Geriatrisch centrum

06 01 2022 Afb 272

Contacteer ons

Op het geriatrisch centrum verwelkomen we patiënten in een huiselijke en warme sfeer. Door een intense samenwerking tussen de geriater, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtiste en sociale dienst kunnen we de patiënten een persoonlijke begeleiding garanderen, met focus op de noden van de individuele patiënt. Op het geriatrisch centrum is een afdeling acute geriatrie, een afdeling SP psychogeriatrie en een geriatrisch dagziekenhuis.

Locatie & bezoekuren

Campus Knokke-Heist

LIFT A - 2de verdieping

15.00 u. - 20.00 u.

Campus Blankenberge

2de verdieping

15.00 u. - 20.00 u.

Acute geriatrie

 • Onze filosofie

  Wij benaderen onze patiënten met respect voor de integriteit en individuele noden. Behandeling, opvolging en revalidatie van de patiënten staat in het teken van behoud of verbetering in de zelfstandigheid en het welbevinden. De mantelzorger wordt steeds betrokken bij beslissingen.

 • Zo werkt onze dienst

  We zijn een multidisciplinair team dat de patiënt tijdens de opname op alle gebied ondersteunt en verzorgt. Een goede coördinatie en samenwerking tussen de geriater, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtiste en sociale dienst zijn dan ook cruciaal. Elke dag ontmoeten onze artsen en verpleegkundigen elkaar om de medische evolutie van de patiënten te bespreken en bij te sturen.

  We zetten sterk in op een huiselijke en warme sfeer. We stimuleren patiënten om overdag hun kamer te verlaten en de dienst te verkennen. Ze zijn o.a. welkom in onze gezellig ingerichte woonkamer, ideaal voor een koffie, spelletje kaarten of een goeie babbel. Dankzij verschillende evenementen zoals bv. een ontbijtbuffet, verzorgnamiddag, kooksessies, wafelbak,… voelen patiënten zich helemaal thuis.

  Eten gebeurt samen in de eetzaal en niet alleen op de kamer. Elke patiënt is vrij een voorkeur door te geven, en onze maaltijden zijn aangepast aan de doelgroep om ze toegankelijker te maken.

 • Focus op de noden van de patiënt

  Dankzij een grondige screening hebben we oog voor het herkennen van risicopatiënten. De belangrijkste geriatrische syndromen herkennen we aan de zogenaamde ‘geriatrische I’s’

  • intellectuele achteruitgang
  • immobiliteit
  • incontinentie
  • iatrogene invloeden, of dus het gevolg van een medische ingreep (zoals langdurig medicatiegebruik).

  Je kan bij ons terecht voor:

  • Acute problemen: bij de acute problematiek streven we naar het optimaliseren of stabiliseren van de toestand van de patiënt.
  • Geriatrische problematiek: aandoeningen of gebeurtenissen die frequent voorkomen bij ouderen en die een duidelijke invloed kunnen hebben op de zorgvraag zijn de volgende: hartinsufficiëntie, CVA, infecties, diabetes, dementie, depressie, delier, urologische problemen, obstipatie, locomotorische problemen, multifunctionele gangstoornis en malnutritie.
  • Cognitieve stoornissen of achteruitgang

SP psychogeriatrie

 • Onze filosofie

  Het zorgprogramma van de Psychogeriatrie richt zich op de behandeling, revalidatie en opvolging van 65-plussers en personen met een geriatrisch profiel waarbij psychische stoornissen opduiken al dan niet als gevolg van een bepaalde ouderdomsziekten.

  We streven naar:

  • maximale zelfredzaamheid
  • onafhankelijkheid
  • verbetering van de levenskwaliteit na de opname
  • bevordering van de re-integratie in het thuismilieu.

  We bekijken met de thuisomgeving en de patiënten welke mogelijkheden voor handen zijn om die situatie zo aangenaam mogelijk te maken.

 • Zo werkt onze dienst

  Wij zijn een multidisciplinair team, bestaande uit verpleegkundigen, geriaters, psychiaters, neurologen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, kinesisten en de sociale dienst.

  We zetten sterk in op een huiselijke en warme sfeer. We stimuleren patiënten om overdag hun kamer te verlaten en de dienst te verkennen. Ze zijn o.a. welkom in onze gezellig ingerichte woonkamer, ideaal voor een koffie, spelletje kaarten of een goeie babbel. Dankzij verschillende evenementen zoals bv. een ontbijtbuffet, verzorgnamiddag, kooksessies, wafelbak… voelen patiënten zich helemaal thuis.

  Eten gebeurt samen in de eetzaal en niet alleen op de kamer. Elke patiënt is vrij een voorkeur door te geven, en onze maaltijden zijn aangepast aan de doelgroep om ze toegankelijker te maken.

AZ ZENO Bl geriatrie Afb 0005
AZ ZENO Bl geriatrie Afb 0053

Geriatrisch dagcentrum

 • Waarvoor kan je bij ons terecht?

  In het dagcentrum behandelen we patiënten met geheugenproblemen, valrisico en patiënten die intraveneuze medicatie nodig hebben. We streven ernaar om ouderen de maximale zorgen en behandelingen toe te dienen in één dag. Zowel op de campus Knokke-Heist als in Blankenberge is er een dagcentrum geriatrie aanwezig.

 • Zo werkt onze dienst

  We bundelen alle nodige onderzoeken én een consultatie bij de geriater op één dag zodat de patiënt zich maar eenmalig moet verplaatsen. De avond zelf nog krijgt de patiënt een brief mee met de gestelde diagnose en het behandelplan.

 • Het dagcentrum geriatrie is bedoeld om
  • de opnameduur te beperken tot één dag
  • langdurige opname te voorkomen door grondige screenings
  • de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen te bevorderen
 • Contact
  • dagcentrum geriatrie campus Knokke-Heist: T +32 (0)050 535 180
  • dagcentrum geriatrie campus Blankenberge: T +32 (0)050 535 200
 • Folders

Wie is wie

Camhuy

Campus Knokke-Heist

Camille Huyghe

Hoofdverpleegkundige geriatrisch centrum 1 & Dagcentrum Geriatrie
Iriqad

Campus Blankenberge

Iris Qadhimi

Hoofdverpleegkundige SP psychogeriatrie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.