Nierstenen

 • Ureterorenoscopie
  • Een ureterorenoscopie betekent met een fijne camera langs de plasbuis in de urineleider en de nier kijken.
  • Deze operatie kan aangewezen zijn voor de behandeling van nierstenen of de diagnose van tumoren ter hoogte van de urineleider of nierkelk.

  Lees meer

 • Nefrostomie
  • Een nefrostomie is een dun buisje dat langsheen de huid rechtstreeks in de nierkelk wordt geplaatst.

  Lees meer

 • Dubbel J stent
  • Een dubbel J stent is een dun buisje dat langsheen de plasbuis geplaatst wordt tussen de nier en de blaas.

  Lees meer

 • Extracoporele shock wave therapie
  • Extracorporele shock wave therapie betekent het verbrijzelen van nierstenen langsheen de huid door middel van ultrasone shockgolven.

  Lees meer

 • Blaassteenlithotrypsie
  • Een blaassteenlithotrypsie betekent het verbrijzelen van een blaassteen langs de plasbuis

  Lees meer

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.