> patiënten  >  Je ziekenhuisfactuur

Wat kost mijn verblijf / ingreep?

Alle kosten die je verblijf en verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. Enkel die bedragen waarvoor geen tussenkomst vanwege je ziekenfonds bestaat, worden je aangerekend.


   lees meer

Overzicht tarieven ingrepen met dagverblijf

Overzicht tarieven ingrepen met dagverblijf.


   lees meer

Overzicht tarieven met langer verblijf

Overzicht tarieven met langer verblijf.


   lees meer

Voorschot

Het ziekenhuis kan een voorschot vragen. Het voorschot wordt in mindering gebracht van de (eind)factuur. De hoogte van de voorschotten is wettelijk beperkt.


   lees meer

Je ziekenhuisfactuur ontleed in 5 rubrieken

Een groot deel van je kosten voor het verblijf en de verzorging worden rechtstreeks aan je ziekenfonds overgemaakt. Toch dient een persoonlijke bijdrage (remgeld) te worden betaald. De persoonlijke bijdrage is wettelijk bepaald en geldt voor alle ziekenhuizen in België. Deze bijdrage varieert naargelang de duur van je verblijf en je verzekeringsstatus bij het ziekenfonds. Indien je bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet, is een verminderd tarief van kracht.


   lees meer

Nederlandse patiƫnten

AZ Zeno heeft met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Contacteer vóór je ziekenhuisopname altijd je zorgverzekeraar en vraag een garantieverklaring of een S2-document (eerder ‘E112’-document) of Europese Ziekteverzekeringkaart (EZVK)


   lees meer

Extra vragen bij je factuur?

Heb je nog vragen omtrent je ziekenhuisfactuur, neem dan contact op met de dienst patiëntenboekhouding op het nummer 050 53 40 83 of via patientenboekhouding@azzeno.be. Ook kan je steeds bij de medewerkers van het onthaal of bij je behandelend arts terecht.