In België is er een sterk groeiend aantal chronische zieken te wijten aan drie factoren

  • vergrijzing
  • medische voortuitgang met betere zorgorganisaties
  • negatieve trend in leefstijl - zoals te weinig bewegen en te veel inname ongezonde voeding

De toenemende vergrijzing en chroniciteit zorgt voor een complexe gezondheidszorg en meer nood aan integratie van zorg. Geïntegreerde zorg biedt een antwoord op deze complexe gezondheidszorg en biedt meer aandacht voor levenskwaliteit en de holistische benadering waarbij de patiënt centraal staat. De nadruk ligt vooral op de CARE ipv de CURE en op proactieve i.p.v. reactieve gezondheidszorg met de nadruk op preventie en gezondheidspromotie om een gezonde levensstijl te promoten. Door geïntegreerde zorg toe te passen brengen we alle zorgprofessionals samen in verbinding met elkaar en kan er doelgerichte zorg aangeboden worden.

Transmurale zorg is een essentieel onderdeel van geïntegreerde zorg. Letterlijk betekent transmuraal “door de muren heen”. Transmurale zorg wordt ook ketenzorg genoemd waarbij de zorg niet door één gezondheidsactor kan beperkt worden. Het is een keten van zorg door heel veel gezondheidsactoren. AZ Zeno is een onderdeel van deze zorgketen.

Transmurale zorg
“Een zorgverschuiving met aandacht voor levenskwaliteit en een holistische benadering, de patiënt staat centraal. Aandacht voor de ziekte maar ook voor gezondheid.”
Jessam

Jessica Samaey

Coördinator transmurale zorg

We streven er naar om de zorgketen gecoördineerd te laten verlopen en zorg op maat voor de patiënt te voorzien. Alle gezondheidsactoren werken heel nauw samen om de zorg geïntegreerd te laten verlopen. Als ziekenhuis willen wij ons verbinden met alle partijen van het zorglandschap, zowel intra (binnen) als extramuraal (buiten de muren).

Quintuple Aim movie 2
“De zorgsector staat voor uitdagingen. Er is een zorgverschuiving met een duurzame samenwerking voor de best mogelijke zorg, afgestemd op de patiënt. We zijn verbonden door met elkaar samen te werken tussen het ziekenhuis, andere zorginstellingen en de eerste lijn. Door verder in te zetten op integratie van de verschillende zorglijnen wordt de patiënt maximaal regisseur van zijn of haar eigen zorgtraject.”

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.