> zorgverstrekker  >  diensten  >  detail

Revalidatie

gezondheidoostkust0028.jpg
gezondheidoostkust0028.jpg
gezondheidoostkust0029.jpg

Aan de hand van deze pagina willen wij u een beter inzicht geven in de mogelijkheden en werking van onze dienst. U kan rekenen op onze toewijding en inzet om uw behandeling optimaal te laten verlopen.

Het uitvoeren van uw behandeling wordt verzorgd door een team paramedische medewerkers. Naargelang de behoefte van uw therapie bestaat dit revalidatieteam uit:

 • een kinesist
 • een ergotherapeut
 • een logopedist
 • een diëtist
 • een psycholoog
 • een sociaal verpleegkundige
 • een medisch secretaresse


Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om ons erover aan te spreken. Wij danken u alvast voor uw vertrouwen!

Het revalidatiecentrum omvat volgende disciplines:

 • kinesitherapie
 • fysiotherapie
 • hydrotherapie (zwembad)
 • ergotherapie
 • logopedie


vervoer
Indien u geen gebruik van openbaar of eigen vervoer kan maken, komt de mutualiteit in vele gevallen tussen in de kosten van uw taxivervoer. Spreek erover met de secretaresse. Zij kan u de nodige uitleg geven en de aanvraag naar uw mutualiteit in orde maken.
 

kosten
De opleg is afhankelijk van uw code verzekerbaarheid bij uw mutualiteit en van uw diagnose. U kan de exacte opleg steeds navragen op het secretariaat.
 

Identiteitskaart
Het gebruik van de indentiteitskaar is verplicht. Concreet betekent dit dat u bij de start van uw behandeling en elke maand uw identiteitskaart afgeeft aan Centrale Inning (inkomhal) om uw gegevens te laten inlezen. De kaart zal niet gevraagd worden, u wordt verwacht deze automatisch op het juiste tijdstip af te geven. Indien u de kaart niet op het juiste tijdstip laat inlezen, zal uw behandeling niet via derde betaler met uw mutualiteit kunnen geregeld worden en zal u het volledige bedrag zelf moeten betalen.
 

arbeidsongeval
Indien het om een (erkend) arbeidsongeval gaat, brengt u ook volgende gegevens mee bij inschrijving aan de Centrale Inning (inkomhal):

 • datum ongeval
 • naam en adres werkgever
 • naam en adres verzekering
 • polisnummer of referentie

 

betaling
U krijgt maandelijks een rekening met het door u te betalen bedrag (remgeld) thuis opgestuurd. Het door de mutualiteit terugbetaalbare gedeelte wordt rechtstreeks met uw mutualiteit geregeld. Bij arbeidsongevallen wordt de rekening rechtstreeks met de verzekering geregeld. U kan betalen met een overschrijvings-/stortingsformulier of aan de kasdienst van het ziekenhuis (inkomhal).
 

secretariaat
Zorgt voor uw onthaal, inschrijving en afhandeling van de administratieve zaken i.v.m. uw therapie. U kan daar steeds terecht voor allerhande inlichtingen. T +32 (0)50 534 300
 

aandoeningen (en openingsuren)

locomotorische revalidatie
Onder andere:

 • Sportletsel
 • Orthopedische heelkunde (b.v. heup- en knieprothese, schouderoperatie)
 • (Poly)trauma

Blankenberge: op afspraak 
Knokke-Heist: op afspraak (van maandag t.e.m. vrijdag van 08.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.30u.)


neurologische revalidatie
Onder andere:

 • Revalidatie na c.v.a.
 • Ziekte van hersenen en/of ruggemerg
 • Verlamming
 • Hersentrauma

Blankenberge: op afspraak 
Knokke-Heist: op afspraak (van maandag t.e.m. vrijdag van 08.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.30u.)

 

reumatische revalidatie
Onder andere:

 • Reumatoïde artritis
 • Arthrose
 • Osteoporose

Blankenberge: op afspraak 
Knokke-Heist: op afspraak (van maandag t.e.m. vrijdag van 08.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.30u.)


Tergumed rug- en nekschool


Cardiale revalidatie
Onder andere:

 • Na hartinfarct
 • Na hartoperatie

Blankenberge: op afspraak 

Knokke-Heist: op afspraak 


ademhalingsrevalidatie
Onder andere:

 • Pre- en postoperatief
 • Respiratoire aandoeningen

Te Blankenberge en Knokke-Heist op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag.


relaxatietherapie
Onder andere bij hyperventilatie.

Blankenberge: op afspraak.
Knokke-Heist: op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 09.30u. tot 10.00u.


bekkenbodemreëducatie
Onder andere:

Bij onvrijwillig urineverlies.

Op afspraak op dinsdag en donderdag (Knokke-Heist) of op maandag,- woensdag-, of vrijdagvoormiddag (Blankenberge)


craniomandibulaire revalidatie (Knokke-Heist)
Onder andere:

Bij problemen met het kaakgewricht.

Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag.