P1068533

Eind 2022 zijn er gesprekken gestart met het WZC ‘Duneroze’ en AZ Zeno met het oog op nabijheid van zorg te integreren. De oudere kwetsbare zorgvrager en mantelzorger ervaren heel wat stress en aanpassingen bij een bezoek aan het ziekenhuis. Om dit te vermijden is een populatiegerichte aanpak een opportuniteit, dit gericht op preventie, gezondheidspromotie, diagnostiek en behandeling. Hierdoor wordt de zorg zo dicht mogelijk bij de lokale gemeenschap georganiseerd.

Er is gekozen voor een endocrinologische outreach dmv een fysiek consult in het WZC door de arts specialist endocrinoloog Dr. Tits. De externe gespecialiseerde zorg zal de medische opvolging van de bewoners mee ondersteunen dit in samenwerking met de huisarts en CRA van het WZC. Er is meer nood aan een geïntegreerde zorg zonder oriëntatie naar het ziekenhuis. De integratie van een arts- specialist beoogt een betere transmurale samenwerking (afstemming van zorg en medisch zorgbeleid).

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.