> patiënten  >  Wetgeving patiĆ«nten  >  Suggesties en klachten - ombudsdienst

Suggesties en klachten - ombudsdienst

Alle ziekenhuismedewerkers streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van u en uw familie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening is ons dagelijks streven.

Als u problemen of klachten zou hebben raden wij aan om in eerste instantie te praten met de betrokken hulpverlener of verantwoordelijke. Ongenoegen berust vaak op misverstand en een goed gesprek kan vaak wonderen doen.

Als dit gesprek geen bevredigend antwoord zou bieden of niet mogelijk is, dan kunt u – of uw vertegenwoordigers in uw naam – contact opnemen met de ombudsdienst.

De ombudsdienst bekleedt een neutrale en onafhankelijke positie binnen het ziekenhuis, zodat deze in het bemiddelen van de klacht geen enkele partij kiest en onafhankelijk optreedt.

In veel gevallen leidt deze bemiddeling tot een passend en aanvaardbaar antwoord.

De ombudsdienst fungeert dus als schakel tussen de patiënt en/of zijn familie enerzijds en de zorgverleners in het ziekenhuis anderzijds. De belangrijkste opdrachten van de ombudsdienst zijn:

 • Bevorderen van de communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar;
 • Bemiddelen met als doel het bereiken van een oplossing;
 • Inlichten van de patiënt als er geen oplossing wordt bereikt;
 • Verstrekken van info over de organisatie en de werking van de ombudsdienst;
 • Formuleren van aanbevelingen om herhaling te voorkomen.

Het uiteindelijke doel van de ombudsdienst is zo een verhoging van de kwaliteit, de dienstverlening en de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis. Dankzij de ombudsdienst kunnen klachten niet alleen snel en persoonlijk afgehandeld worden, anderzijds biedt dit ook de kans om te werken aan preventie door te leren uit ervaringen uit het verleden.

Voor vragen, suggesties of eventuele klachten kan u zich wenden tot de ombudsdienst van het ziekenhuis, t.a.v. Sofie Ketels,

 • Campus Blankenberge
  spreekuren: maandagnamiddag en woensdagvoormiddag
  T +32 (0)50 534 200
  ombudsdienst@azzeno.be
 • Campus Knokke
  spreekuren: maandagvoormiddag, dinsdag (volledige dag),
  donderdag (volledige dag) en vrijdagvoormiddag
  T +32 (0)50 534 200
  ombudsdienst@azzeno.be

De ombudsdienst zal u informeren over het verloop van een klacht.

Raadpleeg hier de brochure ombudsdienst.