background header
> zorgverstrekker  >  diensten  >  detail

Sp dienst cardiopulmonair


Welkom,

U revalideert in het AZ Zeno op de dienst cardiopulmonaire revalidatie.  

Ons multidisciplinair team staat voor u klaar:

 • Dr. Grijalba B. – Cardioloog, revalidatie-arts
 • Dr. Goossens P. – Pneumoloog, tabacoloog
 • Mevr. Ricardina Nunes Dos Santos – Hoofdverpleegkundige
 • Mevr. De Roo E./Mevr. Godderis L. – Kinesitherapeut
 • Mevr. Vandeviane A. – Ergotherapeut
 • Mevr. Danneels D. – Sociale dienst

 

Nuttige contactgegevens:

 

Doelgroep

U komt in aanmerking voor cardiopulmonaire revalidatie als u opgenomen bent naar aanleiding van een ernstige cardiale of pulmonaire aandoening, bv.: acuut hart infarct, PTCA, hartchirurgie (CABG, aortaklep), hartfalen, COPD, pneumonie, longchirurgie, ...

 

Procedure aanvraag

Onder het item documenten vindt u ons aanvraagformulier terug. Dit aanvraagformulier dient volledig ingevuld naar ons doorgestuurd te worden.

Dit kan via het mailadres van onze afdeling of via de sociale dienst.

 

Wie zorgt er voor u?          

Tijdens uw verblijf op S1 zorgt een multidisciplinair team zorgt voor u.

 • De arts titularis: bij de arts kunt u terecht voor medische zorg. Hij is ook verantwoordelijk voor uw revalidatietraject en uw ontslag.
 • Het verpleegkundig team: biedt hulp bij de verzorging, door u te stimuleren naar zelfzorg en dit in samenwerking met de andere leden van het multidisciplinair team.
 • De kinesitherapeut: heeft als doel uw inspanningsniveau te verbeteren door middel van oefeningen op maat van uw behoeften.
 • De ergotherapeut: helpt u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op vlak van dagelijkse activiteiten. Daarnaast ondersteunt ze u bij het kiezen van hulpmiddelen en/of aanpassingen in uw leefomgeving.
 • De sociale assistente: begeleidt u bij problemen die uw ontslag kunnen belemmeren. Ze stelt samen met u, uw familie en/of mantelzorgers een adequaat nazorgplan op.
 • De psycholoog: biedt u ondersteuning bij het omgaan met uw nieuwe gezondheidssituatie.
 • De logopediste: biedt u therapie en advies indien u problemen hebt op het gebied van spraak, stem, gehoor, slikken. Dit is gericht op het voorkomen, trainen, herstellen en onderhouden van de communicatie en problemen met  eten en drinken.
 • De diëtist: geeft u advies naar een nieuw en gepast eetpatroon.

Andere diensten op aanvraag van de patiënt.

 

Revalidatieplan en behandeling

Uw revalidatiearts stelt samen met u en het multidisciplinaire team een revalidatieplan op waarin de doelstellingen opgesteld worden. Hetzelfde team behandelt u verder in nauwe samenwerking.

In de loop van de eerste opnamedagen worden verschillende onderzoeken ingepland die steeds met u worden besproken. Indien nodig kunnen die herhaald worden.

De opgestelde revalidatiedoelen worden wekelijks besproken en geëvalueerd tijdens een multidisciplinair overleg. Zo nodig wordt het plan of uw opnameduur aangepast. In overleg met u wordt een definitieve ontslagdatum voorgesteld. De sociale dienst speelt hierbij een belangrijk rol. Het nazorgplan wordt opgesteld volgens uw noden.

 

Uitvoeren van het revalidatieplan

De revalidatie gaat door in een zaal op de dienst. Het revalidatieplan bestaat uit  een algemeen programma en uit een specifieke oefeningen gebaseerd op uw persoonlijk behoeftes.

 

Algemene programma’s

Specifieke programma’s

Algemene medische zorg

Gebruik van zuurstof (zuurstoftherapie)

Hulp bij verzorging 

Decubitus preventie

Zelfzorg stimuleren

Energie besparende maateregelen-EBM

Training van de activiteiten van het dagelijkse leven (ADL-training)

Valpreventie

Zorgparticipatie stimuleren bij patiënt, familie en mantelzorgers

Rookstop begeleiding

De neerwaartse spiraal van inactiviteit doorbreken en conditie verbeteren

Adviseren, aanvragen en leren gebruiken van hulpmiddelen en/of aanpassingen thuis

Belasting en belastbaarheid op elkaar leren afstemmen

Inhalatietherapie educatie

Hulpmiddelen leren gebruiken

Correct voeding

 

Diabetes educatie

 

Doorverwijzen of het zelf behartigen van een huisbezoek

 

Wat kunt u verwachten van de revalidatie?

Uw eigen inbreng

Uw motivatie en inzet zijn van groot belang. Samen met de revalidatiearts wordt er een plan opgesteld dat zo goed mogelijk aansluit aan uw persoonlijk situatie. Bijgevolg worden de revalidatiedoelstellingen opgesteld.

Dat u…

 • Tijdig en gemotiveerd deelneemt aan alle voorgestelde activiteiten.
 • Uw mening oprecht uit. Uw zorg staat centraal!

 

Wij stellen voor om…

 • Comfortabele kledij en vast schoeisel (waar de hiel in vast zit) te dragen.
 • Eigen loopmiddelen, zoals een wandelstok of rollator mee te brengen.
 • Bij het verlaten van de dienst, steeds een verpleegkundige te verwittigen.
 • Uw waardvolle spullen in de kluis op te bergen als u uw kamer verlaat.


Aarzel niet om het team aan te spreken indien u nog vragen zou hebben.