Pluszorg voor oncologische gehospitaliseerde patiënten

Logo Pluszorg RGB

Wanneer je als patiënt wordt geconfronteerd met een al of niet ongeneeslijke aandoening, en hiervoor gehospitaliseerd wordt, kan je beroep doen op ondersteunende warme zorg, bijkomend aan de medische zorgen. Deze extra zorg wordt Pluszorg genoemd.

Deze zorg kan bestaan uit meditatieve begeleiding, ademhalingsoefeningen, een zachte massage van gelaat of handen, een ontspannende voetmassage of applicaties met uitwendige kompressen met kruiden of etherische oliën.

De handelingen worden uitgevoerd door therapeuten van Pluszorg in samenspraak met de integratief arts en jouw behandelend arts.

Je bent patiënt en je wil je graag aanmelden

  • Je vindt over het Pluszorg aanbod een flyer op je kamer, waarin alles uitgelegd staat, en waarop een afscheur strook voorzien is voor de getekende toestemming van deze zorg.
  • Je spreekt hierover met de verpleegkundige, die de integratief arts verwittigt. Deze komt je opzoeken in de kamer en bespreekt samen met jou en/of je gezin welke de gewenste of ideale zorgen zijn.
  • De arts verwittigt de coördinator van Pluszorg, zodat zij zo snel mogelijk een afspraak met de therapeut kan regelen. Zij geeft deze afspraak dan door aan de hoofdverpleegkundige.
  • Je krijgt op het overeengekomen tijdstip bezoek van de therapeut voor de gewenste zorg(en) van telkens ongeveer 30 minuten.
  • De therapeut geeft hierover een feedback aan de hoofdverpleegkundige, zodat deze gegevens kunnen genoteerd worden in je medisch dossier.

Wat is de kostprijs?

Gezien er hiervoor door de overheid geen terugbetaling is voorzien, wordt de zorg volledig door Pluszorg vergoed dank zij externe financiële ondersteuning.

Waar en wanneer gaat Pluszorg door?

In de kamer van de patiënt op het afgesproken tijdstip

Verschillende therapieën in aanbod en gespecialiseerde therapeuten

Functie Naam

Dr. Bart Devos

Dr. Jan Eerens

Marie-Amélie de Potter

Claudine Verstraaten

Chris Naenen

Wikkel-therapie en applicaties met uitwendige kompressen met etherische oliën

Bavo Baets

Palliatief begeleidende verpleegkundige zorg

Katrien Goegebeur

Pluszorg steunen

Om de toegang laagdrempelig te houden, onze activiteiten te bekostigen en de werking kwalitatief uit te bouwen, is Pluszorg aangewezen op giften en donaties. De vzw Plus 4 IP Health Care, of eenvoudigweg “Pluszorg" is als project erkend door de Koning Boudewijnstichting.

Een fiscaal aftrekbare gift kan je op volgende manier doen:
Via overschrijving op rekening van de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling +++ 623/3819/30034 +++

Doe een gift

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.