Gezondheidsgegevens delen

Als patiënt kom je in contact met vele zorgverleners, vaak binnen verschillende praktijken, ziekenhuizen en instellingen. Je bent bijvoorbeeld in behandeling bij je huisarts, maar misschien ook bij een arts in het ziekenhuis of bij een tandarts. Al deze zorgverleners houden gegevens over je gezondheid bij. Om jou als patiënt de beste zorg te geven, is het belangrijk dat je zorgverleners toegang hebben tot die informatie. Voor die uitwisseling van gezondheidsgegevens kan je toestemming geven, of weigeren.
 • Waarom worden gegevens uitgewisseld?

  Als patiënt kan je zorg ontvangen in verschillende praktijken, ziekenhuizen of instellingen. Je zorgverleners houden daar gegevens over je gezondheid bij. Om de best mogelijke zorg te krijgen, is het belangrijk dat al je zorgverleners toegang hebben tot deze informatie.

 • Wat houdt mijn toestemming in?

  Je gezondheidsinformatie kan veilig worden uitgewisseld via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform voor zorgverleners. Dit kan alleen als je hiervoor toestemming geeft. Je mag deze toestemming altijd weigeren, ook achteraf, en je kunt een weigering ook weer ongedaan maken. Daarnaast kun je aangeven dat bepaalde gegevens niet mogen worden uitgewisseld of dat bepaalde personen geen toegang mogen hebben.

 • Wie heeft toegang tot mijn gegevens

  Als je toestemming geeft voor de uitwisseling van je gezondheidsinformatie, kan niet zomaar iedereen al je gegevens inzien. Er zijn enkele voorwaarden:

  1. Aangesloten zijn bij een netwerk zoals CoZo: Een ziekenhuis dat niet aangesloten is, heeft geen toegang. Je kunt een overzicht van de aangesloten zorgverleners bekijken.
  2. Zorgverlener zijn: Alleen zorgverleners zoals artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, zorgkundigen, podologen, bandagisten en diëtisten kunnen toegang krijgen.
  3. Een zorgrelatie met je hebben: Een arts die jou niet daadwerkelijk behandelt, heeft geen toegang.
  4. Toegangsrechten hebben tot de informatie: De zorgverlener kan alleen de gezondheidsgegevens bekijken die voor hem relevant zijn. Een diëtist heeft bijvoorbeeld alleen toegang tot informatie over je voeding en niet tot de resultaten van je hartonderzoek.
 • Over welke gegevens gaat het?

  Het betreft de gezondheidsgegevens uit je patiëntendossier, zoals onderzoeksresultaten, labo-uitslagen, medische beeldvorming, ontslagbrieven, operatieverslagen en medicatieschema’s. Alleen informatie die elektronisch beschikbaar is, kan worden uitgewisseld.

 • Hoe geef ik toestemming?

  Je geeft toestemming door een document ‘geïnformeerde toestemming’ of ‘informed consent’ te ondertekenen in het ziekenhuis. Je toestemming wordt bewaard in het eHealth-platform van de Belgische overheid. Wil je je toestemming wijzigen, dan kun je dat doen via de website van CoZo.

Contact

Voor vragen over het delen van jouw gezondheidsgegevens kan je terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via 050 534 081 op werkdagen tussen 8 en 17 uur. Via e-mail kan je contact opnemen met privacy@azzeno.be. Meer info vind je ook op https://www.mijngezondheid.belgie.be/.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.