverpleging staat het welzijn van het kind en zijn directe omgeving voorop, rekening houdend met de richtlijnen geformuleerd in het ‘Handvest Kind en Ziekenhuis’. Dit handvest, opgesteld in 1988 in samenspraak met twaalf Europese patiëntenverenigingen en de Wereldgezondheidsorganisatie, legt de rechten van kinderen vast voor, tijdens en na een ziekenhuisopname.

AZ Zeno TA 030523 22

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.