Apotheek

Az Zeno 15 06 18 174

Maak een afspraak

Locatie & bezoekuren

Campus Knokke-Heist

Lift A - verdieping -1

Maandag tem vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 Zaterdag: van 8u00 tot 12u00

Wat doet onze ziekenhuisapotheek?

Onze ziekenhuisapotheek is verantwoordelijk voor:

  • Het bewaren, ontvangst en aflevering van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen
  • Het opzetten en de bewaking van een systeem voor de aflevering van geneesmiddelen in het ziekenhuis, conform de reglementering
  • De bereiding van steriele en niet-steriele, magistrale en officinale bereidingen
  • De supervisie van de sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hernieuwd gebruik

Elke apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de conformiteit van de geneesmiddelen en van de medische hulpmiddelen die hij aflevert en hij moet, binnen de grenzen van zijn competentie, de noodzakelijke maatregelen nemen om het goed gebruik ervan te verzekeren: de detectie van de interacties tussen verschillende geneesmiddelen ingenomen door dezelfde patiënt, de raadgeving betreffende de posologie, de mogelijkheid van ongewenste effecten, enz.

Daarnaast is er afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de informatisering van de medicatiedistributie om zo te streven naar een veiliger en kwaliteitsvoller beleid rond medicatie.

Naast zorg voor verblijvende patiënten kunnen ook ambulante patiënten bij ons terecht voor specifieke ziekenhuismedicatie- en medische hulpmiddelen die niet beschikbaar zijn in openbare apotheken. Voor vragen hierover kan u steeds contact opnemen met ons apotheekteam.

Medisch Farmaceutisch Comité

Het Medisch Farmaceutisch Comité is verantwoordelijk voor het structureren en organiseren van het medicatiebeleid binnen de organisatie.

Er zijn wettelijke opdrachten verbonden aan dit comité:

  • Het opstellen en het bijhouden van een therapeutisch formularium. Dit is een verplichte lijst van geneesmiddelen, gekozen op overwogen en economisch verantwoorde wijze, die permanent beschikbaar zijn teneinde aan de diagnostische en therapeutische behoeften te kunnen voldoen
  • De standaardisatie van procedures over het gebruik van geneesmiddelen
  • De analyse van het geneesmiddelenverbruik in het ziekenhuis
  • Het voorstellen van maatregelen met het oog op een betere geneesmiddelenverbruik en op het vermijden van voorschrijffouten

Comité Medisch Materiaal

Het Comité Medisch Materiaal is verantwoordelijk voor:

  • Het opstellen van een formularium medisch materiaal
  • Het gestandaardiseerd gebruik van medische hulpmiddelen

Wie is wie

Micbec

Michiel Beckers

Hoofdapotheker
Alicboel

Alicia Boelaert

Ziekenhuisapotheker
Inghuy

Ingrid Huyghe

Ziekenhuisapotheker
Barmee

Barbara De Meester

Ziekenhuisapotheker

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.