> zorgverstrekker  >  communicatie

Elektronische mailing tussen huisarts en specialist

medibridge
Beschikt u over een PC met modem en een geautomatiseerd medisch dossier, dan kunnen wij u op elektronische wijze resultaten doorsturen. Het is dan niet langer nodig om de mailing die u via de post toegestuurd krijgt manueel in uw elektronisch dossier in te brengen, de integratie verloopt immers volledig automatisch.
Het verzenden van de boodschappen gebeurt via de firma Medibridge (http://www.medibridge.be) en zij staan er garant voor dat de gegevens op een veilige en geëncrypteerde manier bij de huisarts terecht komen.

Momenteel kunnen wij op elektronische wijze berichten aanbieden van de volgende diensten :

 • Anatomo pathologie
 • Centraal labo
 • Chirurgie
 • Fysische geneeskunde
 • Gynaecologie
 • Inwendige ziekten
 • Medische beeldvorming
 • Orthopedie
 • Plastische en reconstructieve heelkunde
 • Urologie

Gemiddeld om de twee uur sturen wij vanuit het ziekenhuis de laatste resultaten door naar de Medibridge server.

Wat moet u als huisarts doen?

Eerst en vooral moet u beschikken over de Medibridge software. Die kan u aanvragen op het nummer +32 (0)2 600 40 40.
Eens dit het geval is neemt u contact op met het ziekenhuis (Caroline De Smet). Het enige wat wij moeten weten is uw OG-nummer en het type medisch dossier waarmee u werkt (en als het even kan een telefoonnummer van de firma die het dossier ontwikkeld heeft).

Wat kost u dit?

Buiten de telefoonkosten om de verbinding met Medibridge te maken zijn er geen kosten aan het systeem verbonden. Het ziekenhuis neemt alle andere kosten op zich.

Melding bij opname, ontslag of overlijden van één van uw patiënten

Gelet op de wet op de privacy kan het gebeuren dat een patiënt expliciet verbiedt dat een dergelijke melding gebeurt. In dit geval zal deze patiënt natuurlijk niet op de overzichtslijst voorkomen.

Fax

Indien één van uw patiënten wordt opgenomen, ontslagen of in het slechtste geval overlijdt in ons ziekenhuis, dan kan u daar via fax van op de hoogte gebracht worden. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is uw faxnummer door te geven (Caroline De Smet). De faxen worden elke avond verzonden.

Medibridge

Sinds kort is het ook mogelijk om de berichten van opname, ontslag, overlijden en zelfs mutatie naar een andere afdeling of wijziging van de behandelende arts via Medibridge doorgestuurd te krijgen. Indien u van deze nieuwe dienst wenst gebruik te maken, neem dan eveneens contact op met Caroline De Smet... Er zijn 2 mogelijkheden voor het ontvangen van deze berichten: ofwel kiest u voor de optie 'flash', dan krijgt u de melding in een venster bij het communiceren met Medibridge; ofwel kiest u voor de melding in het gewone formaat, in dit geval zullen deze berichten in uw eigen medisch dossier opgenomen worden.

Overzichtslijsten van de opgenomen patiënten

Tijdens uw patiëntenbezoek in het ziekenhuis is het mogelijk een overzicht op te vragen van alle door u verwezen patiënten. Op de campus Knokke kan u dat overzicht opvragen aan de receptioniste. Op de campus Blankenberge kan u dit doen via de videoreceptie. Neem via deze weg contact op met de receptioniste in Knokke en zij zorgt ervoor dat de lijst bij u ter plaatse afgedrukt wordt.

Gespreksplatform huisartsen-specialisten

Tweemaal per jaar wordt in het ziekenhuis een gespreksplatform met de huisartsen georganiseerd. Daarin wordt de samenwerking tussen de huisarts en het ziekenhuis besproken. Deze vergadering staat onder voorzitterschap van Dr. F. Mermuys. Indien u bepaalde zaken besproken wenst te zien, dan kan u daaromtrent met hem contact opnemen.

Bian

Via Bian krijgt u toegang tot afgeschermde delen van het elektronisch patiëntendossier en kan u:

 • resultaten en protocollen van medisch-technische onderzoeken raadplegen
 • beelden van radiologische- en NMR onderzoeken bekijken
 • ontslagbrieven en andere documenten inkijken
 • administratieve patiëntgegevens opvragen
 • de lijst van uw opgenomen patiënten raadplegen
 • online afspraken boeken in de agenda van de ziekenhuisarts

Waarom Bian ?

Met Bian kan u digitale patiëntengegevens, beschikbaar in het AZ Zeno, via het internet raadplegen. Bian is een toepassing aanvullend op de Medibridge functionaliteit. Medibridge verstuurt via beveiligde elektronische post protocollen, ontslagbrieven, mededeling van opname, … naar uw eigen elektronisch medisch dossier.

Bian biedt daarnaast extra mogelijkheden zoals het boeken van afspraken en het opvragen van digitale beelden van zodra ze geprotocolleerd zijn.

De mogelijkheden

 • resultaten en protocollen van medisch-technische onderzoeken raadplegen
  Met Bian heeft u toegang tot de resultaten van de door u aangevraagde onderzoeken van allerhande medisch-technische onderzoeken (labo, radiologie, anatoom pathologie, nucleaire geneeskunde, …). Bovendien krijgt u inzicht in de resultaten van onderzoeken die tijdens de opnameperiode van uw patiënten zijn uitgevoerd.
 • beelden van radiologische- en NMR onderzoeken bekijken
  Dank zij Bian krijgt u tevens toegang tot de digitale PACS-beelden van door u aangevraagde radiologische onderzoeken. De digitale beelden zijn ter beschikking sinds mei 2007.
 • ontslagbrieven en andere documenten inkijken
  Via Bian krijgt u eveneens inzicht in de verslagen als gevolg van contacten van uw patiënten binnen AZ Zeno. Het betreft bijvoorbeeld ontslagbrieven, ambulante contacten op spoed, …
 • administratieve patiëntgegevens opvragen
  Via Bian krijgt u een overzicht van de voornaamste administratieve gegevens die van uw patiënten gekend zijn en een overzicht van de contacten binnen AZ Zeno.
 • de lijst van uw opgenomen patiënten raadplegen
  In een overzichtelijke lijst krijgt u zicht op uw opgenomen patiënten met opgave van de verpleegeenheid, kamer en bed alsook de behandelende arts.
 • online afspraken boeken in de agenda van de ziekenhuisarts
  Dankzij deze module is het mogelijk dat u zelf afspraken boekt in de elektronische agenda van sommige ziekenhuisartsen. Natuurlijk worden daarbij enkel vrije plaatsen getoond. Deze toepassing is steeds beschikbaar en u bent dus niet langer afhankelijk van de openingsuren van de poliklinische diensten voor het vastleggen van een afspraak.

Beveiliging

Uiteraard is Bian sterk beveiligd.

Deze beveiliging bestaat uit verschillende niveaus:

 • authenticatie van de arts
  Alleen een arts of geauthoriseerd personeel van AZ Zeno kan toegang krijgen tot Bian. De toegang gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart of bij gebrek daaraan met een token in combinatie met een loginnaam en bijhorende pincodes.
 • beveiligde verbinding en authenticatie via SSL-technologie
  Alle informatie wordt versleuteld via het internet verstuurd in beide richtingen.
 • privacy van de patiënten
  U krijgt uitsluitend toegang tot de door u aangevraagde onderzoeken of onderzoeken waarvan de aanvrager u op de hoogte wil brengen. Voor andere toepassingen (overzichtslijst opgenomen patiënten, zoekmodule, overzicht administratieve gegevens, …) dient u in de centrale patiëntenadministratie van AZ Zeno als huisarts opgegeven te zijn door uw patiënt.

Technische specificaties

 • PC: minimum Pentium 4 2Ghz met 512 MB ram (1GB ram aan te raden)
 • browser : liefst IE (zelfs noodzakelijk voor het opvragen van PACS-beelden) , liever geen firefox of safari
 • browser moet lokaal van op de client gebruikt worden, dus best geen browser via Terminal Server
 • er gebeuren enkel installaties op client-pc's

Bian aanvragen

Indien u gebruik wenst te maken van de Bian-dienstverlening kan u een elektronisch aanvraagformulier invullen via onderstaande link. Nadien zal uw aanvraag intern behandeld worden en zal met u contact opgenomen worden voor de eventuele installatie en opleiding.

http://www.azbrugge.be/pub/BianAanvraag.aspx?LangType=2067