> patiënten  >  projecten  >  detail Multidisciplinair pijnteam

Multidisciplinair pijnteam

gezondheidoostkust0008.jpg
gezondheidoostkust0008.jpg

Het multidisciplinair pijnteam van AZ Zeno maakt deel uit van het pijnproject, erkend en financieel gesteund door het Ministerie van Gezondheid.
 
De pijnkliniek richt zich op patiënten met chronische pijn langer dan 3 maanden. Een goed onderbouwde en individuele zorg is niet enkel de basis voor een efficiënt pijnmanagement maar bovenal een fundamenteel recht van de patiënt.
 
De 'pijnpatiënten' worden multidisciplinair behandeld d.w.z. dat de patiënt door verschillende disciplines deskundig begeleid wordt.
 
In de pijnkliniek vertrekt men van het bio – psycho – sociaal model: de pijnproblematiek heeft een nadelige invloed op het welbevinden en de relationele, familiale en sociale interacties van de patiënt. Naast de pijnklachten en bijhorende fysische belemmeringen vormen deze invloeden een extra belasting waardoor de levenskwaliteit bijkomend vermindert.
 
Het multidisciplinair team bestaat uit enkele gespecialiseerde artsen, pijnverpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, een pijnpsycholoog en een medisch secretariaat. Uiteraard kan er steeds appel worden gedaan op overige medische specialisaties en onze sociale dienst indien nodig.
 
Tijdens het intakegesprek bij de pijncoach en door middel van een aantal vragenlijsten wordt gedetermineerd hoe de patiënt(e) poogt om te gaan met zijn/haar pijnklachten (coping-strategieën, actieve of passieve coping-stijl) en wordt aan eventuele relevante depressieve symptomen, angst- en/of stressklachten, hyperventilatie – aanvallen etc. de nodige aandacht geschonken.
 
In onderling overleg en na goedkeuring van het gehele multidisciplinair pijnteam wordt dan een individueel behandelplan opgesteld.
 
De psychologische begeleiding bestaat uit het aanleren van efficiënte coping-strategieën om de impact van de pijnproblematiek op het emotioneel, relationeel en sociaal leven van de patiënt(e) te verminderen en/of beter hanteerbaar te maken.
 
Daarnaast wordt onder begeleiding van de kinesitherapeut gerichte aërobe oefentherapie e.d. aangeboden waarbij men een goede algemene conditie beoogt, en zo een gunstige invloed bekomt op chronische pijn.
 
Met andere woorden, de klassieke medische behandeling, wordt geïntegreerd in een individueel multidisciplinair beleid. Tot slot, wordt ook de huisarts, belangrijk voor de implementatie als ook de opvolging van het individueel voorgesteld behandelplan, indien nodig, ingeschakeld.