Palliatieve zorgen

AZ ZENO gebouw agb 0049 min

Maak een afspraak

De dienst Palliatieve zorgen ondersteunt patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Ze helpt de patiënt om afscheid te nemen en steunt patiënten in hun specifieke noden en behoeften.

Het team

Als je zelf of als naaste geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte en genezing niet meer mogelijk is, kan dat veel vragen oproepen. Hoe ziet de toekomst eruit? Welke klachten kan ik krijgen en wat kan daaraan gedaan worden? Waar kan ik hulp en informatie krijgen? Onze palliatieve zorg start wanneer genezen niet meer kan en beperkt zich niet enkel tot de laatste levensfase.

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent verschuift de aandacht van 'genezing' naar een zo hoog mogelijke 'kwaliteit van leven’ of ‘comfort’. Eens de ziekte zo ver gevorderd is dat het sterven op relatief korte termijn wordt verwacht zal de focus zich uiteindelijk richten op ‘kwaliteit van sterven’. Om deze palliatieve kernwaarden te waarborgen vertrekken we binnen ons ziekenhuis vanuit een mensgerichte aanpak waarbij de patiënt en zijn of haar naasten centraal staan, rekening houdend met hun specifieke noden, wensen en behoeften. Deze noden, wensen en behoeften kunnen van lichamelijke, psychische, sociale en/of spirituele aard zijn. Om die palliatieve zorg te optimaliseren kan er beroep gedaan worden op het palliatief support team.

Het Palliatief Support Team (PST)

Het palliatief supportteam (PST) coördineert en ondersteunt de palliatieve zorg binnen ons ziekenhuis. Dit team werkt over alle afdelingen en is multidisciplinair samengesteld. Het palliatief supportteam neemt de zorg niet over, maar werkt nauw samen met de zorgverleners op de afdelingen.

Het Palliatief Support Team (PST) geeft advies en informatie, of vangt symptomen op, op vraag van het behandelend team, de patiënt en/of zijn naasten bij palliatieve patiënten. Ook patiënten die met vragen zitten in verband met het einde van het leven kunnen bij het palliatief support team terecht.

Met welke vragen kan je bij het PST terecht?

  • Vragen over lichamelijke en/of psychische ongemakken en pijn
  • Psychosociale begeleiding (ook voor familie en kinderen) `
  • zingevingsvragen `
  • Vroegtijdige zorgplanning
  • Vragen rond beslissingen levenseinde (beslissingen omtrent therapie, reanimatiebeslissingen, wilsverklaringen, palliatieve sedatie, euthanasie, …) `
  • Vragen over palliatieve zorgmogelijkheden
  • Vragen rond ontslag of begeleiding van ontslag met palliatieve thuiszorg
  • Opname palliatieve eenheid
  • Rouw- en verlieservaring

Zo werkt onze dienst

Wij zijn een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers en spiritueel zorgverlener en staan ter beschikking van alle diensten in het ziekenhuis. Wij hebben geen verpleegafdeling met eigen bedden. In nauwe samenwerking met de behandelend arts en de zorgverleners van de afdeling biedt elk teamlid vanuit zijn deskundigheid de meest aangewezen palliatieve zorg aan.

Naast een continue afstemming van de zorg op de actuele noden en behoeften komt het PST wekelijks samen voor een patiëntenbespreking. De adviezen van het palliatief support team worden steeds aan de behandelende arts meegedeeld, omdat hij/zij de eindverantwoordelijkheid voor de zorg blijft behouden.

Meestal verloopt de inschakeling van het palliatief support team op initiatief van de behandelend geneesheer of zorgverlener van de afdeling waar de patiënt verblijft. Je kan als patiënt of naaste ook zelf terecht bij het PST door contact op te nemen met de palliatief coördinator.

Om een optimale palliatieve zorg te kunnen bieden alsook continuïteit bij opname en ontslag te garanderen is er regelmatig overleg met de huisarts en thuiszorgdiensten.

Het PST werkt nauw samen met de palliatieve zorgeenheid De Vlinder (Brugge) en de palliatieve thuiszorgequipes om toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven op de meest gewenste en aangepaste plaats kunnen verblijven.

Levenseinde binnen AZ Zeno

Over euthanasie binnen AZ Zeno lees je meer op deze pagina: Euthanasie binnen AZ Zeno

Wie is wie

Chaghe

Campus Knokke-Heist

Charlotte Van Gheluwe

Palliatief coördinator

Verwante specialisme

Pijnkliniek

De pijnkliniek van AZ Zeno staat in voor de behandeling van acute en chronische pijn. Acute pijn is pijn die minder dan 3 maanden bestaat en wordt veelal behandeld met medicamenteuse en interventionele therapieën. Chronische pijn is pijn die langer dan drie maanden aanwezig is. Deze pijn is vaak niet alleen een persoonlijk, maar ook een maatschappelijk probleem. Onze pijnkliniek werkt daarom multidisciplinair, dit wil zeggen in samenwerking met verschillende andere diensten (e.g. revalidatie geneeskunde, orthopedie, psychologie,…), zodat we dit probleem zo volledig mogelijk kunnen aanpakken en behandelen.

Meer over deze afdeling

Verwante ondersteunende dienst

Zinzorg

Als je te maken krijgt met een ernstige ziekte valt je leven in brokstukken uiteen. Je oude vertrouwde zelf, het leven dat je samen opbouwde, de toekomstplannen die je voor ogen had. Niets is nog zoals voorheen. Je vraagt je misschien af: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’, ‘Wie ben ik nog?’ of ‘Wat is nu écht belangrijk in mijn leven?’ Het zijn levensvragen die je uitdagen om van de brokstukken in je leven weer een betekenisvol geheel te maken. Een ander zelf, een andere wereld, een ander leven. Maar wel een dat de moeite waard is om geleefd te worden. Bij deze zoektocht naar een betekenisvol leven wil de spiritueel zorgverlener je graag helpen.

Meer over deze ondersteunende dienst

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.