Borstcentrum

Borstcentrum

Maak een afspraak

Knokke-Heist

In het Borstcentrum staat een multidisciplinair team klaar om de patiënt te ondersteunen bij goed- en kwaadaardige borstaandoeningen.

Locatie & bezoekuren

Campus Knokke-Heist

Lift A - verdieping -1 (via Preventiecentrum)

Bereikbaarheid borstverpleegkundigen: 08.00 u. - 12.00 u.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

In het Borstcentrum kunnen patiënten met borstaandoeningen en hun familie terecht voor de screening, diagnose en behandeling.

Om de diagnose van een borstgezwel te bevestigen, moet je een aantal onderzoeken ondergaan. In AZ Zeno zijn verschillende onderzoeken en/of operaties mogelijk:

Onderzoeken

 • Mammografie
 • Borstpunctie
 • Echografie borsten
 • Screening op uitzaaiingen
  • Botscan
  • Echo abdomen
  • CT Staging abdomen/ thorax
  • MRI borsten

Operaties

 • Lumpectomie
 • Mastectomie
 • Sentinelprocedure
 • Harpoen
 • Okseluitruiming

Zo werkt onze dienst

Wij zijn een multidisciplinair team. De behandeling kan zowel fysiek als mentaal veel vergen van een patiënt. Naast het vaste medische team, heb je tijdens je behandeling of onderzoeken misschien ook nood aan niet-medische hulp of gewoon een goed gesprek. Daarom staat ook onze dienst patiëntenbegeleiding oncologie klaar voor de patiënt (sociale dienst, psychologische dienst, diëtiste, kinesist, schoonheidsconsulente ... ).

Huisartsen zijn daarnaast een van onze belangrijkste partners en worden van bij het begin nauw bij het (therapeutisch) traject betrokken. We nodigen hen daarom ook uit op het MOC (Multidisciplinair Oncologisch Consult). Dat is een overleg waarbij we de diagnostiek en behandeling van de patiënt bespreken en afstemmen. Dit gebeurt in samenspraak met alle professionals die betrokken zijn bij de medische behandeling van mensen met kanker.

Activiteiten & belangrijke organisaties

Het incasseren van een onverwachte diagnose als 'borstkanker' voor patiënten en familie kan confronterend en zeer ingrijpend zijn. Daarom organiseert en steunt het ziekenhuis verschillende mooie en warme sessies en initiatieven om patiënten en familie een hart onder de riem te steken.

 • “Goed verzorgd, beter gevoel” in samenwerking met Stichting tegen kanker

  Individueel verwenmoment op dagcentrum interne door schoonheidsconsulente. Dit verwenmoment vindt plaats op de beide campussen.

 • Look good, feel beter
  IMG 3900

  Twee keer per jaar wordt er in het ziekenhuis in samenwerking met ‘Kom op tegen Kanker’ de workshop ‘Look good, feel beter’ georganiseerd. Deze vindt plaats in het voorjaar op campus Knokke en in het najaar op campus Blankenberge.

  Tijdens dit verzorgingsmoment wordt er koffie en een gebakje voorzien. Daarnaast geeft het de gelegenheid om in gesprek te gaan met lotgenoten. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom op deze verwensessie.

 • ‘Bewegen met kanker’ (in samenwerking met Sint-Jan Brugge & Sint-Lucas Brugge)

  Tijdens en na de behandeling van kanker krijgt meer dan 70% van alle patiënten te maken met uitgesproken vermoeidheid. Bij de helft kan die vermoeidheid maanden, tot zelfs jaren na het einde van de behandeling blijven aanslepen.

  In het verleden werd vaak “rust” voorgesteld. Recent onderzoek toont echter aan dat de bijwerkingen van klassieke chemotherapie kunnen verminderd worden door voldoende beweging tijdens de behandeling. De behandeling wordt ook beter verdragen, je krijgt meer energie, de kansen op blijvend herstel stijgen en je algemene levenskwaliteit neemt sterk toe.

 • Dag tegen Kanker

  Naar jaarlijkse gewoonte wordt er elke 3de donderdag van de maand oktober de ‘Dag tegen Kanker’ georganiseerd. Op die dag worden alle oncologische patiënten eens extra verwend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd en verwensessies.

  Deze activiteit wordt georganiseerd met de steun van ‘Kom op tegen Kanker’.

 • Praatcafé Knokke-Heist

  Het praatcafé zijn bijeenkomsten waar kankerpatiënten en hun naasten terechtkunnen om een gesprek aan te gaan met elkaar. Het praatcafé is toegankelijk voor zowel patiënten uit Blankenberge als Knokke-Heist.

 • Borst vooruit

  Deze organisatie zet zich in voor borstkankerpatiënten. Door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten kunnen patiënten steun & moed putten uit het lotgenotencontact.

Wie is wie

Ushkin

Ushi Kina

Borstverpleegkundige

Verwante specialismen

Gynaecologie

Bij de dienst gynaecologie kan je terecht voor algemene gynaecologie (gynaecologische onderzoeken, anticonceptie, menopauze,...) en voor ondersteuning en begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling. Een nauwe samenwerking tussen een team van gynaecologen, kinderartsen en vroedvrouwen resulteert in een persoonlijke begeleiding en opvolging van de mama’s in spe en hun baby. De dokters werken in nauw overleg en verzekeren ‘s nachts en tijdens het weekend permanentie via een wachtsysteem. Zo kan je 24/24u bij iemand terecht indien dat nodig is. Wil je een afspraak maken wegens nieuwe zwangerschap of heeft u een dringend gynaecologisch probleem? Dan kan u ook telefonisch contact opnemen met het onthaal voor een afspraak op korte termijn.

Meer over deze afdeling

Oncologie

De oncologen behandelen patiënten die lijden aan een kanker of een kwaadaardige aandoening. Afhankelijk van het type kanker kan de behandeling bestaan uit: het operatief verwijderen van een letsel, bestraling van een letsel met radiotherapie, behandelen van de ziekte met antitumorale middelen (chemotherapie, immunotherapie, gerichte therapie). Ook een combinatie van bovenstaande zijn mogelijk. Alle disciplines en zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van kanker werken nauw samen en hebben op geregelde tijdstippen overleg.

Meer over deze afdeling

Pijnkliniek

De pijnkliniek van AZ Zeno staat in voor de behandeling van acute en chronische pijn. Acute pijn is pijn die minder dan 3 maanden bestaat en wordt veelal behandeld met medicamenteuse en interventionele therapieën. Chronische pijn is pijn die langer dan drie maanden aanwezig is. Deze pijn is vaak niet alleen een persoonlijk, maar ook een maatschappelijk probleem. Onze pijnkliniek werkt daarom multidisciplinair, dit wil zeggen in samenwerking met verschillende andere diensten (e.g. revalidatie geneeskunde, orthopedie, psychologie,…), zodat we dit probleem zo volledig mogelijk kunnen aanpakken en behandelen.

Meer over deze afdeling

Verwante afdelingen

Dagcentrum

In het dagcentrum Blankenberge verblijven patiënten max. 1 dag na o.a. een chirurgische ingreep, internistische behandelingen een onderzoek of een oncologische behandeling.

Meer over deze afdeling

Dagcentrum interne

In het dagcentrum interne krijgen patiënten een dagbehandeling, vaak gelinkt aan een oncologische behandeling, een specifieke intraveneuze therapie of een endoscopisch onderzoek. De opname duurt dus niet langer dan een dag, overnachten op de dienst is niet mogelijk.

Meer over deze afdeling

Abdominaal centrum

Het abdominaal centrum kent een grote verscheidenheid aan patiënten. We behandelen voornamelijk aandoeningen rond de buikstreek, maar zowel het internistisch als het chirurgisch luik komen aan bod op de dienst.

Meer over deze afdeling

Thorax-Neurocentrum

De dienst Thorax-Neuro behandelt patiënten met hart-, long- en neurologische problemen. Naast de gewone opname zijn er ook stroke-units aanwezig en kan je op de dienst terecht voor een slaaponderzoek. De dienst bevindt zich op campus Knokke-Heist.

Meer over deze afdeling

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.