Pijnbeleid

Iedereen heeft recht op een pijnbehandeling, door de wetenschappelijke vooruitgang is er meer aandacht voor de pijn en hoe ermee om te gaan. De pijn voorkomen, het comfort en de levenskwaliteit verbeteren zijn voor ons een prioriteit.

We streven ernaar om je pijn zoveel mogelijk te voorkomen en/of te verlichten, pijn kan je genezingsproces negatief beïnvloeden.

Een goede pijnbehandeling heeft veel voordelen, zoals:

 • Snellere wondheling
 • Minder kans op complicaties
 • Vlotter herstel
 • Spoedige revalidatie

Postoperatieve pijn of andere acute pijn moet best behandeld worden, onbehandelde acute pijn kan eventueel evolueren naar chronische pijn. Deze pijn is moeilijker te behandelen.

Aandachtspunten:

 • medicatie innemen volgens meegekregen medicatieschema
 • respecteer de voorgeschreven dosis/ duurtijd en minimale wachttijd tussen de verschillende innames van pijnmedicatie
 • resterende medicatie niet op eigen initiatief terug opstarten of doorgeven aan anderen
 • bespreek ook afbouw pijnmedicatie met (huis)arts
 • neem het medicatieschema mee naar apotheker, zodat er bij eventuele onduidelijkheden of andere extra zaken toelichtingen kunnen gegeven worden.

Lees hieronder hoe we als ziekenhuis omgaan met je pijnklachten, wat pijn is en info ivm pijnbehandelingen ( zoals vb. pijnmedicatie, ijs, warmte,…)

Wat is pijn?

Bijna iedereen kent het en heeft het al eens ervaren in zijn leven.

Je kan voor jezelf hierop een antwoord op geven, want alleen u weet wat u voelt en in welke mate, en bijgevolg de gevolgen ervan ervaart in uw dagelijks leven.

Maar wat is pijn nu eigenlijk:

 • pijn is een onplezierige ervaring
 • pijn is een ingewikkeld verschijnsel, na trauma ( vb. operatie, ongeval,…) treedt er een pijnprikkel op
 • Deze pijnprikkel gaat via de zenuwbanen naar de hersenen, er komt een soort verbinding tussen de pijnprikkel en de hersenen tot stand, daar voelt u pijn
 • Pijn heeft een belangrijk waarschuwingssignaal zo sterk en indringend dat de hersenen het signaal niet kunnen negeren. ( vb. hand op warme plaat→ signaal → hand wegtrekken)

Het is niet gemakkelijk om pijn te omschrijven, in het ziekenhuis hebben we een folder (pijn-bevraging) met info om je hierbij te helpen. Met deze info helpen we je verwoorden waar, hoe en hoeveel pijn je ervaart. Die informatie is belangrijk voor ons om voor u de correcte pijnbehandeling te voorzien.

Soorten pijn

Er zijn verschillende soorten pijn, het is belangrijk om de juiste pijn te herkennen.

Iedereen ervaart pijn anders, daarom is het belangrijk dat u de zegt hoe u de pijn ervaart.

Vb de aard, omvang, intensiteit,..

Door je pijn te verwoorden is het gemakkelijker om u pijn te begrijpen en daarbij de aangepaste behandeling te voorzien.

Acute pijn:

 • Is nuttig en noodzakelijk, waarschuwingsfunctie voor schadelijke prikkels
 • Meestal een (korte) hevige pijn die plots ontstaat; kan enkele uren, dagen of weken aanhouden
 • De duur van deze pijn beperkt zich tot 3-6 maanden
 • Dikwijls duidelijke oorzaak vb. postoperatieve pijn, tandpijn, ontsteking,…
 • De pijn verdwijnt meestal als de oorzaak genezen is

Chronische pijn:

 • De waarschuwingsfunctie is hier verdwenen, meestal een overprikkeling van het pijnsysteem
 • Een aanhoudende zeurende pijn, is meestal langer dan 3-6 maanden aanwezig
 • Meestal is er geen duidelijke oorzaak te vinden, waardoor het moeilijker is om te behandelen
 • Emotionele pijnervaring is meestal groter bij chronische pijn
 • Geen helende of genezende functie meer
 • Hoe omgaan met chronische pijn zie folder

Totale pijn

Pijn is meer dan lichamelijke pijn alleen, het omvat lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele pijn. Ze beïnvloeden elkaar op elk moment, we spreken dan ook voor totale pijn

 • Lichamelijke pijn : pijn met een oorzaak, vb. operatie,…
 • Emotionele pijn : gevoelens van angst, eenzaamheid, afhankelijkheid, moedeloosheid,..
 • Sociale pijn : sociale banden die verbreken als gevolg van de pijn of aandoening
 • Spirituele pijn : verlengen naar gehoord te worden, geborgenheid,…

Hoe bevragen we pijn?

Tijdens je opname in ons ziekenhuis, zal je meerdere keren per dag gevraagd worden of je een cijfer kunt geven aan de pijn. Er bestaat geen toestel om de pijn te meten, alleen jij kan vertellen of je pijn hebt en hoe je die pijn ervaart. Dat doen we aan de hand van een pijnschaal met cijfers van 0 tot 10 en de bijhorende omschrijving, het is belangrijk voor je om een cijfer door te geven aan de verpleegkundige dat overeenstemt met jouw pijn. Het is tevens belangrijk om aan te geven waar en wanneer het pijn doet. Zo krijgen wij een goed beeld van jouw pijn en zo kunnen we een effectieve pijntherapie opstarten en/of verder opvolgen.

Als patiënt of familielid ben jij de belangrijkste informatiebron om pijn vroegtijdig te rapporteren. Zeg het dus spontaan tegen de verpleegkundigen als jij of jouw familielid pijn heeft, niet alleen op de momenten dat er expliciet naar gevraagd wordt.

Pijnschaal

Oorzaken van pijn

Pijn kan veroorzaakt worden door:

 • Een onderzoek, niet alle onderzoeken zijn pijnloos
 • Een behandeling vb. weefselverharding door bestraling, post-infiltratie pijn
 • Een heelkundige ingreep, pijn vertraagt het genezingsproces
 • Andere aandoeningen vb. migraine, fibromyalgie,..
 • Een tumor vb. door druk op de zenuwen

Gevolgen van pijn

 • Pijn kan een grote invloed hebben op uw leven
 • Minder activiteit, alsook de ademhaling kan veranderd zijn ( oppervlakkig)
 • Problemen met hart en/of longen, waardoor slechtere wondheling
 • Langere ziekenhuisopname
 • Onvoldoende afleiding
 • Slaapproblemen, waardoor overdag minder fit
 • Contact met anderen verminderd, gevaar voor isolement

Het is belangrijk om dit tijdig te melden aan uw (huis)arts en de problemen bespreekbaar te maken.

Als pijn veel invloed heeft op uw dagelijks leven, is het belangrijk dat uw omgeving hierin mee te betrekken. Want om het alleen te doen is het bijna onmogelijk om uw pijn beheersbaar te maken.

Wat versterkt de pijn?

 • De pijn kan versterkt worden door verschillende negatieve emotionele ervaringen
 • Gevoelens van angst, stress, depressiviteit, woede, onmacht,…
 • Onbekendheid met de oorzaak van de pijn, gevolgen voor de toekomst,..
 • Zich ongelukkig voelen in de thuissituatie, werk,…
 • Verwarrende info krijgen ivm aandoening, behandeling,…

Wat vermindert de pijn?

 • De pijn kan verminderd worden door allerlei positieve emotionele ervaringen
 • Allerlei gevoelens van vreugde, kunnen genieten van kleien en grote dingen in het leven, rust, humor, lachen, voldoening en tevredenheid,…
 • Het hebben van 1 of meerder doelen in het leven, niet alleen met de pijn bezig zijn maar ook met andere zaken
 • Afleiding hebben of zoeken in lichamelijke en/of geestelijke activiteiten vb. yoga, muziek, aromatherapie,…..
 • Ademhalingsoefeningen
 • Warmte/ijs
 • Pijnmedicatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.