> zorgverstrekker  >  nieuws  >  AZ Zeno steunt publicatie van inspectierapporten

AZ Zeno steunt publicatie van inspectierapporten


Logo_AZzeno.jpg
Logo_AZzeno.jpg

07-05-2015

 

Naar aanleiding van de recent gepubliceerde inspectieverslagen van de zorginspectie en de berichtgeving hieromtrent, wenst AZ Zeno te reageren.

 

AZ Zeno juicht de transparantie en openheid van zorg toe.  In dat kader werden onze resultaten van de meeste klinische indicatoren reeds in 2014 kenbaar gemaakt op onze website. Ziekenhuizen werken met middelen toegekend door de maatschappij.  We vinden het dus niet meer dan terecht dat diezelfde maatschappij ook op de hoogte gebracht wordt hoe die middelen besteed worden. Misschien is wel iets te vroeg om de rapporten reeds te publiceren aangezien nog maar 1/4de van de Vlaamse ziekenhuizen is geïnspecteerd. 

 

Streven naar meer patiëntveiligheid en kwaliteit kunnen we alleen maar toejuichen. Hierbij wordt door het ziekenhuis in ons streefdoel naar het behalen van een accreditatielabel in 2016, geopteerd om ons te aligneren op de normen opgelegd door NIAZ (Nederland) en Qmentum (Canada). Gevaarlijk wordt het als de Vlaamse overheid op een onbewaakt moment op gelijk welke ziekenhuisafdeling kan langsgaan om verschillende normeringen te controleren en op basis van dergelijke momentopname een label van kwaliteit op de afdeling kan kleven.

 

Dat de Vlaamse overheid zich hierbij ook baseert op aantallen is niet meer dan normaal. Wat echter door ons toch betreurd wordt, is dat de normering voor aantal verpleegkundigen op dezelfde manier wordt toegepast op een spoedgevallendienst van 100.000 patiënten per jaar en een campus (cf. Blankenberge) die slechts 1/10 van dat aantal behandelt. Mocht de overheid dan nog voldoende financiering voorzien bij de toepassing van deze normering, zou de opmerking in het inspectierapport ook gefundeerd zijn. Jammer genoeg is hierbij vaak onder-financiering aanwezig. Het getuigt alleen van een deugdelijk bestuur dat de middelen zoveel als mogelijk worden ingezet waar nodig. Dit betekent minder personeel op rustige ogenblikken en meer personeel op drukke momenten. Het verantwoord beleid dat wij proberen na te streven brengt op geen enkele manier de patiëntveiligheid in gevaar.

 

Trouwens, we stellen met plezier vast dat op het moment van het onaangekondigd inspectiebezoek op beide campussen, zowel op spoed als intensieve zorgen (IZ), aan de personeelsnormeringen inzake verpleegkundigen werd voldaan. Ons ‘rood knipperlicht’ werd gebaseerd op enkele hiaten in de uurroosters van de maand voorafgaand aan de inspectie.

 

We hopen ook dat de overheid verder gaat op de ingeslagen weg naar meer kwaliteit en patiëntveiligheid, met echter volgende 3 bedenkingen

-         Graag een openbaarmaking als iedereen ‘het examen’ doorlopen heeft en niet als 1/4de ‘het examen’ afgelegd heeft.

-         De smeekbede die al herhaalde malen door tientallen ziekenhuizen gepubliceerd is, ‘Geef a.u.b. de nodige middelen om op een economisch verantwoorde manier te voldoen aan alle normen die men zelf oplegt.’

-         De personeelsnormen voor intensieve zorgen en spoedgevallen zijn hopeloos verouderd. Het zou nu eenmaal getuigen van een correct bestuur dat hierbij ook rekening gehouden wordt met volumeaantallen.

 

Tot zover deze korte reactie.  Wij maken intussen dagelijks verder werk van onze kwaliteit en hopen op deze manier bij de navolginspectie wel het predicaat ‘kwaliteit ziekenhuis’ te verdienen.


 terug naar het overzicht