> patiënten  >  nederlandse patiënten

Info

Als Belgisch ziekenhuis hebben wij een overeenkomst met Nederlandse zorgverzekeraars Achmea en CZ

Achmea

Indien u als patiënt verzekerd bent bij Achmea, Groene Land, PWZ, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, Avéro, FBTO, OZF of OZB Zorgverzekeringen N.V., houdt dit in dat u op vertoon van uw geldig verzekeringspasje het ziekenhuisbezoek (meestal) niet zelf moet betalen. Wij sturen de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, ook met betrekking tot de consultaties.

Bij uw eerste consultatie meldt u zich aan bij de dienst Centrale Inning / Centrale Inschrijving met uw verzekeringspas of Europese verzekeringskaart. De eerste consultatie wordt altijd door uw verzekeraar aan het ziekenhuis betaald. Mocht er een opname volgen, kunt u best eerst de dienst zorgbemiddeling van uw verzekeraar contacteren om na te vragen of u zonder problemen de ingreep in ons ziekenhuis kan ondergaan. De meeste behandelingen mogen door de overeenkomst uitgevoerd worden, echter is een opname op bijvoorbeeld Psychiatrie of SP-revalidatie (na orthopedische ingreep) meestal uitgesloten. Dit zijn zaken waarvoor zeker vooraf een goedkeuring afgegeven moet worden.

Indien u goedkeuring van uw verzekeraar krijgt voor een bepaalde ingreep krijgt u geen factuur van ons ziekenhuis, maar wordt alles direct verrekend met uw zorgverzekeraar. Enkel ontvangt u het gedeelte van kamersupplement, ereloonsupplement bij éénpersoonskamer en diverse kosten (huur telefoon, telefoongesprekken, water en dergelijke). Het kan zijn dat bepaalde zaken die op de factuur staat, niet door uw ziektekostenverzekeraar betaald worden. U ontvangt dan een factuur van uw verzekeraar om dit gedeelte aan hen te betalen. Zo ook voor het gedeelte van Eigen Risico.

Bij opname via de dienst Spoedgevallen wordt dezelfde werkwijze gehanteerd, echter wordt de administratie daar ter plekke afgehandeld. Vergeet niet om altijd uw verzekeringskaart aanbieden!

Zie ook www.achmea.nl voor meer informatie