Zeno luistert

Luisterend oor

Wij streven in ons ziekenhuis steeds naar een kwaliteitsvolle, warme zorg- en dienstverlening.

Om de vinger aan de pols te houden horen wij graag jouw mening of suggesties over bepaalde thema’s, over de werking van AZ Zeno en over bepaalde initiatieven. Door jouw ervaringen en behoeften te horen kunnen wij de zorg- en dienstverlening voor elke patiënt verder verbeteren. Ook biedt het ons de gelegenheid om nieuwe initiatieven of verbetervoorstellen bij jou af te toetsen.

Patiëntenparticipatie vormt een essentieel aspect van de zorgfilosofie bij AZ Zeno. Door patiënten actief te betrekken bij hun zorgproces streven we naar een meer gepersonaliseerde en doeltreffende zorgervaring.

Bij AZ Zeno geloven we dat patiënten niet alleen ontvangers zijn van zorg, maar ook waardevolle partners in hun eigen gezondheidszorgtraject. Hun inbreng, ervaringen en feedback zijn van onschatbare waarde voor het continu verbeteren van onze dienstverlening.

Door open communicatie, gedeelde besluitvorming en het actief betrekken van patiënten bij behandelplannen en beleidsbeslissingen, streven we naar een zorgomgeving waarin de stem van de patiënt gehoord en gerespecteerd wordt.

Wie zoeken we?

  • Je bent een (naaste van een) patiënt in AZ Zeno
  • Je meest recente ervaring met AZ Zeno is niet langer dan 1 jaar geleden
  • Je hebt ervaring met een opname, een raadpleging of een onderzoek
  • Je wil graag de zorg- en dienstverlening mee verbeteren vanuit je eigen ervaring
  • Je hebt een open houding en wil meedenken aan verbeterprojecten in het belang van al onze patiënten
TCG6085

Wat mag je verwachten?

Twee keer per jaar word je uitgenodigd op één van de campussen van het ziekenhuis. Wij nodigen je uit om samen rond de tafel een open gesprek te voeren van ongeveer 2 uur. We willen echt luisteren naar jouw mening en suggesties. Er is voor elke bijeenkomst een vooropgesteld thema, dat je vooraf in de uitnodiging wordt meegedeeld. Om zoveel mogelijk patiënten (en/of naasten) te bereiken zullen de bijeenkomsten ’s avonds doorgaan.

Neem jij graag deel?

Jouw deelname is altijd vrijblijvend. Je bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en aan welke bijeenkomst(en) je wenst deel te nemen. Jouw privacy is volledig gewaarborgd. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt en jouw mening en voorstellen worden anoniem verwerkt. Er is geen relatie met jouw behandeling in AZ Zeno.

Jouw gegevens komen terecht bij de operationele werkgroep patiëntgerichte zorg onder leiding van de ombudsdienst, de vriendelijkheidsambassadeur en de verantwoordelijke vrijwilligers. Zij coördineren ook de verbeterprojecten. Heb je nog vragen? Contacteer ons via zenoluistert@azzeno.be

Voorbeelden van patiëntenparticipatie in AZ Zeno

Patiëntenparticipatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Op het niveau van de patiënt (individueel niveau) op afdelingsniveau en op ziekenhuisniveau.

  • Individueel niveau:

Een concreet voorbeeld van patiëntenparticipatie in AZ Zeno op individueel niveau is de bedside briefing. Hier gebeurt de uitwisseling van informatie tussen hulpverleners in het bijzijn van de patiënt. Wanneer verpleegkundigen elkaar aflossen vindt het briefingsmoment dus voortaan plaats aan het ziekenhuisbed en niet langer in een aparte ruimte.

  • Afdelingsniveau:
  • Ziekenhuisniveau:

Om de vinger aan de pols te houden van patiënten- en bezoekerservaringen organiseert AZ Zeno drie keer per jaar een patiëntenpanel. Met de input gaan we aan de slag om de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Geïnteresseerd? Vul onderstaande gegevens in zodat we je vrijblijvend kunnen contacteren

Adres
Anneys

Anne-Sophie Denys

Ombudsmedewerker

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.