AZ Zeno digitaliseert verder met nexuzhealth

Nexuz
Medisch nieuws

Geplaatst op 17 nov. 2023

Als innovatief Vlaams ziekenhuis aan de kust kiest AZ Zeno voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) van nexuzhealth. De keuze voor nexuzhealth is een keuze voor onze zorgverleners, maar zeker ook voor de patiënt, zegt Patrice Buyck. “Patiënten hebben gemakkelijker toegang tot hun gezondheidsgegevens. Ze kunnen hun medische geschiedenis, testresultaten, afspraken, facturen, beeldmateriaal en andere relevante informatie steeds online bekijken via de app of website. Daarnaast biedt het EPD-systeem ook tools voor zelfmanagement, zoals het bijhouden van symptomen, het monitoren van gezondheidsparameters en het stellen van gezondheidsdoelen”, legt Patrice Buyck uit. Dit gebeurt uiteraard met geavanceerde toegangscontroles en met respect voor de privacy van de patiënt en de zorgverlener.

Als innovatief Vlaams ziekenhuis aan de kust kiest AZ Zeno voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) van nexuzhealth. De keuze voor nexuzhealth is een keuze voor onze zorgverleners, maar zeker ook voor de patiënt, zegt Patrice Buyck. “Patiënten hebben gemakkelijker toegang tot hun gezondheidsgegevens. Ze kunnen hun medische geschiedenis, testresultaten, afspraken, facturen, beeldmateriaal en andere relevante informatie steeds online bekijken via de app of website. Daarnaast biedt het EPD-systeem ook tools voor zelfmanagement, zoals het bijhouden van symptomen, het monitoren van gezondheidsparameters en het stellen van gezondheidsdoelen”, legt Patrice Buyck uit.

Dit gebeurt uiteraard met geavanceerde toegangscontroles en met respect voor de privacy van de patiënt en de zorgverlener.

EPD als hulpmiddel voor verdere professionalisering

In het kader van de verdere professionalisering & digitalisering werd gezocht naar een elektronisch patiëntendossier dat alle patiënten info overzichtelijk bundelt. “Het zal in de eerste plaats een geïntegreerd werkinstrument worden voor alle zorgverstrekkers van AZ Zeno.” verklaart Patrice Buyck. “Het EPD van nexuzhealth kunnen we afstemmen op onze individuele noden als regionaal ziekenhuis, zodat we de patiënt nog beter kunnen helpen in een veranderend zorglandschap

Samenwerking als basis

“De zorg van de toekomst is netwerkzorg en zal gekenmerkt worden door verschillende actoren en netwerken die samenwerken rond de patiënt. Het EPD van nexuzhealth past volledig in onze toekomstvisie en ondersteunt optimaal de samenwerking met andere ziekenhuizen, de eHealth diensten, de eerste lijn en andere (eerstelijns)zorginstellingen”, legt Patrice Buyck uit. “Niet enkel het dagelijks werk van het ziekenhuis zal eenvoudiger worden, het is ook een tool die transmurale zorg en functionele netwerking faciliteert en waar we de vereiste informatie en data kunnen uithalen.”

“Doordat iedereen bijdraagt aan hetzelfde patiëntendossier, krijgt de zorgverlener een uitgebreider beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt” zegt Gertie Delande, CEO van nexuzhealth. “Daarnaast zal het centraal dossier in de toekomst nog tal van mogelijkheden bieden voor multidisciplinaire samenwerking en een vlotte communicatie tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen, specialisten en ziekenhuizen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat alles goed beveiligd is en dat de privacy van de patiënt en de zorgverlener wordt gerespecteerd”.

Klaar voor de toekomst

Gertie Delande: “We zijn erg blij AZ Zeno te mogen verwelkomen als negenendertigste ziekenhuis. Dit succes geeft aan dat de strategie van het centraal elektronisch patiëntendossier de ideale manier is om in de toekomst de gezondheidszorg te digitaliseren. We gaan dan ook verder op dat pad, onder meer door verdere integratie van de eerste lijn. Door het faciliteren van deze samenwerkingen hopen we ook bij te dragen aan de toekomstvisie van AZ Zeno.”

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.