background header
> zorgverstrekker  >  diensten  >  detail

Revalidatie

gezondheidoostkust0028.jpg
gezondheidoostkust0028.jpg
gezondheidoostkust0029.jpg

Aan de hand van deze pagina willen wij u een beter inzicht geven in de mogelijkheden en werking van onze dienst. U kan rekenen op onze toewijding en inzet om uw behandeling optimaal te laten verlopen.
Het uitvoeren van uw behandeling wordt verzorgd door een team paramedische medewerkers. Naargelang de behoefte van uw therapie bestaat dit revalidatieteam uit:
 • een kinesist
 • een ergotherapeut
 • een logopedist
 • een diëtist
 • een psycholoog
 • een sociaal verpleegkundige
 • een medisch secretaresse

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om ons erover aan te spreken. Wij danken u alvast voor uw vertrouwen!
Het revalidatiecentrum omvat volgende disciplines:
 • kinesitherapie
 • fysiotherapie
 • hydrotherapie (zwembad)
 • ergotherapie
 • logopedie

vervoer
Indien u geen gebruik van openbaar of eigen vervoer kan maken, komt de mutualiteit in vele gevallen tussen in de kosten van uw taxivervoer. Spreek erover met de secretaresse. Zij kan u de nodige uitleg geven en de aanvraag naar uw mutualiteit in orde maken.
 
kosten
De opleg is afhankelijk van uw code verzekerbaarheid bij uw mutualiteit en van uw diagnose. U kan de exacte opleg steeds navragen op het secretariaat.
 
Identiteitskaart
Het gebruik van de indentiteitskaar is verplicht. Concreet betekent dit dat u bij de start van uw behandeling en elk kwartaal (januari - april - juli - oktober) uw identiteitskaart aan de secretaresse afgeeft om uw gegevens te laten inlezen. De kaart zal niet gevraagd worden, u wordt verwacht deze automatisch op het juiste tijdstip af te geven aan de secretaresse. Indien u de kaart niet op het juiste tijdstip laat inlezen, zal uw behandeling niet via derde betaler met uw mutualiteit kunnen geregeld worden en zal u het volledige bedrag zelf moeten betalen.
 
arbeidsongeval
Indien het om een (erkend) arbeidsongeval gaat, brengt u ook volgende gegevens mee:
 • datum ongeval
 • naam en adres werkgever
 • naam en adres verzekering
 • polisnummer of referentie

 

betaling
U krijgt maandelijks een rekening met het door u te betalen bedrag (remgeld) thuis opgestuurd. Het door de mutualiteit terugbetaalbare gedeelte wordt rechtstreeks met uw mutualiteit geregeld. Bij arbeidsongevallen wordt de rekening rechtstreeks met de verzekering geregeld. U kan betalen met een overschrijvings-/stortingsformulier of aan de kasdienst van het ziekenhuis (open elke weekdag van 10.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 17.00u.).

 

 

 

uitleendienst
Krukken, loopkaders, rolwagens enz. kan u, mits een kleine vergoeding, op de campus Knokke bekomen in de uitleenpost van het Rode Kruis die gevestigd is in de boetiek in de inkomhal (open elke weekdag van 10.00u. - 18.00u., zaterdag van 14.00u. tot 17.00u.).
 

 

 

secretariaat
Zorgt voor uw onthaal, inschrijving en afhandeling van de administratieve zaken i.v.m. uw therapie. U kan daar steeds terecht voor allerhande inlichtingen. T +32 (0)50 63 39 30 
 
sociale dienst
Bij de sociale dienst kan u steeds terecht voor informatie en hulpverlening i.v.m. uw handicap : problemen van sociaal-administratieve aard, financiële tussenkomsten, tewerkstelling, huisvesting enz.
 
Vlaams Fonds
Ons revalidatiecentrum heeft een multidisciplinair team, erkend door het Vlaams Fonds voor het opmaken van multidisciplinaire verslagen. U kan beroep doen op financiële tussenkomst door dit Fonds om diverse redenen: bv. aanpassing van uw woning of wagen, omscholing, aankoop allerhande hulpmiddelen, ... De voorwaarde om beroep te doen op dit Fonds is dat er sprake is van een blijvende lichamelijke en/of geestelijke handicap en dat u jonger bent dan 65 jaar. Voor verdere informatie kan u steeds terecht op het secretariaat.
 
aandoeningen (en openingsuren)
locomotorische revalidatie
Onder andere:
 • Sportletsel
 • Orthopedische heelkunde (b.v. heup- en knieprothese, schouderoperatie)
 • (Poly)trauma
Blankenberge: Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 08.15u. tot 12.30u. en van 13.00u. tot 16.45u.
Knokke-Heist: Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 08.00u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 18.00u.

neurologische revalidatie
Onder andere:
 • Revalidatie na c.v.a.
 • Ziekte van hersenen en/of ruggemerg
 • Verlamming
 • Hersentrauma
Blankenberge: Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 08.15u tot 12.30u. en van 13.00u. tot 16.45u.
Knokke-Heist: Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 08.00u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.00u.

 

reumatische revalidatie
Onder andere:

 

 • Reumatoïde artritis
 • Arthrose
 • Osteoporose
Blankenberge: Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 08.15u. tot 12.30u. en van 13.00u. tot 16.45u.
Knokke-Heist: Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 08.00u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.00u.

Tergumed rug- en nekschool

cardiale revalidatie
Onder andere:
 • Na hartinfarct
 • Na hartoperatie
Blankenberge: Op afspraak op maandag van 14.00u. tot 18.30u., op woensdag van 10.00u. tot 12.00u. en op vrijdag van 14.00u. tot 18.00u.
Ook op afspraak op dinsdag van 13.00u. tot 15.00u. (gevorderden). 
Knokke-Heist: Op afspraak voor de beginners op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00u. tot 17.30u. Voor de gevorderden op dinsdag van 12.30u. tot 17.30u. en donderdag van 13.30u. tot 15.00u.

ademhalingsrevalidatie
Onder andere:
 • Pre- en postoperatief
 • Respiratoire aandoeningen
Te Blankenberge en Knokke-Heist op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag.

relaxatietherapie
Onder andere bij hyperventilatie.
Blankenberge: Op afspraak.
Knokke-Heist: Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 09.30u. tot 10.00u.

prenatale en postnatale gymnastiek
zie prenatale gymnastieken postnatale gymnastiek

bekkenbodemreëducatie
Onder andere:
Bij onvrijwillig urineverlies.
Op afspraak op dinsdag en donderdag (Knokke-Heist) of op maandag,- woensdag-, of vrijdagvoormiddag (Blankenberge)

craniomandibulaire revalidatie (Knokke-Heist)
Onder andere:
Bij problemen met het kaakgewricht.
Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag.

babymassage
Te Knokke-Heist elke eerste vrijdag van de maand om 17.00u. Inschrijven noodzakelijk!