Kindcentrum

10 02 2022 AZ ZENO Afb 0354

Contacteer onze dienst

In het kindcentrum (afdeling pediatrie) kunnen jonge kinderen van 0 t.e.m. 14 jaar terecht voor hospitalisatie, zowel in de vorm van een dagopname, als met een of meerdere overnachtingen.

Locatie & bezoekuren

Campus Knokke-Heist

LIFT A - 1ste verdieping

14.00 u. - 20.00 u. - Ouders zijn steeds welkom op de afdeling

De aanpak van onze dienst pediatrie zet kinderen centraal. Zij zijn een zeer specifieke doelgroep en vragen dan ook een andere aanpak dan volwassen. Het team werkt dagelijks aan kwalitatieve zorg voor kinderen waarbij we bijzonder veel aandacht schenken aan een warme en kindvriendelijke aanpak.

Zo werkt onze dienst

De zorg voor kinderen bekijken we vanuit het welzijn van het kind en zijn directe omgeving. Daarbij houden we rekening met de richtlijnen uit het ‘Handvest Kind en Ziekenhuis’, dat is opgesteld in samenspraak met twaalf Europese patiëntenverenigingen en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Uiteraard spelen de ouders een belangrijke rol tijdens de hospitalisatie van het kind. Ze zijn gedurende de hele dag welkom op de afdeling en we proberen hen continu te informeren en te betrekken bij de verschillende onderzoeken en behandelingen. Als ouder kun je ook altijd bij je kind overnachten.

De opname is volledig aangepast aan de noden van het kind. Ons team is heel vlot bereikbaar en staat in een nauw contact met het kind en de ouders. Elk kind maakt bij opname kennis met Piep, onze ziekenhuismuis die hen doorheen de behandeling bijstaat. Er is een grote hoeveelheid speelgoed aanwezig. Kinderen kunnen ook op het buitenterras spelen en zo de ziekenhuisomgeving even vergeten.

Daarnaast zorgen we er ook voor dat ook de behandelingen zelf kindvriendelijk verlopen. Sommige kleine ingrepen, zoals een bloedafname bijvoorbeeld, kunnen indrukwekkend zijn voor een kind. Met de hulp van o.a. een VR-bril trachten we hen in zo’n situaties even af te leiden.

Onze sterkte

  • Een kindvriendelijke aanpak, specifiek gericht op de noden van een kind tussen 0-14 jaar en de ouders.

  • Een nauwe band tussen verpleegkundigen, het kind en de ouders.

Az Zeno 15 06 18 168
Az Zeno 15 06 18 164

In het boekje 'Louise gaat naar het ziekenhuis' nemen we je mee doorheen het Kindcentrum.

Bekijk het boekje

Infoavonden moedercentrum 2023

2023 infoavonden moedercentrum

Wie is wie

Stecle

Campus Knokke-Heist

Stéphanie De Clerck

Hoofdverpleegkundige Moeder- en Kindcentrum
Miebau

Mieke Baute

Adjunct Hoofdverpleegkundige

Campus Knokke-Heist

Alysée Van Laeken

Klinisch psycholoog - kinderen & jongeren

Shauni Van Overbeke

Spelbegeleidster Kindcentrum

Verwante specialisme

Kindergeneeskunde

Op het centrum kindergeneeskunde spitsen we ons toe op zorg op kindermaat voor patiënten tot 14 jaar. Je kan bij onze kinderartsen terecht bij koorts en acute infecties, voedingsproblemen, maag- en darmklachten, allergieën, eczeem, blaas- en nierziekten, neurologische aandoeningen, obesitas, gedrags- of opvoedkundige problemen, vaccinaties,... Een ander aspect van ons werk bestaat uit de eerste opvang en verdere verzorging van prematuren en zieke pasgeborenen. We voorzien elke ochtend een zaalronde op het Moedercentrum, voor de opvolging van alle pasgeborenen. Door dagelijks meerdere overlegmomenten verloopt de zorg veilig en continu. Consultaties bij de kinderarts zijn mogelijk op campus Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem.

Meer over deze afdeling

Verwante afdelingen

Moedercentrum

De afdeling moedercentrum begeleidt mama’s en hun partners doorheen de zwangerschap, bevalling en de eerste dagen na de geboorte. Tijdens het hele traject kan je rekenen op vertrouwde gezichten en persoonlijk contact. Consultaties zijn mogelijk op de campus Blankenberge, Maldegem en Knokke-Heist.

Meer over deze afdeling

Kinder- en jongerenpsychologie

De opvoeding en het opgroeien van je kind of jongere gebeurt met verschillende sprongetjes in verschillende levensfasen. Bij elke fase kunnen er onverwachts grote uitdagingen opduiken waarbij het niet altijd eenvoudig is om binnen de context rekening te houden met elkaars gevoeligheden en kwetsbaarheden. Om deze kwetsbaarheden en uitdagingen aan te gaan, kan het soms nodig zijn om hulp van buitenaf aan te nemen. Zo kan er samen op zoek gegaan worden naar oplossingen. Dit in de vorm van de juiste ondersteuning te vinden; psycho- educatie rond een bepaalde diagnose te krijgen, de noden van elke partij te erkennen, de sterktes en zwaktes binnen het gezin te benoemen,...

Meer over deze afdeling

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.