Kinder- en jongerenpsychologie

Shutterstock 1775827676 min

Maak een afspraak

De opvoeding en het opgroeien van je kind of jongere gebeurt met verschillende sprongetjes in verschillende levensfasen. Bij elke fase kunnen er onverwachts grote uitdagingen opduiken waarbij het niet altijd eenvoudig is om binnen de context rekening te houden met elkaars gevoeligheden en kwetsbaarheden. Om deze kwetsbaarheden en uitdagingen aan te gaan, kan het soms nodig zijn om hulp van buitenaf aan te nemen. Zo kan er samen op zoek gegaan worden naar oplossingen. Dit in de vorm van de juiste ondersteuning te vinden; psycho- educatie rond een bepaalde diagnose te krijgen, de noden van elke partij te erkennen, de sterktes en zwaktes binnen het gezin te benoemen,...

Op onze dienst, die verbonden is met materniteit en pediatrie, kunnen jullie bij de psychologe terecht over vragen tijdens de zwangerschap, na de geboorte en tijdens de volle ontwikkeling van jullie kind of jongere. Zo kunnen de groeikansen van elk van jullie, zowel in het groeien van de ouderrol als in het groeien van de kinderrol, geoptimaliseerd worden. Op deze manier kunnen spanningen en onzekerheden worden weggenomen en kan het evenwicht binnen het gezin of de leefwereld van het kind/ de jongere (terug)gevonden worden.

Dit kan in de vorm van individuele spel- of gesprekstherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie. In overleg met de ouders kan er altijd samengewerkt worden met de school, het CLB, pediaters, huisartsen,…

Wanneer je bent opgenomen in het ziekenhuis kan er op advies van de dokter ook een aanvraag gedaan worden bij de kinderpsycholoog. Zij komt dan tijdens de opname langs op materniteit of pediatrie voor een consult.

 • Waarvoor kan je bij de kinderpsychologe terecht?
  • Angstproblematiek
  • Ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD en autisme)
  • Faalangst, zelfvertrouwen, zelfbeeld
  • Omgaan met pestgedrag
  • Faalangst
  • Rouw en verlieservaringen
  • Psychosomatische klachten
  • Rouw en verlieservaringen
  • Pedagogisch advies
  • Psycho- educatie over autisme, ADHD, depressie, psychosomatische klachten, huilbaby’s, obstipatie,...
  • Afname van een belevingsonderzoek
  • Afname van een intelligentietest (WISC V)
  • Begeleiding tijdens en na de zwangerschap

  Met onze psychologen kan je met een gerust hart alles bespreken. Een psycholoog is gebonden aan het beroepsgeheim. De titel van psycholoog is in België beschermd door de overheid.

 • Hoe kan ik beroep doen op een psychologe?

  Als je in het ziekenhuis in behandeling bent, kan je jezelf niet rechtstreeks bij de psychologe aanmelden. Het is de arts of andere zorgmedewerker die je kan doorverwijzen naar één van onze psychologen. Bespreek dus gerust je wensen voor verwijzing met jouw behandelende arts.

  Bij de kinder- en jongerenpsychologe kan je ook terecht voor een ambulante consultatie of een ambulant begeleidingstraject. Maak hier online een afspraak of bel op 050 534 347.

 • Hoeveel kost de ondersteuning van de psychologische dienst?

  Binnen residentiële zorgtrajecten is de ondersteuning van een psychologe kostenloos. Je wordt steeds vooraf geïnformeerd door de arts of zorgmedewerker mochten kosten verbonden zijn aan de psychologische ondersteuning.

  Standaardtarief:

  Intakegesprek

  • 60€

  Therapeutische sessie

  • 25€ (30 minuten)
  • 50€ (1 uur)

  Intelligentieonderzoek

  • 150€

  Annulatieforfait

  • €50

Wie is wie

Alyslaek

Campus Knokke-Heist

Alysée Van Laeken

Klinisch psycholoog - kinderen & jongeren

Verwante specialisme

Kindergeneeskunde

Op het centrum kindergeneeskunde spitsen we ons toe op zorg op kindermaat voor patiënten tot 14 jaar. Je kan bij onze kinderartsen terecht bij koorts en acute infecties, voedingsproblemen, maag- en darmklachten, allergieën, eczeem, blaas- en nierziekten, neurologische aandoeningen, obesitas, gedrags- of opvoedkundige problemen, vaccinaties,... Een ander aspect van ons werk bestaat uit de eerste opvang en verdere verzorging van prematuren en zieke pasgeborenen. We voorzien elke ochtend een zaalronde op het Moedercentrum, voor de opvolging van alle pasgeborenen. Door dagelijks meerdere overlegmomenten verloopt de zorg veilig en continu. Consultaties bij de kinderarts zijn mogelijk op campus Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem.

Meer over deze afdeling

Verwante afdeling

Kindcentrum

In het kindcentrum (afdeling pediatrie) kunnen jonge kinderen van 0 t.e.m. 14 jaar terecht voor hospitalisatie, zowel in de vorm van een dagopname, als met een of meerdere overnachtingen.

Meer over deze afdeling

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.