AZ Zeno en Duneroze WZC rollen diabetesproject succesvol uit

P1068533
Medisch nieuws

Geplaatst op 17 jul. 2023

Ongeveer één op tien bejaarden heeft diabetes. Omdat het voor die mensen vaak moeilijker is om de verplaatsing naar het ziekenhuis te maken voor een consultatie met de endocrinoloog, komen onze AZ Zeno diabetesspecialisten ter plaatse in Woonzorgcentrum Duneroze. Een mooi project dat patiënten de ondersteuning biedt die zij nodig hebben.

Ongeveer één op tien ouderen heeft diabetes. Omdat het voor die mensen vaak moeilijker is om de verplaatsing naar het ziekenhuis te maken voor een consultatie met de endocrinoloog, komen onze AZ Zeno diabetesspecialisten ter plaatse in Woonzorgcentrum Duneroze. Een mooi project dat patiënten de ondersteuning biedt die zij nodig hebben.

Ook buiten de ziekenhuismuren van AZ Zeno gaan onze hulpverleners, artsen en specialisten tot het uiterste om mensen te helpen. En dat doet het diabetesteam op een wel heel bijzondere manier. Omdat het voor bejaarde patiënten moeilijker is om de verplaatsing naar het ziekenhuis te maken, komt de specialist daar ter plaatse. Afscheidnemend directeur van het Wenduinse woonzorgcentrum Duneroze Ibe Vanhauwaert en endocrinoloog Jos Tits zijn de trekkers van dit mooie initiatief.

Hoe is het diabetesproject gestart?

Ibe Vanhauwaert: Eigenlijk begon onze samenwerking al tijdens de corona-uitbraak. Er kwam toen een warme oproep van eerstelijnszorg naar alle woonzorgcentra met de vraag of er hulp nodig was. Zo kwam AZ Zeno ons ondersteunen. Die samenwerking ervaarden wij als zeer positief en constructief. We wilden dat graag vasthouden en kwamen tot de vaststelling dat we nog meer voor elkaar konden betekenen. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van onze bewoners met diabetes. Een project dat schitterend loopt!

Waarom is dit initiatief zo waardevol?

Dr. Jos Tits: Bij complexere diabetesbehandelingen kan specialistisch advies zeker van pas komen. In het bijzonder voor patiënten die insuline gebruiken. Via vingerprikcontrole volgen zij hun bloedglucose op, om de behandeling goed te kunnen afstellen en opvolgen. Het testmateriaal dat zij daarvoor nodig hebben, is terugbetaald door de ziekteverzekering via het zorgtraject diabetes. Maar daarvoor is minstens jaarlijks een contact met de specialist nodig. Voor bejaarde mensen die in een WZC verblijven vormt dat een barrière, want vaak is voor een ziekenhuisbezoek een transport met de ambulance nodig of moet het WZC een familielid of begeleider inschakelen.

Ibe Vanhauwaert: AZ Zeno kwam dus met de oplossing om de endocrinoloog tot bij ons te laten komen. Op deze manier is het voor de patiënt veel eenvoudiger om een specialist te zien. Ook de huisartsen en onze eigen coördinerende arts staan rotsvast achter de samenwerking.

Dankzij dit initiatief kunnen onze bewoners en wijzelf steunen op de hulp van het hele AZ Zeno diabetesteam. In de toekomst bekijken we hoe we nog nauwer kunnen samenwerken.

Ibe Vanhauwaert

Hoe gaat alles praktisch in zijn werk?

Dr. Jos Tits: Het onderzoek van de patiënten gaat door in hun eigen kamer of in een consultatieruimte die Duneroze WZC speciaal heeft gecreëerd. Na de consultatie schrijf ik een verslag, formuleer ik een advies en stuur dat door naar de huisarts die de patiënt verder behandelt. Alles verloopt uiteraard vertrouwelijk en correct volgens de GDPR-richtlijnen.

Ibe Vanhauwaert: We hebben hier ook eigen een diëtiste in huis. Zij staat in contact met het team van AZ Zeno en kan op elk moment overleggen of vragen stellen. Ook van de diabeteseducator in het ziekenhuis krijgen we tips. Heel fijn dat we op die professionele steun kunnen terugvallen.

Hoe zien jullie de toekomst?

Ibe Vanhauwaert: Ik geloof 200% dat een blijvende samenwerking de toekomst is. Binnenkort ga ik zelf een nieuwe uitdaging aan, maar het project blijft absoluut lopen. We bekijken ook wat de verdere medische noden zijn en hoe we elkaar daar als gelijke partners in kunnen versterken.

Dr. Jos Tits: Dit is een mooi project tussen AZ Zeno en Duneroze WZC. Maar eigenlijk ook voor élke bejaarde persoon die kampt met diabetes. Daarom rollen we het initiatief in de toekomst graag nog verder uit naar andere woonzorgcentra die aan het project willen deelnemen.

P1068505

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.