NKO-ingrepen bij kinderen

Neus-, keel- en oorziekten

NKO-ingrepen bij kinderen

Trommelvliesbuisjes, amandelen en poliepen

 • Wat zijn trommelvliesbuisjes of diabolo's?

  Diabolo’s of trommelvliesbuisjes zijn buisjes uit kunststof, zo groot als een luciferkopje. Ze herstellen de middenoorverluchting en kunnen zo een oplossing bieden voor vocht achter het trommelvlies of otitis media. Dat ontstaat door een verminderde functie van de buis van Eustachius (verbinding tussen de neuskeelholte en het middenoor). Bij kinderen komt dit vaker voor doordat de buis van Eustachius nog niet volgroeid is. Vocht achter het trommelvlies kan aanleiding geven tot een drukgevoel in het oor, gehoorverlies en/of frequente oorontstekingen.

  Trommelvliesbuisjes blijven gemiddeld 6 maanden tot max. 2 jaar ter plaatse. Ze vallen spontaan uit.

 • Wat zijn poliepen en amandelen?

  De amandelen en poliepen behoren tot het afweerweefsel van het lichaam. Ze hebben een functie in de productie van afweerstoffen en afweercellen. In het lichaam en zeker ook in de ganse mond- en keelholte is er nog veel meer dergelijk weefsel, waardoor het verwijderen van amandelen en/of poliepen geen merkbare invloed heeft op het afweerstelsel.

  Integendeel, de amandelen/poliepen die verwijderd moeten worden, zijn vaak zo ziek dat ze eerder de bron zijn van infecties dan de bestrijder ervan. Daarom zien we vaak veel minder bovenste luchtweginfecties na het verwijderen ervan. Poliepen kunnen in de loop der tijd terug aangroeien, amandelen daarentegen groeien niet terug.

 • Nazorg trommelvliesbuisjes/ diabolo's
  • De dag van de ingreep is het wenselijk dat uw kind lichtverteerbare voeding eet, omdat de verdoving maaglast kan veroorzaken.
  • Controleer de eerste dagen de temperatuur en de algemene toestand van je kind. Temperatuursverhoging kan voorkomen na een ingreep. Bij aanhoudende koorts of twijfel, contacteer je best een arts.
  • Het gebruik van oorstokjes wordt afgeraden. Je kan wel de oorschelp reinigen met water.
  • Soms schrijft de arts oordruppels voor om verstopping van het buisje te voorkomen.
  • Je kind mag niet zwemmen tot de arts er toestemming voor geeft.
 • Nazorg poliepen
  • De dag van de ingreep is het wenselijk dat je kind lichtverteerbare voeding eet, omdat de verdoving maaglast kan veroorzaken.
  • Controleer de eerste dagen de temperatuur en de algemene toestand van je kind. Temperatuursverhoging is niet abnormaal na een ingreep. Bij aanhoudende koorts of twijfel, contacteer je best een arts.
  • Er wordt afgeraden om de neus te snuiten gedurende de eerste 24u.
  • Mocht je kind klagen van pijn, mag je paracetamol of ibuprofen volgens gewicht toedienen.
 • Nazorg amandelen
  • Stimuleer je kind om veel te drinken. Biedt daarom frequent koude en lauwe dranken aan. Dit bevordert het genezingsproces. Warme dranken worden afgeraden omdat deze de kans op nabloeding verhogen.
  • Indien drinken goed lukt, kan je overgaan op koude, lauwe en zachte voeding bv. yoghurt, pudding, roomijs, puree, eitje, lauwe soep, brood zonder korsten, enz. Dit gedurende een aantal dagen.
  • Uw kind zal zelf aangeven wanneer normale voeding mogelijk is.
  • Geef op systematische wijze pijnstilling, nog vóór je kind pijn aangeeft. Je mag om de 4u paracetamol afwisselen met ibuprofen. Je kind kan tot 10 dagen na de ingreep last hebben. Indien je kind pijn ervaart, zal het weigeren om te drinken of te eten. Geef de pijnstilling bij voorkeur een half uur voor de voeding.

   Bijvoorbeeld: Bij ontwaken om 7u: ibuprofen volgens gewicht, om 11u: paracetamol volgens gewicht, vervolgens om 15u ibuprofen en om 19u opnieuw paracetamol. ’s Nachts kan je eventueel als je kind wakker wordt opnieuw pijnstilling geven.
  • Controleer de eerste dagen regelmatig de temperatuur en de algemene toestand van je kind. Temperatuursverhoging is niet abnormaal na een ingreep. Bij aanhoudende koorts of twijfel, contacteer je best een arts.
  • Let op een goede mondhygiëne. Tanden poetsen is toegestaan. Een onaangename ademgeur en het ontstaan van witte of gele vlekken in de keel zijn normaal.
 • Wanneer je arts contacteren?
  • Bij koorts (langer dan 3dagen)
  • Aanhoudende pijn
  • Bij het achteruitgaan van de algemene toestand van je kind.
  • Bij het weigeren van eten en/of drinken.
  • Bij vers (rood) bloedverlies uit mond en/of neus of bloedbraken, kom je best zo snel mogelijk naar de spoedgevallendienst.
  • Bij twijfel of ongerustheid.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.