Logopedie

Logopedie
Als je spraak-, taal-, stem- of slikproblemen hebt, dan kan je bij één van onze gespecialiseerde logopedisten terecht. Ben je opgenomen in het ziekenhuis? Dan komt de logopedist naar de afdeling waar je bent opgenomen voor de behandeling. In de andere gevallen behandelt de logopedist jou in het ambulant revalidatiecentrum in Knokke of in Blankenberge. Een logopedist wordt altijd ingeschakeld door een arts, bijvoorbeeld de kinderarts, de neuroloog of de NKO-arts. Je kan ook doorverwezen worden door je huisarts.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Afasie (taalstoornis)

  Na een hersenletsel (CVA, hersenbloeding, tumor, trauma,…) kunnen mensen te kampen krijgen met afasie. Afasie is een verworven taalstoornis, waardoor mensen niet meer of gedeeltelijk kunnen begrijpen en niet meer of moeilijk kunnen spreken, lezen en schrijven. Het is een stoornis die plotseling optreedt. Bijkomend kan er ook sprake zijn van spraakapraxie. Daarbij heeft men moeite met het doelbewust uitspreken van klanken, woorden en zinnen waardoor de spraak minder vloeiend en melodieus is. De spieren werken goed maar de aansturing ervan verloopt verstoord.

  Aan de hand van afasietherapie kan de patiënt de resterende begrips- en taalmogelijkheden uitbreiden en leren om zich zo goed mogelijk uit te drukken om menselijke contacten te onderhouden. Zo gaan we bijvoorbeeld in op de woordvindingsmoeilijkheden of optimaliseren we het begripsvermogen en/of de zinsbouw.

 • Dysartrie (spraakstoornis)

  Eveneens na een hersenletsel kan dysartrie ontstaan. Dysartrie verwijst naar een spraakstoornis die veroorzaakt wordt door zenuwletsels die een zwakte, een incoördinatie of verlamming van de spraakspieren kunnen veroorzaken. De aantasting van de spraak kan betrekking hebben op de ademhaling, de stem, de articulatie, de resonantie en de intonatie. Vaak is er ook een aangezichtsverlamming aanwezig.

  Tijdens de dysartrietherapie ligt de focus op het verbeteren van de aangezichtsmotoriek, de spraak en het maximaliseren van de verstaanbaarheid.

 • Dysfagie (slikstoornis)

  Voeding is één van de belangrijkste elementen die ons lichaam nodig heeft. Slikken is een automatisch proces dat echter kan verstoord worden ten gevolge van een neurologische aandoening of algemene verzwakking.

  Tijdens de slikrevalidatie leert de patiënt het slikmechanisme opnieuw controleren met de aangepaste consistentie. De eet- en drinkfuncties worden hierdoor verbeterd.

 • Dysfonie (stemstoornis)

  Onze stem laat het soms afweten door de aanwezigheid van stembandknobbels, een stembandparalyse, verkeerd stemgebruik of na een laryngectomie (= chirurgisch verwijderen van het strottenhoofd ten gevolge van kanker).

  Hierbij kunnen de volgende klachten optreden: de stem klinkt hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid, de stem valt weg of slaat over. Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen al helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten aanwezig zijn met betrekking tot de ademhaling.

  Tijdens de logopedische therapie worden er verschillende stem- en ademtechnieken aangeleerd om de stemproblemen te verminderen. Aanvullend op deze technieken kan de logopediste laryngeale facilitatietechnieken toepassen om spanning in en rondom het strottenhoofd te verminderen. Door het rekken van de spieren in het stemgebied kun je terug stemgeven zonder overtollige spanning. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met een NKO-arts en vaak ook met een osteopaat of de kinesist. In het geval van een laryngectomie opteren we voor een alternatief spraakgebruik, namelijk de slokdarmspraak of spreken door het gebruik van mechanische hulpmiddelen.

Hoeveel kost logopedie?

Terugbetalingen van de logopedie zijn conform de geldende tarieven van het RIZIV. Het remgeld is afhankelijk van jouw statuut binnen het ziekenfonds. We berekenen graag vrijblijvend jouw specifieke bijdrage.

Hoe kun je bij ons terecht?

Logopedie wordt altijd opgestart met akkoord van de arts en is toegankelijk voor zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten.

Ben je opgenomen in het ziekenhuis? Dan komt de logopediste naar de afdeling waar je bent opgenomen voor de behandeling.

In de andere gevallen kan je ambulant naar het ziekenhuis komen voor jouw behandeling bij de logopediste. Wens je een afspraak vast te leggen of heb je een specifieke vraag, neem gerust contact op met de dienst logopedie op het nummer 050 53 43 00. Een afspraak vastleggen in campus Knokke-Heist kan ook online.

Wie is wie

Isades

Campus Knokke-Heist

Isabel Deserranno

Logopedist
Valdam

Campus Knokke-Heist

Valérie Van Damme

Logopedist
Emmwal

Campus Blankenberge

Emmelien Van De Walle

Logopedist

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.