OPAT staat voor Outpatiënt Parenteral Antimicrobial Therapy, ofwel intraveneuze antimicobiële behandeling in de thuisomgeving. Voor sommige infecties kan een langdurige toediening van intraveneuze (IV) antibiotica aangewezen zijn. Bij intraveneuze antibiotica komen de antibiotica via een infuus rechtstreeks in het bloed. Hierdoor zijn ze in grote hoeveelheden in het bloed aanwezig en kunnen ze voldoende actief zijn op de plaats van de infectie, wat niet altijd lukt met medicatie via de mond.

Bepaalde infecties van bijvoorbeeld botten en gewrichten, hartkleppen of prostaat moeten vaak gedurende langere tijd (meestal enkele weken) worden behandeld, waarbij een verblijf in het ziekenhuis niet langer noodzakelijk is. Je behandelende arts bekijkt met het OPAT-team of jouw behandeling thuis verdergezet kan worden na de opstart in het ziekenhuis.

Wie komt in aanmerking voor OPAT?

De behandelende arts in het ziekenhuis beslist in overleg met het OPAT-team (een arts gespecialiseerd in infectieziekten en een OPAT-verpleegkundige) of een behandeling met intraveneuze antibioticatherapie thuis voor jou mogelijk is. Zij gaan na of aan alle nodige voorwaarden wordt voldaan. De behandelend arts en het OPAT-team zullen alle aspecten van de behandeling voorafgaand met jou bespreken. Jij maakt als patiënt de uiteindelijke keuze of je de intraveneuze antibioticatherapie thuis wil verderzetten. Bij een akkoord via geïnformeerde toestemming zullen de zorgverleners in het ziekenhuis starten met de ontslagregeling. Dit neemt een tweetal werkdagen in beslag vanaf je de toestemming hebt gegeven.

Voordelen OPAT

Het grootste voordeel van OPAT is dat je behandeld kan worden in je eigen thuisomgeving, en zo ook je dagelijkse activiteiten sneller kan hervatten. We streven er zo naar jou een betere kwaliteit van zorg te bieden.

Nuttige documenten

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.