KOM-netwerk

AZ Zeno maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg dicht bij de patiënt te brengen.

AZ Zeno maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg dicht bij de patiënt te brengen. Naast AZ Zeno maken volgende zorginstellingen deel uit van het Ziekenhuisnetwerk KOM:

  • AZ Damiaan (Oostende)
  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
  • AZ Sint-Lucas Brugge
  • AZ West (Veurne)
  • AZ Alma (Eeklo)
  • KEI (Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke)
  • BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende)

Het hoofddoel van het netwerk is de nabijheid van de zorg, m.a.w. de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, etc.) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.