Dagopname

Opname

Dagopname

 • Dagopname aandachtspunten
  • De dag van de operatie moet je kind nuchter zijn, d.w.z. niets eten noch drinken vanaf middernacht. Als je verneemt van je arts dat je kind in de namiddag wordt geopereerd, volg dan zijn advies op wanneer je kind ten laatste iets mag eten en drinken.
  • Juwelen laat je beter thuis
  • Nagellak moet thuis verwijderd worden.
  • Mocht je kind de dag vóór de operatie ziek of verkouden zijn (zoals koorts, neusloop hebben of hoesten) neem dan contact op met je arts en laat je kind onderzoeken bij uw huis- of kinderarts.
  • Je brengt best volgende dingen mee:
   • Fopspeen en/of knuffel
   • Identiteitskaart en/of ISI-kaart (blauw kaartje van het ziekenfonds) van uw kind
  • Eventuele resultaten van onderzoeken
  • Flesvoeding bij baby’s voor na de ingreep
  • Het is handig als je reeds vooraf pijnstilling haalt in de apotheek. Hetzij paracetamol en/of ibuprofen, of volg hierbij het voorschrift van de arts.
  • Indien je kind puffs of andere medicatie neemt, gelieve dit met de behandelend arts te bespreken of deze moet ingenomen worden voor de de operatie.

  Het ziekenhuis is vrij toegankelijk, laat daarom waardevolle bezittingen en grote geldbedragen thuis of laat ze niet onbeheerd achter. Het ziekenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 • Opname

  Bij aankomst in het ziekenhuis dien je je kind eerst in te schrijven aan de opnamedienst voor een dagopname. Deze bevindt zich op het gelijkvloers. Men zal de identiteitskaart of ISI-kaart van je kind vragen. Na de inschrijving kom je samen met je kind naar het kindcentrum. In functie van de veiligheid van de kinderen is er camerabewaking op de zorgeenheid.

 • Voorbereiding op de ingreep
  • Je kind wordt gewogen, gemeten en de temperatuur wordt gecontroleerd.
  • Je wordt met uw kind in de kamer geïnstalleerd, waar je kind een operatiehemd en een identificatiebandje aan krijgt. Gelieve dit bandje niet af te doen tijdens het verblijf op de afdeling.
  • Tot aan het tijdstip van de operatie kan je kind spelen in de speelkamer onder jouw toezicht. Het tijdstip waarop je kind geopereerd wordt, hangt af van het operatieschema, hierdoor kan het zijn dat je nog moet wachten vooraleer je kind aan de beurt is.

  Je kind wordt voorbereid aan de hand van het fotoverhaal ‘Louise gaat naar het ziekenhuis’. Dit verhaal kan je hier al op voorhand bekijken.

 • Naar de operatiekamer

  De dokter verwittigt wanneer we je kind naar de operatiekamer mogen brengen. Eén ouder mag het kind begeleiden tot in de operatiekamer tot het kind slaapt. Bij een ongeplande ingreep kan de anesthesist beslissen hiervan af te wijken, in functie van je kind. Zwangere mama’s worden niet toegelaten in de operatiezaal, noch in de ontwaakkamer.

  Wat kan je als ouder verwachten als je kind in slaap wordt gedaan?

  • Je wordt opgewacht door een vrijwilligster of verpleegkundige van de operatiezaal
  • Je krijgt een blauwe overjas en muts op
  • Je mag je kind begeleiden tot in de operatiezaal
  • Je kind wordt op de operatietafel gelegd. Je kan naast je kind staan om hem/haar te troosten indien nodig.
  • Omdat het kouder is in de operatiezaal, wordt je kind bedekt met een verwarmd deken
  • Je kind krijgt 3 klevertjes op de borstkas om tijdens de operatie het hartritme te controleren
  • Kleine kinderen (< 6j) worden steeds in slaap gedaan met een maskertje. Er wordt indien mogelijk gevraagd aan het kind om te blazen in het maskertje of om de ballon op te blazen. Het is mogelijk dat je kind wat onrustig wordt of begint te wenen vooraleer hij/zij in slaap valt.
  • Bij oudere kinderen (vanaf 6j) beslist de slaapdokter of het kind in slaap gaat d.m.v. een masker of een prikje (afhankelijk van leeftijd, gewicht, soort operatie). Je kind krijgt uit voorzorg vooraf reeds een toverpleister, zodat hij/zij het prikje niet zo goed voelt.
  • Als je kind slaapt, word je door de verpleegkundige of door de vrijwilligster weggeleid uit de operatiezaal.
 • Tijdens de operatie

  Het is als ouder niet toegestaan om de operatie van je kind bij te wonen. Je kan wachten in de kamer van je kind of in de ouderruimte. Op het kindcentrum word je terwijl iets aangeboden om te drinken. Van zodra de operatie voorbij is, word je verwittigd en kan je bij je kind blijven in de ontwaakkamer.

 • Ontwaakkamer

  Je kind wordt in de ontwaakkamer nauwlettend in de gaten gehouden. Het is niet ongewoon dat het aanvankelijk erg onrustig en ontroostbaar is. Dit komt doordat het kind nog niet wakker is en het slaapgas nog aan het uitwerken is. Indien je kind pijn aangeeft, kan er in de ontwaakkamer in samenspraak met de anesthesist of slaapdokter nog extra pijnstilling gegeven worden. Zodra je kind goed wakker is, wordt hij/zij geïnformeerd over infuus, verbanden of andere slangetjes. De anesthesist beslist wanneer je kind voldoende wakker is om terug naar het kindcentrum te gaan.

 • Terug op het kindcentrum

  Je kind kan nog slaperig zijn bij aankomst op het kindcentrum. Een dutje doet wonderen… Mocht je kind pijn aangeven, kan in overleg met de verpleegkundige mogelijks nog pijnstilling gegeven worden op voorschrift van de anesthesist. De slaapdokter bepaalt wanneer je kind iets mag drinken en eten. De verpleegkundige brengt iets van zodra dit mag. Mogen wij je ook vragen om vooraleer voeding van thuis te geven, dit na te vragen bij de verpleegkundige.

  Indien je kind een infuus heeft wordt dit pas verwijderd als het voldoende gedronken en gegeten heeft of als je kind geplast heeft (afhankelijk van de ingreep) of als er geen pijnstilling meer gegeven moet worden via het infuus. Als je kind voldoende hersteld is van de ingreep kan hij/zij nog wat spelen in de speelkamer.

  Na toestemming en advies van de arts mag je kind naar huis. Verzekeringspapieren, briefje sociaal verlof, attesten voor school en sport e.d. moeten door de arts worden ingevuld.

  Houd rekening dat je voor een ingreep een ganse dag voorbehoudt. Als je toch vroegtijdig het ziekenhuis kan verlaten, is dit mooi meegenomen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.