Katheterbeleid

Shutterstock 141478528

Therapieën

Wanneer geneesmiddelen via een infuus worden toegediend dan noemt men dit intraveneuze therapie. Dit betekent dat het geneesmiddel direct in de bloedbaan terecht komt. Vaak wordt gedacht dat intraveneuze therapie sneller en effectiever werkt. Dit is echter voor sommige geneesmiddelen niet het geval. Sommige geneesmiddelen werken even snel als ze via de mond (orale therapie) worden ingenomen.

Orale therapie heeft als voordeel een groter comfort voor de patiënt, een lagere ziekenhuiskost, minder risico op infecties, de patiënt kan sneller naar huis,… Vandaar dat er altijd zal geprobeerd worden om zo snel als mogelijk over te schakelen naar orale therapie. Voor bepaalde patiëntengroepen is dit evenwel niet mogelijk bv. bij braken en diarree, mondinfecties, acute pijn, maagbloedingen,… In deze gevallen kan men niet anders dan intraveneuze therapie te geven.

Veiligheid

In het ziekenhuis zal altijd de best passende therapie gegeven worden. De meest veilige en gemakkelijkste manier om geneesmiddelen toe te dienen blijft de orale route. Enkel wanneer niet anders mogelijk zullen geneesmiddelen intraveneus worden toegediend.

Informatie voor de patiënt met een katheter

 • Een katheter is een smal, plastieken buisje dat met behulp van een naald in een bloedvat wordt geplaatst
 • De katheter maakt het mogelijk om geneesmiddelen/ op een snelle manier toe te dienen
 • De katheter kan meerdere dagen ter plaatse blijven, maar moet verwijderd worden wanneer hij niet meer gebruikt wordt

Wanneer kan het plaatsen van een katheter noodzakelijk zijn?

 • Voor het toedienen van medicatie die niet via de mond kan ingenomen worden
 • Voor het hoogdringend toedienen van medicatie / vochten
 • Wanneer een katheter noodzakelijk is voor het uitvoeren van een onderzoek
 • Voor een operatie

De zorgverlener moet

 • De katheter verwijderen wanneer die niet meer gebruikt wordt.
 • De katheter, de insteekplaats en het afdekverband op geregelde tijdstippen controleren.
 • Voor elke handeling aan de katheter de handen ontsmetten.
 • Voor gebruik elke toegangsweg ontsmetten.
 • Voor gebruik de doorgankelijkheid controleren.

Hoe kan jij ons als patiënt helpen?

 • Verwittig de verpleegkundige of de arts onmiddellijk als je pijn hebt, een zwelling of roodheid vaststelt in de omgeving van de katheter
 • Hou het verband droog, proper en intact om infectie of loskomen te voorkomen.
 • Vermijd het loskoppelen van de katheter om verstopping te voorkomen.
 • Verwittig de verpleegkundige wanneer het infuus niet of slecht loopt of leeg is.
 • Draag zorg voor de katheter, dit maakt het herprikken overbodig.

Met eventuele vragen kun je altijd terecht bij

 • De verpleegkundige van de afdeling
 • De behandelende arts
 • Het team infectiepreventie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.