Sociale dienst

Sociale dienst voorkeur
Als je zelf of je naaste in het ziekenhuis behandeld of opgenomen wordt, kan dit ingrijpend zijn. Alles wat daarbij komt kijken kan jouw dagelijks leven behoorlijk ontregelen. Onze maatschappelijk werkers kunnen jou en je familie ondersteunen om de grip op het leven te behouden, terug te krijgen of te versterken door samen te zoeken naar oplossingen of nieuw evenwicht.

De sociale dienst van het ziekenhuis bestaat uit een team van sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij begeleiden jou bij psychische, sociale, emotionele, administratieve of financiële uitdagingen die samenhangen met jouw ziekte, ziekenhuisopname of de medische behandeling en alle veranderingen die daaruit voorkomen voor jezelf en jouw directe omgeving (zoals partner, kind, ouder).

De werking van de sociale dienst

 • Wat kan de sociale dienst voor jou betekenen?

  De sociale dienst brengt samen met jou je situatie en je hulpvraag en wensen in kaart. Zij/hij begeleidt en adviseert jou bij psychosociale en/of praktische noden die samenhangen met jouw ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis. Dit doen we in nauwe samenwerking met de arts en het hele zorgteam.

  De sociale dienst kan jou en je naasten op de volgende gebieden ondersteunen:

  • begeleiding en ondersteuning bieden zoals bij ingrijpende gebeurtenissen, een veranderend toekomstperspectief, de invloed op het leven, werk, huisvesting, vrije tijd en gezin
  • belemmeringen die het genezingsproces in de weg staan met jou bespreken en met jou zoeken naar mogelijke oplossingen
  • informatie, advies en voorlichting geven
  • organisatie van thuiszorg: thuisverpleging, gezinszorg, poetsdienst, hulpmiddelen, maaltijden, personenalarm, ...
  • informatie geven over hulpverlenende organisaties buiten het ziekenhuis en hier zo nodig in bemiddelen of verwijzen
  • aanbrengen van alternatieve opvangmogelijkheden als het thuis niet lukt zoals een revalidatiecentrum, hersteloord, kortverblijf, dagcentrum, serviceflat, woonzorgcentrum,...
  • hulp bij administratieve en/of financiële vragen: aanvragen van tegemoetkomingen en ondersteuning bij opnamegerelateerde administratie. Bijvoorbeeld: afbetalingsplan, aanvragen van tegemoetkomingen of premies (bv. mantelzorg), …
 • Met welke vragen kan ik terecht bij de sociale dienst?
  • Ik maak me zorgen of het thuis allemaal wel goed gaat.
  • Hoe kan ik omgaan met de (onzekere) toekomst? Hoe moet het straks verder? Welke mogelijkheden zijn er? Wat kan ik regelen?
  • Wie kan mij wegwijs maken bij vragen over vergoedingen, financiën, informatie over instellingen?
  • Ik ben mantelzorger en merk dat het me allemaal wat veel wordt, waar kan ik terecht voor ondersteuning of informatie?
  • Ik voel mij angstig, onzeker, boos, verdrietig of machteloos als gevolg van mijn ziekte, behandeling of opname. Hoe kan ik omgaan met alle emoties die ik ervaar?
  • Ik sta voor een moeilijke beslissing in mijn genezingsproces en wil daarover in gesprek om helder te krijgen welke beslissing het beste bij mij past.

  Je kunt met een gerust hart alles bespreken. De teamleden van de sociale dienst hebben immers een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn. Als het nodig is om jouw situatie met anderen buiten het behandelteam te bespreken (bijvoorbeeld met jouw naaste), overlegt de maatschappelijk werker dit eerst met jou.

 • Hoeveel kost de ondersteuning van de sociale dienst?

  Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe kan ik de sociale dienst contacteren?

  Je kan de arts of de verpleegkundige vragen om voor jou contact te nemen met de sociale dienst. In een aantal situaties krijgt je standaard de iemand van de sociele dienst op bezoek op de kamer wanneer je bent opgenomen.

  Je kan ook steeds de maatschappelijk werker zelf opbellen om je vragen te stellen. Een overzicht van ons team vind je hieronder.

Wie is wie

Sofver

Campus Blankenberge

Sofie Verstraete

Zorgeenheid SP PsychoGeriatrie en Ouderenzorg / Dagcentrum

Eveblo

Campus Blankenberge

Evelien Blomme

Zorgeenheid SP Revalidatie / Dagcentrum / Ambulante Cardiale Revalidatie

Evecor

Campus Knokke-Heist

Eveline Corion

Abdominaal centrum / Heelkunde & revovery / Interne & oncologie / Ambulante revalidatie

Chaghe

Campus Knokke-Heist

Charlotte Van Gheluwe

Palliatief coördinator

Annecram

Campus Knokke-Heist

Annelies Crampe

Geriatrisch centrum / Orthopedisch centrum

Wantav

Campus Knokke-Heist

Wannes Detavernier

Geriatrisch centrum / Psychiatrie (PAAZ)

Miebae

Campus Knokke-Heist

Mieke Baervoets

Sociale dienst
Ritjoy

Campus Knokke-Heist

Rita Joye

Psychiatrie (PAAZ)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.