Samen naar een nieuw zorgmodel

Vanaf 1 mei 2023 schakelen we in AZ Zeno over naar een nieuw, flexibeler zorgmodel. Verschillende factoren zorgen ervoor dat we met een frisse, nieuwe blik naar onze bestaffing op de zorgeenheden moeten kijken.

Enerzijds zijn er de stijgende kosten die ons verplichten om alle uitgaven kritisch te bekijken. Daarnaast zien we dat AZ Zeno groeit en dat brengt een hogere bezetting op dienst met zich mee. “Er worden op heel wat vlakken maatregelen genomen om de kosten te drukken, een optimale bestaffing op de zorgeenheden is daar één van. Het is heel belangrijk om mee te geven dat het hier niet gaat om een besparing op personeel, maar om een optimalisatie van de inzet ervan”, zegt Bart Dewaele, directeur Zorg.

Dynamische bestaffing

In het huidige systeem zijn er altijd evenveel personeelsleden aanwezig, zonder rekening te houden met de bedbezetting. Dat zorgt ervoor dat er bij een hoge bedbezetting op jouw dienst evenveel personeelsleden aanwezig zijn als op momenten met een lage bedbezetting. Om dit toekomstgericht efficiënter aan te pakken evolueren we van een strakke bestaffing naar een dynamische bestaffing.

“Hiervoor gebruiken we de Patient Nurse Ratio. Dat is het aantal verpleegkundigen/zorgkundigen dat ingezet wordt ten opzichte van het aantal patiënten. Het streefdoel is dat we evolueren naar 1/7 à 1/8 personeelsleden per patiënt. We zijn er ons van bewust dat dit model geen rekening houdt met de zorgzwaarte van de patiënten. Jammer genoeg is momenteel nog geen tool voorhanden die deze factor objectief kan meten. Zodra die er wel is, zullen we hier onmiddellijk rekening mee houden”, zegt Bart Dewaele, directeur Zorg.

Dagziekenhuis BL 3
06 01 2022 Afb 206

Flexibel maar gepland

Een dynamische bestaffing houdt in dat we iedereen flexibeler gaan inzetten, maar wel op een vooraf geplande manier. We willen de zorgmedewerkers inzetten op de juiste plaats, op de juiste dienst en op het juiste moment en zo streven naar een haalbare bestaffing volgens bezetting van elke zorgeenheid.

Hoe pakken we het aan?

De hoofdverpleegkundige van de afdeling maakt de uurroosters en zal daar per weekdag, weekenddag en feestdag één vroegdienst en één laatdienst een MOBI inplannen (mobiele shift). Twee maal per dag wordt de bezetting van de dienst geëvalueerd. Daalt deze onder de 80%, dan zal de MOBI van die shift verplaatst worden naar een andere afdeling. Ben je MOBI, maar zijn er voldoende bedden bezet op jouw dienst, dan blijf je op je eigen afdeling.

Planning uurrooster

Concrete inplanning uurroosters

Is er een tekort tijdens de opmaak van de uurroosters, dan kijkt de hoofdverpleegkundige eerst als het kan opgelost worden via de mobiele equipe of binnen het eigen team. Hiervoor neemt hij/zij contact op met Jürgen Verfaillie, coördinator van de mobiele equipe. Hij is de persoon die MOBI’s zal toewijzen. Is dat geen oplossingen, dan kijken we naar externen. In een laatste fase kunnen ook project staffers worden aangesproken om de tekorten in te vullen. (foto)

Planning acuut probleem

Concrete inplanning acute tekorten

Is er een acuut tekort, bijvoorbeeld door iemand die onverwacht ziek is, dan doorloopt de hoofdverpleegkundige 5 stappen. Er wordt eerst gekeken als het kan opgelost worden vanuit de mobiele equipe, is dat niet mogelijk dan probeer je een MOBI te verplaatsen. Als derde mogelijkheid probeer je een oplossing te zoeken in het eigen team. Als laatste stap kan er ook een beroep gedaan worden op externen of interims. (foto)

De inplanning van de MOBI’s gebeurt dus altijd door de hoofdverpleegkundige. De toewijzing ervan (op welke dienst hij of zij die dag werkt) gebeurt steeds door de coördinator. Bij afwezigheid van de coördinator in de week vangt de zorgmanager dit op. Tijdens weekend of feestdagen zal dit de adjunct hoofdverpleegkundige zijn.

TCG6036
TCG6018

Compensatie

We stimuleren om problemen zoveel mogelijk in eigen team op te lossen. Tot op vandaag bestaat hiervoor een telefoonvergoeding voor een vervaging die binnen de 24u moeten gebeuren. Die periode breiden we uit naar 72u voor hetzelfde bedrag.

Externen

Het zal natuurlijk ook wel eens voorvallen dat het probleem niet kan opgelost worden binnen het ziekenhuis. Is dat het geval dan schakelen we externen in. Hier kijken we in eerste instantie naar een ‘Flexploeg’ een groep studenten, (brug)gepensioneerden, docenten,… die af en toe nog eens een shift willen werken. Daarnaast is er ook een samenwerking met Zorgconnect, een consortium van zelfstandige thuisverpleegkundigen. Zij geven aan dat ze soms ervaring missen vanuit het ziekenhuis en wij hebben af en toe nood aan extra krachten, een win-win situatie dus. We merken dat die mensen vaak terugkomen naar dezelfde dienst, het is dus in ieders voordeel om hen goed op te vangen.

2020 05 26 AZ ZENO AFB 572 0816

Samen zorgen

We stappen naar dit model over vanuit één visie: samen zorgen. Dat is wat we doen in AZ Zeno en dat willen we verder uitbouwen. Daarom vragen we ook aan alle collega’s om de MOBI’s die op jullie dienst komen goed op te vangen. We zijn allemaal collega’s en we doen allemaal ons uiterste best om elkaar zoveel mogelijk te ontlasten”, Bart Dewaele, directeur Zorg.

Opstart begeleidingscomité

Omdat we veel belang hechten aan jullie feedback starten we binnenkort met een begeleidingscomité. Wil je hier graag je input geven? Dan kan je je kandidatuur indienen bij Bart Dewaele (bart.dewaele@azzeno.be) voor 15 mei 2023.

Infosessies

Voor meer informatie ben je steeds welkom op één van onderstaande infosessies.

Campus Knokke-Heist:

 • Woensdag 26 april om 15u15
 • Woensdag 26 april om 17u00
 • Dinsdag 02 mei om 19u30

Campus Blankenberge:

 • Dinsdag 02 mei om 15u15

Inschrijven voor één van de sessies kan via Zeno Zone.

Luistersessies

Heb je na de infosessies nog vragen, heb je bepaalde bezorgdheden, wil je enkele zaken nog meegeven vanuit jouw ervaringen,… dan kan je naar één va de luistersessies komen. We kunnen een aantal zaken verduidelijken maar willen zeker ook luisteren wat we nog moeten voorzien, hoe we maximaal kunnen ondersteunen en waar het nog beter kan.

 • Dinsdag 25 april om 15u00 (Knokke-Heist: competentiecentrum)
 • Vrijdag 28 april om 15u00 (Knokke-Heist: competentiecentrum)
 • Dinsdag 09 mi om 15u00 (Blankenberge: wandelaar)
 • Donderdag 11 mei om 15u00 (Knokke-Heist: competentiecentrum)

Inschrijven voor één van de sessies kan via Zeno Zone.

Veelgestelde vragen

 • Kunnen er bij een plotselinge toename van opnames op een afdeling mobi’s worden teruggeroepen?

  Dat kan enkel op de kritische afdelingen: Moeder-Kindcentrum, spoed, operatiekwartier en intensieve zorgen. Op alle andere afdeling geldt het principe toegewezen blijft toegewezen.

 • Hoe weet ik naar welke dienst ik moet als MOBI?

  Welke MOBI waar verwacht wordt zal te zien zijn op het scherm in de kleedkamer. Weet je graag vooraf al op wel dienst je staat, dan kan je kijken in SAGA en op het intranet de avond voordien.

 • Waarom houdt men alleen rekening met de bezetting en niet met de zorgzwaarte?

  Momenteel is er nog geen tool die de zorgzwaarte van patiënten objectief kan meten. Momenteel kunnen we deze paramater dus nog niet opnemen.

 • Kan een MOBI worden ingezet op een andere campus?

  Ja, dit kan sporadisch voorkomen. We streven er wel naar om alle shiften campus gebonden op te lossen.

 • Ik sta momenteel op een minder technische afdeling en weet niet zeker of ik over voldoende competenties beschik om op een andere afdeling te gaan helpen.

  Elke verpleegkundige wordt gekoppeld aan een verpleegkundige van die afdeling. De helpende verpleegkundige zal niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Daarnaast wordt er ook een begeleidingscommissie opgericht waarin verpleegkundigen zetelen. In een evaluatieperiode kan worden nagekeken welke competenties kunnen worden aangescherpt.

 • Verandert hierdoor de procedure m.b.t. opmaak en bekendmaking van de uurroosters?

  Alles blijft zoals voorheen, alle bepalingen uit het lokaal akkoord van 1 maart 2012 blijven van toepassing.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.