Verbeteracties

Valpreventie

Door middel van een creatieve instructiefilm proberen we zorgverleners, patiënten en bezoekers bewust te maken van enkele belangrijke preventiemaatregelen rond vallen. Het acroniem VALKUIL hierbij als leidraad.

Valkuil

Bedside briefing

Overdracht van informatie gebeurt zo veel mogelijk aan bed. Daarom werd opgestart met bedside briefing. Op deze manier bereikt de informatie elke belanghebbende en kan de correctheid van de informatie worden nagegaan. De patiënt kan op deze manier ook actief deelnemen aan het gesprek.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze verbeteracties kan je terecht bij onze dienst kwaliteit via kwaliteit@azzeno.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.