Onco@home is een zorgproject waarbij speciaal opgeleide verpleegkundige bij je thuis langs komt om je voor te bereiden op jouw behandeling in het dagcentrum.

Onco@home is een piloot zorgproject in samenwerking met enkele koepelorganisatie .

De thuisverpleegkundige zal enkele handelingen uitvoeren waaronder een:

  • Bloedafname
  • Symptoomlast bevraging
  • Controleert de vitale parameters

Met die voorbereiding gaan de zorgverleners uit AZ Zeno na of de behandeling de volgende dag veilig kan doorgaan in het ziekenhuis. De chemotherapie kan al voorgeschreven worden en (voor)bereid worden. Hierdoor verloopt de dagopname vlotter en is de patiënt sneller terug thuis.

Wie komt in aanmerking voor Onco@home?

Oncologische patiënten die beschikken over een Port-a-Cath (geïmplanteerde katheter), worden opgenomen in dit project.

Voordelen onco@home:

  • verminderen van het aantal en de duur van ziekenhuiscontacten
  • geen onnodig bezoek aan het ziekenhuis
  • daling van ziekenhuiskosten
  • levenskwaliteit stijgt
  • resultaten zijn op voorhand gekend
  • verbindend werken en samenwerking versterken tussen alle gezondheidsactoren
  • persoonlijke aanpak

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.