Zinzorg

Stille ruimte
Als je te maken krijgt met een ernstige ziekte valt je leven in brokstukken uiteen. Je oude vertrouwde zelf, het leven dat je samen opbouwde, de toekomstplannen die je voor ogen had. Niets is nog zoals voorheen. Je vraagt je misschien af: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’, ‘Wie ben ik nog?’ of ‘Wat is nu écht belangrijk in mijn leven?’ Het zijn levensvragen die je uitdagen om van de brokstukken in je leven weer een betekenisvol geheel te maken. Een ander zelf, een andere wereld, een ander leven. Maar wel een dat de moeite waard is om geleefd te worden. Bij deze zoektocht naar een betekenisvol leven wil de spiritueel zorgverlener je graag helpen.

Locatie

Campus Knokke-Heist

LIFT B - verdieping -1

Campus Blankenberge

1ste verdieping

De spiritueel zorgverlener kan je helpen bij:

 • Het leren omgaan met crisissituaties, zoals het krijgen van slecht nieuws.
 • Het integreren van verlies. Verlies van je gezondheid, je huisdier of je geliefde.
 • Het worstelen met levensvragen: ‘Wie zijn voor mij belangrijk?’ of ‘Wat wil ik nog doen?’
 • Het zoeken naar zin in het ogenschijnlijk zinloze.
 • Het aanboren van krachtbronnen in je leven.
 • Het opbouwen van een zinvol leven ondanks je ziek zijn of sterven.
 • Het uitklaren van ethische vragen, beslissingen en dilemma’s.
 • Het beantwoorden van levensbeschouwelijke vragen of geloofsvragen.
 • Het zoeken naar symbolen of rituelen op maat.
 • Het goed afronden van het leven voor jezelf of voor je familie.
 • Het hanteerbaar maken van angst voor sterven, voor de dood of voor wat er na de dood komt.
‘Het is te groot voor woorden. Dit gevoel is te groot’.

Stef Bos

Rituelen

Soms valt wat je meemaakt niet in woorden uit te drukken, omdat het te overweldigend is. Dan kunnen symbolen of rituelen helend zijn.

Rituelen brengen je na een ingrijpende gebeurtenis terug in balans. Ze helpen je ruimte geven aan wat er ten diepste in je leeft en ze kanaliseren deze emoties. Rituelen werken verbindend. Ze verbinden je met jezelf, met geliefde anderen of met een diepere krachtbron van waaruit je leeft. Zo sta je niet langer alleen met je verdriet. Rituelen scheppen ook een kader waarin je een pijnlijke levenservaring kan neerleggen en er betekenis aan kan geven.

Belangrijk bij rituelen is dat ze aansluiten bij hoe jij in het leven staat, bij wie jij bent. Zo kan je een dankritueel houden om iedereen die je tot steun was tijdens de behandeling te bedanken. Je kan na een borstamputatie een persoonlijk, intiem ritueel uitwerken voor jou en je partner. Of je kan een herinneringsdoos maken voor je kinderen of kleinkinderen. Naast deze hedendaagse, nieuwe rituelen, kan je ook voor traditionele, religieuze rituelen een beroep doen op de spiritueel zorgverlener. Denk maar aan de communie, de ziekenzalving of de rituele wassing.

Heb je nood aan een ritueel? Vraag ernaar bij de zorgverleners van je zorgeenheid. Of neem zelf rechtstreeks contact op met de spiritueel zorgverlener, via e-mail of telefoon (kei).

‘Een zee van licht gefilterd door stranden van bloemen’

Stille ruimte

Wil je ontsnappen aan de drukte en de bedrijvigheid van het ziekenhuis? Hoop je in stilte te wachten tot je naaste terugkomt van een ingreep? Of zoek je een plek waar je ongestoord kan nadenken over het leven, over wat je overkomt? Kom dan zeker eens langs in onze Stille Ruimte.

De Stille Ruimte is een luwteplek. Een rustplek die je toelaat om uit de hectiek van het ziekenhuis te stappen. Na te denken over wat je bezighoudt. Alle spanningen en zorgen even los te laten.

Het is een stilteplek waar je tot jezelf kan komen. Je kan er ruimte geven aan emoties, je gedachten de vrije loop laten of belangrijke beslissingen overdenken. Je kan er ook in alle stilte een boek lezen, iets schrijven of naar je eigen muziek luisteren. Of simpelweg even gaan zitten, niets doen, aan niets denken.

De Stille Ruimte is een bezinningsplek. De stilte op deze plek schept ruimte om bij de bron te komen van waaruit jij leeft of kracht opdoet. Je kan er aan yoga of mindfulness doen, mediteren of bidden. De ‘hangende tuinen’ met bloemen, de symboliek van oneindigheid, de filosofische gedichten, de natuurlijke materialen en een zee van licht brengen je in de juiste sfeer.

Het is vooral een open plek. De Stille Ruimte is niet alleen 24 uur op 24 uur toegankelijk. Als gastvrij ziekenhuis willen we ook dat iedereen zich in de ruimte welkom voelt. Daarom zijn er bewust geen traditionele, religieuze symbolen aanwezig. Wens je tijdens het bidden toch gebruik te maken van religieuze symbolen? Vraag ernaar bij de spiritueel zorgverlener. Of breng ze gerust zelf mee.

Wie is wie

Goededom

Goedele van Edom

Spirituele zorgverlener

Contact

Aanwezigheid

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

Bereikbaarheid

 • Via het bovenvermelde rechtstreekse nummer of e-mailadres
 • Via een zorgverlener van de zorgeenheid waar je verblijft
 • Via het onthaal van het ziekenhuis: 050 53 50 00

Locatie bureau en Stille Ruimte

Campus Knokke-Heist

Lift B – verdieping -1

O, ik weet het niet maar besta, wees mooi. zeg: kijk, een vogel en leer me de vogel zien zeg: het leven is een brood om in te bijten en de appels zien rood van plezier, en nog, en nog, zeg iets. leer me huilen, en als ik huil leer me zeggen: het is niets.

Herman de Coninck

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.