background header
> patiënten  >  projecten  >  detail MCG - Medisch Multidisciplinair Centrum voor Gewichtscontrole

MCG - Medisch Multidisciplinair Centrum voor Gewichtscontrole

Zwaarlijvigheid is een ernstig maatschappelijk probleem, 50% van de volwassenen en 10-15% van de kinderen hebben obesitas. Onder invloed van de tijdsgeest (overheidscampagnes, media, gezondheidsfilosofie) groeide de belangstelling voor een adequate behandeling, die ook enige garantie biedt naar blijvend resultaat. Naast de genetische aanleg en een aantal endocriene aandoeningen verantwoordelijk voor zwaarlijvigheid, zijn het meestal gedrags- en omgevingsfactoren die aan de basis liggen van overgewicht. Een aanpak uit verschillende invalshoeken is dan ook essentieel (huisarts – diëtist – psycholoog – kinesitherapeut – gastro-enterologische chirurg).

 

 

Concrete werkwijze Centrum voor Gewichtscontrole

Potentiële patiënten, doorverwezen door huisartsen of specialisten, worden door het secretariaat van de revalidatieafdeling gegroepeerd.

De geïnteresseerden worden door de projectcoördinator aangesproken en er wordt een afspraak gemaakt bij de arts, psycholoog en diëtist van het obesitasteam voor een intakeconsultatie. Deze intake resultaten worden besproken op de teamvergadering. Aan de hand van dit multidisciplinair intake verslag wordt een individueel programma opgesteld.

In totaliteit is het programma als volgt samengesteld:
- 44 sessies groepsbewegingskine (2/week à 1,5 uur per sessie)
- 4 individuele consultaties diëtist: bij de start, na 4 weken, na 2 maand en bij einde behandeling
- 2, maximum 3 individuele consultaties psycholoog: intake en vervolg gesprek(ken)
- maandelijks praatkaffee in aanwezigheid van diëtist en psycholoog
- 5 besprekingen van het maandelijkse evolutierapport
- Bijkomende individuele consultaties van diëtist en psycholoog zijn mogelijk.

 

Na het beëindigen van het vijf maanden durende revalidatieprogramma (campus Knokke-Heist), wordt door het team een eindevaluatierapport opgesteld, en besproken met de huisarts en de patiënt. De mogelijkheid tot een ondersteunend vervolgprogramma wordt aangeboden.

Vanaf 2010 wordt een tegemoetkoming voorzien voor CM leden die het programma in AZ Zeno volgen.
 

 

 

Overgewicht

Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie wijst uit dat op dit ogenblik meer dan één miljard mensen over de hele wereld overgewicht heeft. Ten minste 300 miljoen mensen lijden aan obesitas of zwaarlijvigheid. Bijna de helft van de zwaarlijvige personen zullen ooit te maken krijgen met ernstige gezondheidsproblemen. In België kampt meer dan 30 % van de volwassen bevolking met overgewicht en dit cijfer blijft stijgen.

Obesitas wordt meestal gedefinieerd als een overmatige of abnormale ophoping van vet in het lichaam.
De hoofdoorzaak van deze ontwikkeling blijkt meestal onze levenswijze te zijn. Onze voeding is rijk aan vetten en calorieën, terwijl wij steeds minder bewegen. Dit leidt tot vetvorming met een min of meer belangrijke gewichtstoename als gevolg.

Andere oorzaken van obesitas zijn :

 • het organisme dat energie niet gebruikt zoals het hoort en stockeert (traag metabolisme, een hoger dan gemiddeld aantal vetcellen)
 • bepaalde geneesmiddelen die gewichtstoename bevorderen (antidepressiva, lithium, enz)
 • hormonale stoornissen (vb schildklierhormoon)


Obesitas is schadelijk voor het lichaam, omdat de normale mechanische, metabole (stofwisseling) en fysiologische werking van bijna alle organen verstoord is. Dit kan leiden tot secundaire aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn. De gezondheid van zwaarlijvige personen kan echter aanzienlijk verbeteren door gewichtsverlies.
Obesitas wordt momenteel beschouwd als een echte ziekte en de Wereldgezondheidsorganisatie bestempelt ze als een epidemie.

Obesitas is veel meer dan louter een gewichtsprobleem. Het kan aan de basis liggen van de ontwikkeling van ernstige en zelfs dodelijke ziekten

 • diabetes
 • te hoge bloeddruk
 • ademhalingsstoornissen
 • hartproblemen
 • gewrichtsproblemen
 • galstenen
 • kanker (borst- en uteruskanker, coloncarcinoom, enz)
 • psychologische en emotionele aandoeningen

Wanneer heb je overgewicht?

Er bestaan drie methodes om de ernst van het overgewicht te meten, die erkend worden door de BASO (Belgian Association for the Study of Obesity) en IFSO (International Federation for Surgery of Obesity):

1. Body Mass Index
De meest gebruikte meeteenheid is de body mass index (BMI). Dit is een formule waarin gewicht en lengte worden verrekend tot een getal.

BMI = kg/m2
Bijvoorbeeld: iemand die 76 kg weegt en 1,74 m meet, heeft volgend BMI : 76/(1,74*1,74) = 25 kg/m2

Op basis van de BMI kunnen aldus verschillende categoriën worden onderscheiden:
lager dan 20: mager
tussen 20 en 25: normaal gewicht
tussen 25 en 30: Overgewicht De overtollige kilo’s vormen een esthetisch probleem en beginnen de gezondheid te bedreigen
tussen 30 en 35 (Graad 1): Obesitas De overtollige kilo’s kunnen aanleiding geven tot een groot aantal medische complicaties
tussen 35 en 40 (Graad 2): Ernstige obesitas De gezondheidsproblemen worden steeds erger en hun gevolgen zijn ernstig
Meer dan 40: Morbide obesitas De levensduur verkort

2. Meting van de lendenomtrek
Deze methode meet het risico van vetgehalte in de buikholte en de vitale organen. De methode is eenvoudig: als de lendenomtrek gelijk is aan of groter dan 102 cm bij een man en gelijk aan of groter dan 88 cm bij een vrouw, vallen zij onder een hogere risicocategorie dan uitsluitend wordt aangegeven door de BMI.

3. Beoordeling van de nevenaandoeningsrisico’s
De arts zal ook rekening houden met andere risicofactoren, zoals aan obesitas verbonden levensbedreigende aandoeningen, bijvoorbeeld diabetes, ademhalingsstoornissen tijdens de slaap, slagadervernauwing, ... Tevens moet ook rekening worden gehouden met andere elementen zoals roken, te hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegel, … 

 

 

 

Meer info?

MCG AZ Zeno
Kalvekeetdijk 260
8300 Knokke-Heist

Secretariaat: mevrouw Katrien D’hondt - T +32 (0)50 534 300
Kinesist: mevrouw Karolien De Cloedt 
Diëtist: mevrouw Fauve Vandendorpe 
Psycholoog: mevrouw Natacha Buyck